Planowanie spadkowe w USA (ebook)

$30.00

Jak chować majątek przed probacją, adwokatami i chciwymi krewnymi. Testamenty i probacja. Podatki spadkowe, kto je płaci i ile. Jak pomniejszyć podatki od spadku. Współwłasność majątkowa a planowanie spadkowe. Pułapki dopisywania krewnych do konta bankowe

Description

W USA podatki spadkowe płacą tylko… niedoinformowani. Dla zamożnej osoby, albo tej, która zamożna chce być, planowanie spadkowe jest nieodzowne. Jego brak może kosztowa rodzinę dziesiątki, a nawet setki tysięcy dolarów oraz rozliczne kłopoty. “Planowanie spadkowe” pozwala przygotować sukcesję majątkową.

Rok wydania 2008. UWAGA: Publikacja stanowi skrypty do Kursu Planowania Spadkowego;  bindowana spiralnie, bez okladki.

Spis tresci

1. Wstęp
2. Testament i probacja testamentu
2. 1. Czemu służy testament
2. 2. Probacja
2. 3. Jak unikać probacji
2. 4. Co robić
3. Dziedziczenie ustawowe
3. 1. Gdy brak testamentu
3. 2. Warto znać ustawę
3. 3. Ustawowa kolejność dziedziczenia
3. 4. Co robić
4. Podatki spadkowe
4. 1. Federalne ulgi spadkowe
4. 2. Zasady domiaru podatkowego
4. 3. Co wchodzi w masę spadkowq
4. 4. Czy zapłacisz podatek spadkowy
4. 5. Spadkowe zeznanie podatkowe
4. 6. Ile zapłacisz podatku spadkowego
4. 7. Podatki stanowe
4. 8. Jak pomniejszyć podatki od spadku
4. 9. Co robić
5. Podstawa podatkowa
5. 1. Co to jest podstawa podatkowa
5. 2. Podstawa podatkowa różnych przedmiotów majqtkowych
5. 3. Podstawa podatkowa darowizny
5. 4. Podstawa podatkowa majqtku odziedziczonego
5. 5. Podstawa podatkowa współwłasności
5. 6. Podstawa podatkowa odziedziczonej współwłasności
5. 7. Co robić
6. Współwłasność majątkowa
6. 1. Joint tenancy
6. 2. Tenancy by the entirety
6. 3. Tenancy in common
6. 4. Community property
6. 5. Pułapki współwłasności
6. 6. Co robić
7. Ustalenie beneficjentów kont
7. 1. Co to jest P.O.D.
7. 2. Zalety P.O.D.
7. 3. Wady P.O.D.
7. 4. Co robić
8. Dyspozycje o zarzqdzaniu majqtkiem w USA i w Polsce
8. 1. Pełnomocnictwo do zarzqdzania majqtkiem
8. 2. Pełnomocnictwa do Polski
8. 3. Przykłady pełnomocnictw do Polski
8. 4. Living trust
8. 5. Guardianship
8. 6. Co robić
9. Trusty
9. 1. Co to jest trust
9. 2. Rodzaje trustów
9. 3. Podatkowe aspekty trustów
9. 4. Trusty a podatek od darowizny
9. 5. Trusty a podatki spadkowe
9. 6. Proste przykłady trustów
9. 7. Co robić
10. Darowizny
10. 1. Co to jest darowizna
10. 2. Zasada bieżqcego udziału
10. 3. Kto płaci podatki od darowizny
10. 4. Formularz 709
10. 5. Darowizny między współmałżonkami
10. 6. Jak dawać bezpodatkowo
10. 7. Kiedy nastqpiła darowizna
10. 8. Dopisanie kogoś do konta
10. 9. Pożyczka pieniędzy dzieciom
10. 10. Dary z Polski
10. 11. Jak dawać mienie zamężnym/żonatym dzieciom
10. 12. Co robić

11. Przekazanie dzieciom domu
11. 1. Podatki od wzbogacenia po sprzedaży rezydencji
11. 2. Podatki od wzbogacenia na nieruchomości inwestycyjnej
11. 3. Podatki spadkowe od domu
11. 4. Oddanie domu na raty
11. 5. Zaawansowane metody transferu nieruchomości
11. 6. Przekazanie domu przy pomocy trustu
11. 7. Co robić
12. Przekazanie biznesu
12. 1. Sukcesja majqtkowa w biznesie
12. 2. Jak sprzedać biznes swoim dzieciom
12. 3. Sukcesja majqtkowa przy pomocy rodzinnej spółki komandytowej
12. 4. Co robić
13. Dary charytatywne
13. 1. Dary dla organizacji charytatywnej
13. 2. Fundusz charytatywny, czyli twoja własna “fundacja”
13. 3. Charitable remainder trust
13. 4. Limity na dary dobroczynne
14. Polisy ubezpieczeniowe na życie
14. 1. Rola ubezpieczenia w planowaniu spadkowym
14. 2. Ubezpieczenie czasowe
14. 3. Ubezpieczenie stałe
14. 4. Annuity
14. 5. Ubezpieczenie na życie w celu zabezpieczenia rodziny
14. 6. Kogo wyznaczyć na beneficjenta
14. 7. Jak obniżyć podatki spadkowe przy pomocy polisy
14. 8. Na co trzeba uważać
14. 9. Co robić
15. Programy emerytalne i planowanie spadkowe
15. 1. Rodzaje programów emerytalnych
15. 2. Wybór beneficjenta programu emerytalnego
15. 3. Wyrzeczenie się pieniędzy emerytalnych
15. 4. Bypass trust and IRA
15. 5. Pieniqdze emerytalne i podatki
15. 6. Co robić
16. Odrzucenie spadku
16. 1. Co to jest disclaimer
16. 2. Zalety odrzucenia spadku
16. 3. Wady odmowy spadku
16. 4. Jak odrzucić spadek
16. 5. Co robić
17. Jak zabezpieczyć nieletnie dzieci
17. 1. Wady i zalety trzymania pieniędzy na nazwisko dziecka
17. 2. Darowizny dla dzieci: konta UGMA
17. 3. Opiekun dzieci
17. 4. Trust dla dzieci na wypadek śmierci rodziców
17. 5. UGMA czy trust
17. 6. Co robić
18. Jak budować rodzinnq fortunę dla następnych pokoleń
18. 1. Trust dla dzieci majętnych rodzin
18. 2. Generation skipping trust
18. 3. Trust dynastyczny
18. 4. Co robić
19. Jak zabezpieczyć współmałżonka
19. 1. Ubezpieczenie na życie
19. 2. Social Security
19. 3. Żona a tradycyjne emerytury pracownicze
19. 4. Współmałżonek a emerytura IRA
19. 5. Plan spadkowy małże#stwa
19. 6. Gdy współmałżonek nie jest obywatelem
19. 7. Co robić
20. Planowanie spadkowe w razie powtórnego małżeństwa
20. 1. Problemy wynikłe z powtórnego małże#stwa
20. 2. Marital property control trust
20. 3. Druga żona a konta emerytalne