Jak działa giełda (ebook)

$20.00

ISBN 0-9633932-8-6. Podręcznik dla inwestorów Jest to jedyna w języku polskim książka omawiająca rynek papierów wartościowych w USA.

Description

Jak działa giełda – to jedyna w języku polskim książka omawiająca rynek papierów wartościowych w USA. Oto główne omawiane tematy: Pierwotny i wtórny rynek akcji. Private placement. Amerykańskie giełdy. Akcje, obligacje, opcje, fundusze powiernicze, UIT, fundusze giełdowe, indeksowe. Jak wybrać maklera i czego się po nim spodziewać.Twoje konto maklerskie. Jak obraca się papierami wartościowymi. Jak się robi pieniądze na giełdzie. Jak ocenić spółkę: analiza fundamentalna, techniczna i ilościowa. Jak interpretować rekomendacje analityków. Jak czytać wykresy. Pomocne witryny internetowe. Jak inwestować na giełdach zagranicznych. Inwestowanie pasywne. Jak inwestować w akcje po $100 miesięcznie. Opodatkowanie zysków z inwestycji. Kto chce nabić inwestora w butelkę. 250 stronic. ISBN 0-9633932-8-6. Nakład książki został wyczerpany i jest ona dostępna tylko w wersji elektronicznej. Rok wydania 2001.

Spis treści

1.  Rynek kapitałowy
1. 1. Świat finansów się zmienia
1. 2. Rynek finansowy
1. 3. Bank Rezerw Federalnych
1. 4. Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy
1. 5. Banki komercyjne
1. 6. Domy maklerskie
1. 7. Towarzystwa inwestycyjne
1. 8. Towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne
1. 9. Giełdy papierów wartościowych
1. 10. Gdzie dowiedzieć się więcej
2.  Pierwotny rynek akcji    
2. 1. Rodzaje ofert
2. 2. Dlaczego spółki wydają akcje
2. 3. Pierwotna oferta publiczna
2. 4. Oferta niepubliczna
3.  Amerykańskie giełdy
3. 1. Wtórny rynek papierów wartościowych
3. 2. New York Stock Exchange
3. 3. Jak działa New York Stock Exchange
3. 4. American Stock Exchange
3. 5. Giełdy regionalne
4.  OTC – giełda bez parkietu
4. 1. OTC a giełdy
4. 2. NASDAQ
4. 3. OTC Bulletin Board
4. 4. NQB Pink Sheets
4. 5. Im niżej tym niebezpieczniej
5.  Jak mierzyć puls giełdy 
5. 1. Rola wskaźników giełdy
5. 2. Średnie giełd
5. 3. Wskaźniki obligacji
5. 4. Wskaźniki rynku
5. 5. Wskaźniki ekonomiczne
6.  Akcje
6. 1. Wstęp do akcji
6. 2. Gdzie obserwować akcje
6. 3. Akcje zwykłe czy preferowane
6. 4. Spółki duże czy małe
6. 5. Dochód czy przyrost kapitału
6. 6. Cykliczne czy defensywne
6. 7. Akcje klasy A czy B
6. 8. Tracking stock
6. 9. Splits, spin-offs, buy-backs i inne dziwności
6. 10. Fundusze akcyjne
6. 11. Gdzie dowiedzieć się więcej
7.  Obligacje i inne fixed-income securities
7. 1. Co to jest obligacja
7. 2. Obligacje skarbowe
7. 3. Obligacje agencji rządowych
7. 4. Obligacje komunalne
7. 5. Obligacje spółek
7. 6. CATS i LYONS, czyli obligacje zerowe
7. 7. Obligacje zamienne
7. 8. Inne fixed-income securities
7. 9. Ryzyko fixed-income securities
7. 10. Mierniki obligacji
7. 11. Rynek obligacji
8.  Inne instrumenty finansowe  
8. 1. Trusty nieruchomościowe
8. 2. Spółka komandytowa
8. 3. Złoto i metale szlachetne
9.  Instrumenty pochodne 
9. 1. Rights
9. 2. Warrants
9. 3. Opcje
9. 4. Kontrakty terminowe (futures)
9. 5. Opcje na futures
10.  Fundusze inwestycyjne
10. 1. Fundusze powiernicze
10. 2. Fundusze zamknięte
10. 3. Unit Investment Trust
10. 4. Exchange Traded Funds
10. 5. Hedge funds – fundusze zabezpieczające
10. 6. Offshore funds
10. 7. Mierniki funduszy inwestycyjnych
10. 8. Jak wybrać fundusz inwestycyjny
10. 9. Pomoc w Internecie
11.  Handel walutami 
11. 1. Konta zagraniczne
11. 2. Opcje na waluty
11. 3. Kontrakty terminowe na waluty
11. 4. Currency Trading Companies
11. 5. Opcje na terminowe kontrakty walutowe


12.  Twój makler
12. 1. Maklerzy pełnoserwisowi
12. 2. Dyskontowi maklerzy
12. 3. Maklerzy niezależni – full and discount service
12. 4. Maklerzy na sieci
12. 5. Maklerzy umożliwiający day trading
12. 6. Jak wybrać maklera
12. 7. Boiler rooms
12. 8. Jak sprawdzić, z kim mamy do czynienia
12. 9. Arbitraż, czyli jak dochodzić swego
13.  Twoje konto maklerskie 
13. 1. Wypełnienie podania
13. 2. Rodzaje kont
13. 3. Co trzeba wiedzieć o koncie maklerskim
13. 4. Konto gotówkowe
13. 5. Konto pożyczkowe
13. 6. Zmiana maklera
14.  Jak obraca się papierami wartościowymi
14. 1. Co trzeba wiedzieć
14. 2. Online trading
14. 3. Zlecenia giełdowe
14. 4. Realizacja zlecenia
14. 5. Handel akcjami po godzinach
14. 6. Pułapki szybkiego rynku
14. 7. Program trading
14. 8. “Bezpieczniki” na Wall Street
15.  Jak się robi pieniądze na giełdzie 
15. 1. Dywidenda
15. 2. Pozycja długa czy krótka
15. 3. Kup i trzymaj
15. 4. Metoda wypośrodkowania ceny
15. 5. Day trading
15. 6. Dobre rady dla każdego inwestora
16.  Jak ocenić spółkę 
16. 1. Analiza fundamentalna
16. 2. Analiza ilościowa
16. 3. Mierniki wartości akcji
16. 4. Przykładowy raport spółki
16. 5. Jak ocenić spółkę
16. 6. Jak interpretować rekomendacje analityków
16. 7. Gdzie zdobyć informacje o spółce
17.  Czytanie wykresów 
17. 1. Co to jest analiza techniczna
17. 2. I ty możesz być technikiem
17. 3. Średnie ruchome
17. 4. Wskaźniki cenowe
17. 5. Wskaźniki impetowe
17. 6. Inne wskaźniki
18.  Jak inwestować na giełdach zagranicznych
18. 1. Fundusze zagraniczne
18. 2. American Depository Receipts
18. 3. WEBS – świat w koszyku
18. 4. Jak kupować na zagranicznych giełdach
19.  Inwestowanie pasywne
19. 1. Teoria Współczesnego Portfela
19. 2. Fundusze indeksowe
19. 3. Fundusze indeksowe ze wspomaganiem
19. 4. Fundusze, którymi obraca się na giełdzie
19. 5. Jak inwestować pasywnie
20.  Jak inwestować w akcje po $100 miesięcznie  
20. 1. Zalety regularnego inwestowania
20. 2. Automatyczne inwestowanie w funduszach
20. 3. Metoda Darka Michalskiego
20. 4. Akcje bez maklera
20. 5. Stwórz swój własny fundusz powierniczy
21.  Opodatkowanie zysków z inwestycji
21. 1. Jakie podatki płacą inwestorzy
21. 2. Bezpodatkowe inwestycje
21. 3. Jak minimalizować podatki od inwestycji
22.  Kto chce nabić inwestora w butelkę
22. 1. Jak topnieją i powstają fortuny
22. 2. Zarząd spółki
22. 3. Ludzie od public relations
22. 4. Analitycy
22. 5. Dziennikarze, wydawcy
22. 6. Maklerzy-specjaliści giełdowi
22. 7. Market makers
22. 8. Maklerzy
22. 9. Chop houses
22. 10. IPO – gra o miliard dolarów
22. 11. Inwestycyjne “porady” w Internecie
22. 12. Jak się bronić
23.  Słowniczek giełdowy