Planowanie spadkowe w USA (ebook)

$35.00

Jak uporządkować swoje sprawy, żeby zapewnić naszym bliskim łatwą i bez podatkową sukcesję majątkową w Stanach i w Polsce.

Description

“Planowanie spadkowe” pomoże ci w tak ułożyć twoje sprawy majątkowe, by dorobek twego życia przekazać wybranym spadkobiercom z korzyścią dla nich i siebie, oraz zapobiec podatkom i kłopotom. Książka wyjaśnia liczne mechanizmy pozwalające na właściwe zaplanowanie sukcesji i rozwiązanie sytuacji spornych już za życia spadkodawcy. Przeczytaj, szczególnie jeżeli masz majątek w Stanach i w Polsce.

Rok wydania 2024, 250 stronic. Książka  bindowana spiralnie.

Spis tresci

1 Wstęp
2 SEKCJA I. PLAN SPADKOWY

3 Zrób plan spadkowy

3.1 Gdzie zacząć
3.2 Jakie są twoje priorytety?
3.3 Plan spadkowy: krok po kroku
3.4 Plan spadkowy młodej osoby
3.5 Plan spadkowy małżeństwa z małymi dziećmi
3.6 Plan spadkowy pary w średnim wieku
3.7 Plan spadkowy w starszym wieku
3.8 Gdy masz majątek w Polsce
3.9 Gdy masz spadkobierców w Polsce
3.10 Plan spadkowy cudzoziemca

4 Zasady dziedziczenia w USA

4.1 Dlaczego trzeba znać przepisy i planować na przyszłość
4.2 Sposoby sukcesji majątkowej
4.3 Majątek testamentowy i pozatestamentowy
4.4 Majątek podlegający opodatkowaniu
4.5 Postępowanie spadkowe
4.6 Gdy masz majątek w Polsce
4.7 Jak uniknąć konfliktów

5 Jak uporządkować swoje sprawy

5.1 Bądź dobrze zorganizowany
5.2 Uporządkuj papiery
5.3 Uprość swoje sprawy finansowe
5.4 Sprzedaj, wyrejestruj niepotrzebne pojazdy
5.5 Uaktualniaj ważne dokumenty
5.6 Czy masz kompletne polskie dokumenty?
5.7 Co moje, twoje, a co wspólne

6 Konto w banku po śmierci właściciela

6.1 Co się stanie z kontem w amerykańskim banku po twojej śmierci
6.2 Gdy chcesz zostawić pieniądze pod opieką w Stanach
6.3 Konta pozostawione w Stanach
6.4 Jak odzyskać zapomniane pieniądze w USA
6.5 Rachunek bankowy w Posce a śmierć posiadacza
6.6 Konta uśpione w Polsce
6.7 Jak odszukać w Polsce rachunek zmarłego albo swój własny

7 Testament w Stanach

7.1 Jak napisać testament, żeby był ważny
7.2 Jakie dyspozycje może zawierać testament
7.3 Jak rozdysponować majątkiem
7.4 Majątek, który przechodzi poza testamentem (non-probate assets)
7.5 Jakich zapisów robić nie możesz albo nie powinieneś
7.6 Zmiana testamentu
7.7 Wykonawca testamentu
7.8 Podważenie testamentu
7.9 Zatwierdzenie testamentu, czyli probacja
7.10 Testament amerykański, gdy część majątku masz w Polsce

8 Dziedziczenie ustawowe w Stanach

8.1 Gdy brak testamentu
8.2 Kolejność dziedziczenia ustawowego
8.3 Przykłady dziedziczenia z ustawy
8.4 Ile musi dostać żona
8.5 Co dziedziczy żona w stanie Nowy Jork
8.6 Co dziedziczy żona w New Jersey
8.7 Co dziedziczy żona w Illinois
8.8 Co dziedziczy żona w stanie Michigan
8.9 Co dziedziczy żona w Connecticut
8.10 Co dziedziczy żona w Pensylwanii
8.11 Co dziedziczy żona w innych stanach

9 Wydziedziczenie w Stanach

9.1 Kiedy wydziedziczenie nie ma sensu
9.2 Jak wydziedziczyć córkę czy syna
9.3 Obrona przez wydziedziczeniem
9.4 Czy można wydziedziczyć małżonka
9.5 Wydziedziczenie małżonka po separacji
9.6 Czy dziedziczą byli małżonkowie

10 Przekazanie spadku poza testamentem w USA

10.1 Współwłasność majątkowa
10.2 Zapis bankowy (POD)
10.3 Zapis papierów wartościowych TOD
10.4 Wyznaczenie spadkobiercy konta emerytalnego IRA
10.5 Jeżeli zostawisz IRA rodzinie w Polsce
10.6 Dyspozycja domem na wypadek śmierci
10.7 Dyspozycja samochodem na wypadek śmierci

11 Amerykańskie podatki spadkowe

11.1 Kto płaci federalne podatki spadkowe
11.2 Zwolnienia spadkowe
11.3 Ile wynoszą federalne podatki spadkowe
11.4 Stanowe podatki spadkowe
11.5 Co zostanie opodatkowane
11.6 Specjalne przepisy dla nieobywateli
11.7 Jak pomniejszyć podatki od spadku

12 Podstawa podatkowa – aby spadkobiercy uniknęli podatków po sprzedaży spadku

12.1 Co to jest podstawa podatkowa
12.2 Podstawa podatkowa różnych przedmiotów majątkowych
12.3 Podstawa podatkowa darowizny
12.4 Podstawa podatkowa majątku odziedziczonego
12.5 Podstawa podatkowa współwłasności
12.6 Podstawa podatkowa odziedziczonej współwłasności

13 SEKCJA II. NARZĘDZIA DO PLANOWANIA SPADKOWEGO

14 Ostatnie dyspozycje medyczne

14.1 Przejmij kontrolę nad podtrzymaniem swego życia
14.2 Living will – testament za życia
14.3 Pełnomocnictwo do opieki zdrowotnej – Health Care Proxy
14.4 Skąd wziąć formularze medycznych dyspozycji
14.5 Do-Not-Resuscitate (DNR) Order

15 Dyspozycje o zarządzaniu majątkiem w USA i w Polsce

15.1 Amerykańskie pełnomocnictwa do zarządzania majątkiem
15.2 Pełnomocnictwo do bankowego konta w USA i w Polsce
15.3 Przykłady pełnomocnictw do Polski
15.4 Pełnomocnictwo do rozporządzenia nieruchomością w Polsce
15.5 Kuratela – guardianship

16 Life estate – użytkowanie dożywotne

16.1 Czym jest life estate
16.2 Jak ustanowić life estate
16.3 Zalety i wady life estate
16.4 Life estate i Medicaid
16.5 Umowa o dożywocie, czyli zakup life estate w czyimś domu


17 Trusty w planowaniu spadkowym

17.1 Co to jest trust
17.2 Rodzaje trustów
17.3 Podatkowe aspekty trustów
17.4 Trusty a podatek od darowizny
17.5 Trusty a podatki spadkowe
17.6 Proste przykłady trustów

18 Living Trust

18.1 Kto jest kim
18.2 Co to jest Living Trust
18.3 Powody do stworzenia Living Trust
18.4 Zalety Living Trust
18.5 Wady Living Trust
18.6 Jak spisać Living Trust

19 Darowizny w planowaniu spadkowym

19.1 Co to jest darowizna
19.2 Podatki od darowizny
19.3 Darowizny między małżonkami
19.4 Jak uniknąć konieczności zgłaszania darowizny do IRS
19.5 Kiedy nastąpiła darowizna
19.6 Dopisanie kogoś do konta

20 Darowizny na cele charytatywne

20.1 Kiedy odpis od podatku
20.2 Jak zmaksymalizować darowizny charytatywne
20.3 Darowizna z konta IRA – Qualified Charitable Distribution
20.4 Prywatna fundacja – gdy chcesz być pamiętany na zawsze
20.5 Charitable remainder trust
20.6 Limity na dary dobroczynne

21 Polisy ubezpieczeniowe na życie a planowanie spadkowe

21.1 Rola ubezpieczenia w planowaniu spadkowym
21.2 Ubezpieczenie czasowe
21.3 Ubezpieczenie stałe
21.4 Annuitet
21.5 Ubezpieczenie na życie w celu zabezpieczenia rodziny
21.6 Kogo wyznaczyć na beneficjenta polisy
21.7 Jak obniżyć podatki spadkowe przy pomocy polisy
21.8 Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci

22 Programy emerytalne i planowanie spadkowe

22.1 Rodzaje programów emerytalnych
22.2 Wybór beneficjenta programu emerytalnego
22.3 Zmiana beneficjentów
22.4 Wyrzeczenie się pieniędzy emerytalnych
22.5 Pieniądze emerytalne i podatki

23 Odrzucenie spadku

23.1 Co to jest disclaimer
23.2 Zalety odrzucenia spadku
23.3 Wady odmowy spadku
23.4 Jak odrzucić spadek

24 SEKCJA III. JAK ZABEZPIECZYĆ RODZINĘ

25 Jak zabezpieczyć nieletnie dzieci na wypadek swojej śmierci

25.1 Co się stanie, gdy maluch zostanie beneficjentem
25.2 Gdy dziecko jest wskazane w testamencie
25.3 Jak zostawić dzieciom pieniądze poza testamentem
25.4 Wady i zalety własnego konta dziecka
25.5 Rachunki dla dzieci UTMA
25.6 Trust dla dzieci na wypadek śmierci rodziców
25.7 Opiekun dzieci – guardian for minor children
25.8 Renta sieroca Social Security dla dzieci w USA i w Polsce

26 Przekazanie domu dzieciom

26.1 Podatek spadkowy, podatek po sprzedaży
26.2 Jak przepisać dom na kogoś
26.3 Podatek kapitałowy po sprzedaży otrzymanej rezydencji
26.4 Podatki kapitałowe po sprzedaży otrzymanej nieruchomości inwestycyjnej
26.5 Podatki spadkowe od domu
26.6 Dla multi-milionerów: Przekazanie domu przy pomocy trustu

27 Jak zabezpieczyć małżonka na wypadek swojej śmierci

27.1 Zabezpiecz małżonka: kup ubezpieczenie na swoje życie
27.2 Social Security z pomocą dla wdowy i sierot
27.3 Żona a tradycyjne emerytury pracownicze
27.4 Renta ZUS dla wdowy w Ameryce
27.5 Współmałżonek a emerytura IRA
27.6 Plan spadkowy małżeństwa – trust A-B
27.7 Plan spadkowy, gdy współmałżonek nie jest obywatelem

28 Planowanie spadkowe w razie powtórnego małżeństwa

28.1 Problemy wynikłe z powtórnego małżeństwa
28.2 Co zrobić przed zawarciem drugiego małżeństwa
28.3 Jeżeli nie uczynisz nic
28.4 Co zrobić po drugim ślubie
28.5 Druga żona a konta emerytalne

29 SEKCJA IV. PRZEPISY W POLSCE

30 Polskie przepisy spadkowe

30.1 Dziedziczenie ustawowe w Polsce
30.2 Rodzaje testamentów w Polsce
30.3 Rejestracja i odwołanie testamentu
30.4 Zachowek
30.5 Kim jest „osoba niegodna dziedziczenia”

31 Postępowanie spadkowe w Polsce

31.1 Kiedy do sądu, a kiedy do notariusza
31.2 Postępowanie spadkowe w polskim sądzie
31.3 Postępowanie spadkowe u notariusza w Polsce
31.4 Przyjęcie lub odrzucenie spadku w Polsce
31.5 Wydziedziczenie w Polsce

32 Darowizny w Polsce

32.1 Co trzeba wiedzieć o darowiznie w Polsce
32.2 Darowizna środków pieniężnych
32.3 Darowizna: pośredniczenie w przekazaniu pieniędzy
32.4 Darowizna nieruchomości
32.5 Darowizna ruchomości
32.6 Odwołanie darowizny w Polsce
32.7 Darowizny z Polski do USA
32.8 Darowizny z USA do Polski
32.9 Umowa dożywocia w Polsce

33 Polskie podatki od darowizn i spadków

33.1 Jak zgłosić darowiznę do Urzędu Skarbowego
33.2 Grupy podatkowe
33.3 Skala podatkowa
33.4 Kiedy darowizna lub spadek są zwolnione od podatku
33.5 Długi i ciężary spadku
33.6 Rola notariusza
33.7 Podatki od sprzedaży odziedziczonego domu/mieszkania w Polsce

34 Przykład prostego testamentu
35 Przykład oświadczenie czyniącego testament samozatwierdzonym
36 Przykład zleceń pogrzebowych
37 Formularz Health Care Proxy