Podatki i księgowość małego biznesu

$50.00

Podatkowe aspekty założenia, prowadzenia i sprzedaży różnych form przedsiębiorstw. Fiskus a jednoosobowa firma, korporacja “C” i “S”, spółkiapartnerska i Limited Liability Company. Wybór dla profesjonalistów: Professional Corporation, PLC itp.

Description

Podatki i księgowość małego biznesu. Podatkowe aspekty założenia, prowadzenia i sprzedaży różnych form przedsiębiorstw. Fiskus a jednoosobowa firma, korporacja “C” i “S”, spółka partnerska i Limited Liability Company. Wybór dla profesjonalistów: Professional Corporation, Professional Limited Liability Company, Limited Liability Partership. Biznes rodzinny. Mini biznes. Jak pomniejszać podatki. Jak wyciągnąć pieniądze z firmy bezpodatkowo, czyli świadczenia pracownicze. Jak zatrudnić pracownika – payroll taxes i inne formalności. Programy emerytalne dla przedsiębiorców. Samochód biznesowy. Ile twój biznes jest warty. Wyjście z biznesu. Jak nie podpaść fiskusowi. 190 stronic. Rok wydania 2008.

Spis treści

1. Wstęp  
2. Rachunkowość biznesu   
2. 1. Zasady taksacji biznesu
2. 2. Bieżące wydatki biznesu
2. 3. Rodzaje środków i ich podstawa podatkowa
2. 4. Sekcja 179, czyli natychmiastowe odpisy
2. 5. Amortyzacja
2. 6. Gdzie dowiedzieć się więcej o podatkach biznesu
3. Jak prowadzić rachunkowość  
3. 1. Dlaczego musisz prowadzić rachunkowość    
3. 2. Na papierze czy komputerowo
3. 3. Jakie dokumenty trzeba trzymać
3. 4. Metody księgowości: cash czy accrual
3. 5. Bilans spółki
3. 6. Rachunek wyników4. Indywidualna działalność gospodarcza
4. 1. Założenie jednoosobowego biznesu  
4. 2. Deklaracja podatkowa przedsiębiorcy
4. 3. Zaliczki podatkowe
4. 4. Podatki pracownicze
5. Spółka partnerska
5. 1. General czy limited partnership
5. 2. Podatki ogólnej spółki partnerskiej
5. 3. Jak podatek jest obliczany
5. 4. Wkład partnerów
5. 5. Wybieranie pieniędzy ze spółki
5. 6. Zakończenie spółki
5. 7. Limited Liability Partnership
6. Korporacja “C” 
6. 1. ABC korporacji
6. 2. Jak korporacja jest opodatkowana
6. 3. Korzyści podatkowe z korporacji “C”
6. 4. Kwestie finansowe przy inkorporacji
6. 5. Wkład przedmiotów majątkowych
6. 6. Jak wybierać pieniądze z korporacji
6. 7. Wycofanie się ze spółki     7. Korporacja “S”
7. 1. ABC korporacji “S” 
7. 2. Podatki dochodu z koporacji “S”
7. 3. Status korporacji “S”
7. 4. Jaką korporację wybrać
8. Limited Liability Company
8. 1. Założenie Limited Liability Company
8. 2. Wkład środków do LLC
8. 3. Wynagrodzenie członków
8. 4. Rozliczenia podatkowe LLC
8. 5. LLC a inne formy biznesu
8. 6. Wycofanie się z LLC
8. 7. Gdzie dowiedzieć się więcej
9. Wybór dla profesjonalistów  
9. 1. Professional Corporation
9. 2. Professional Limited Liability Company
9. 3. Limited Liability Partership
10. Biznes rodzinny 
10. 1. Struktura prawna biznesu rodzinnego
10. 2. Dzieci w biznesie
10. 3. Biznes a rodzice
10. 4. Żona w biznesie
10. 5. Rodzinna spółka komandytowa
10. 6. Zachowanie rodzinnego biznesu
10. 7. Jak oddać biznes dzieciom
10. 8. Jak sprzedać biznes swoim dzieciom


11. Minibiznes i biznes w domu   
11. 1. Praca na boku
11. 2. Biznes czy hobby
11. 3. Biuro w domu
11. 4. Biznesowy telefon
11. 5. Kiedy komputer jest ulgą podatkową
12. Jak zatrudnić pracowników     
12. 1. Numer podatkowy pracodawcy
12. 2. Co musisz wiedzieć o payroll taxes
12. 3. Wymagania przepisów stanowych
12. 4. Wymagania stanu Nowy Jork
12. 5. Cena legalności
12. 6. Podsumowanie obowiązków pracodawcy
12. 7. Pracownicy a kontraktorzy
12. 8. Jak legalnie zatrudnić gosposię
13. Świadczenia pracownicze
13. 1. Jak świadczenia pomniejszają podatki
13. 2. Ubezpieczenie medyczne
13. 3. Przywileje edukacyjne
13. 4. Jak łączyć podróże służbowe z przyjemnością
13. 5. Prezenty, nagrody
13. 6. Inne przywileje
13. 7. Świadczenia dla pracowników korporacji
14. Programy emerytalne dla przedsiębiorców 
14. 1. Co powinni wiedzieć przedsiębiorcy
14. 2. Individual Retirement Account konto dla każdego
14. 3. SIMPLE IRA
14. 4. Program emerytalny SEP
14. 5. Emerytura Keogh
14. 6. Program oszczędnościowy 401(k)
14. 7. Programy emerytalne korporacji “C”
14. 8. Gdzie otworzyć konto emerytalne
14. 9. Wypłaty z kont emerytalnych
15. Samochód biznesowy i podatki 
15. 1. Kto ma nabyć samochód
15. 2. Jak biznes odpisuje koszty samochodu
15. 3. Amortyzacja kupionego samochodu
15. 4. Leasing samochodu
15. 5. Ryczałt
15. 6. Co się bardziej opłaca
16. Pożyczki biznesowe
16. 1. Wskaźniki finansowe
16. 2. Jak wybrać bank
16. 3. Jak uzyskać pożyczkę
16. 4. Osobista gwarancja
16. 5. Pożyczki Small Business Administration
17. Ile twój biznes jest warty
17. 1. Oszacowanie wartości majątku firmy
17. 2. Oszacowanie wartości biznesu
17. 3. Gdzie dowiedzieć się więcej
18. Wyjście z biznesu   
18. 1. Sprzedaż biznesu
18. 2. Przekazanie biznesu wspólnikowi
18. 3. Rozwiązanie firmy jednoosobowej
18. 4. Rozwiązanie spółki partnerskiej
18. 5. Rozwiązanie korporacji
18. 6. Bankructwo