Obywatelstwo z przeszkodami

$35.00

Description

ISBN: 0-9770453-8-2. Unikalna książka, niezbędna każdemu, kto planuje ubiegać się o obywatelstwo i nie chce stracić szansy na naturalizację ani zielonej karty. Książka uaktualniona na rok 2020. 180 stronic.

Spis treści

1.     Wstęp.
2.     Oczyść swoją kryminalną kartotekę. 
2.1.      Co to jest historia notowań policyjnych .
2.2.      Jak sprawdzić swoją historię kryminalną.
2.3.      Jak usunąć błędy ze swojej kryminalnej kartoteki
2.4.      Jak oczyścić swoją kryminalną kartotekę.
2.5.      Co powinieneś wiedzieć o sprawdzianie karalności przez USCIS.
2.6.      Stanowe Kartoteki Kryminalne (State Criminal History Record Repositories)
3.     Sprawy kryminalne a status imigracyjny. 
3.1.      Wyroki w świetle prawa imigracyjnego
3.2.      Podstawy do deportacji
3.3.      Podstawy do zakazu wjazdu i otrzymania wiz (grounds of inadmissibility)
3.4.      Prawne manewry
3.5.      Czego wymaga się od kandydata na zieloną kartę
3.6.      Czego wymaga się od kandydata na tymczasową wizę.
4.      Problemy z życia wzięte
4.1.      Aresztowanie.
4.2.      Kradzież w sklepie
4.3.      Wykroczenia związane z narkotykami
4.4.      Przemoc domowa
4.5.      Jazda w stanie nietrzeźwym
5.     Co powinien wiedzieć stały rezydent
5.1.      Prawa i obowiązki stałego rezydenta
5.2.      Jak nie stracić zielonej karty
5.3.      Gdy zielona karta wygasła lub zginęła
5.4.      Zmiana adresu
5.5.      Służba militarna i nowi Amerykanie
6.     Wyjazdy stałego rezydenta za granicę i potencjalne problemy
6.1.      Krótki pobyt za granicą – do roku
6.2.      Długi pobyt za granicą – od roku do dwóch
6.3.      Nieoczekiwany długi pobyt za granicą
6.4.      Powrót z zagranicy
6.5.      Co oficer graniczny wie o tobie
6.6.      Problemy na granicy – odroczona inspekcja
6.7.      Postępowanie deportacyjne
7.      Wymogi obywatelstwa
7.1.      Czy możesz zostać obywatelem?
7.2.      Legalnie przyznany i utrzymany status stałego rezydenta
7.3.      Utrzymanie rezydencji
7.4.      Wymogi długości rezydencji i obecności w USA.
7.5.      Prawy charakter
7.6.      Wymogi językowe i edukacyjne
7.7.      Nowy test na obywatelstwo


8.     Zarys procesu naturalizacji 
8.1.      Podanie i dokumentacja.
8.2.      Odciski palców
8.3.      Naturalizacyjne interview
8.4.      Decyzja w sprawie wniosku
8.5.      Ceremonia zaprzysiężenia
8.6.      Zwolnienie od opłat
9.     Co Urząd Imigracyjny wie o tobie
9.1.      Twoja teczka “A”
9.2.      Jak USCIS zbiera o tobie informacje
9.3.      Jak się dowiedzieć, co USCIS wie o tobie
10.       Stajesz w szranki z Urzędem Imigracyjnym
10.1.     Jak uniknąć pułapek wypełniając podanie
10.2.    Co egzaminator wie o tobie w czasie wywiadu
10.3.    Jak nie oblać wywiadu naturalizacyjnego
10.4.    Gdy USCIS odrzuci twoje podanie
10.5.    Sprawa jest zapomniana lub zaniedbana
11.       Małżeństwo z obywatelem amerykańskim
11.1.    Korzyści poślubienia obywatela
11.2.    Fałszywe małżeństwa
11.3.    Etap I – warunkowy stały pobyt
11.4.    Etap II – zniesienie warunkowości pobytu stałego
11.5.    Gdy małżonek odmawia współpracy
11.6.    Zielona karta gdy zmarł małżonek lub jesteś ofiarą przemocy domowej
12.       Obywatelstwo dla dzieci
12.1.    Jak dziecko zostaje obywatelem
12.2.    Gdy dziecko przebywa w USA.
12.3.    Gdy dziecko przebywa poza granicami USA.
12.4.    Dowód amerykańskiego obywatelstwa
13.       Dziedziczenie obywatelstwa
13.1.    Kto nabywa obywatelstwo amerykańskie
13.2.    Zasady dziedziczenia obywatelstwa
13.3.    Zasady dziedziczenia obywatelstwa dzieci nieślubnych
13.4.    Zasady utrzymania obywatelstwa
14.       Pytania do testu na obywatelstwo
14.1.    Przykładowe pytania obywatelskie
14.2.    Przykładowe pytania dla starszych wnioskodawców
14.3.    Pytania z języka angielskiego
15.        Pytania do nowego testu na obywatelstwo
15.1.    American Government
15.2.    American History
15.3.    Integrated Civics
16.       Wniosek do obywatelstwa N-400
17.          Załącznik: Książki Poradnika Sukces