Podręcznik ochrony majątkowej (ebook)

$35.00

Jak zabezpieczyć majątek przed urzędami, wierzycielami, ex-małżonkami, fiskusem i innymi wścibskimi. Kto nam może odebrać majątek: collection agency, reposession, foreclosure, bankructwo, egzekucja długu płatnego na mocy wyroku sądowego.

Description

Podręcznik ochrony majątkowej: Jak zabezpieczyć majątek przed urzędami, wierzycielami, ex-małżonkami, fiskusem i innymi wścibskimi. Kto nam może odebrać majątek: collection agency, reposession, foreclosure, bankructwo, egzekucja długu płatnego na mocy wyroku sądowego.

UWAGA: Publikacja stanowi skrypty do Kursu Planowania Majatkowego;  bindowana spiralnie, bez okładki, 186 stronic. Jest uaktualniona na rok 2022 z uwzględnieniem Ustawy o ujawnianiu kont zagranicznych.

SPIS TRESCI 

 Część I. Kto nam może odebrać majątek

 1. Co nam zagraża
 2. Urząd Podatkowy

2.1.Rodzaje podatków
2.2.Jak walczyć z podatkami
2.3.Egzekucja należności przez Urząd Podatkowy

 1. Collection agency

3.1.Co to jest collection agency
3.2.Twoje prawa, gdy zadzwoni poborca długów
3.3.Czego poborcy długów nie wolno
3.4.Jak walczyć z collection agency?
3.5.Czy bać się collection agency?

 1. Repossession, czyli przejęcie mienia za długi

4.1.Odebranie zastawu
4.2.Sprzedaż zastawu
4.3.Wierzyciel pozywa dłużnika do sądu o resztę pieniędzy
4.4.Gdzie dowiedzieć się więcej

 1. Foreclosure, czyli odebranie domu

5.1.Kiedy bank wszczyna akcję prawną
5.2.Procedura przejęcia domu
5.3.Jak bronić się przed stratą domu
5.4.Foreclosure a bankructwo

 1. Bankructwo

6.1.Co to jest upadłość
6.2.Bankructwo z paragrafu 7 – z likwidacją majątku
6.3.Bankructwo z paragrafu 13 – plan spłat
6.4.Do jakiego paragrafu się kwalifikujesz
6.5.Sprawdzian możliwości finansowych (means test)
6.6.Jakie mienie bankrut może zatrzymać
6.7.Przepisy stanowe
6.8. Oszukańcze transfery – fraudulent conveyance

 1. Egzekucja długu płatnego na mocy wyroku sądowego

7.1.Powody pozwów sądowych

7.2.Dlaczego jesteśmy łatwym łupem
7.3.Gdy ktoś jest tobie winien pieniądze
7.4.Egzekucja długów z nakazu sądowego
7.5.Gdzie znaleźć więcej informacji

 1. Gdy pozwano cię do sądu za długi

8.1.Jeżeli nie pojawisz się w sądzie
8.2.Gdy przegrasz w sądzie
8.3.Jak zaspokoić nakaz zapłaty
8.4.Co z twoją historią kredytową?

Część II. Jak zabezpieczyć majątek i rodzinę

 1. Jak ukryć pieniądze przed podatkami dochodowymi

9.1.Ile płacimy podatków
9.2.Jak chować pieniądze, jednocześnie budując majątek
9.3.Jak nie walczyć z Urzędem Podatkowym

 1. Jak ukryć majątek przed podatkami spadkowymi

10.1.Kto płaci federalne podatki spadkowe
10.2.Zwolnienia spadkowe
10.3. Ile wynoszą federalne podatki spadkowe
10.4.Stanowe podatki spadkowe
10.5 Co wchodzi w masą spadkową
10.6.Jak pomniejszyć podatki od spadku
10.7.Plan spadkowy małżeństwa
10.8.Plan spadkowy, gdy współmałżonek nie jest obywatelem

 1. Darowizny, czyli jak przekazać majątek rodzinie

11.1.Kto płaci podatki od darowizny
11.2.Jak darowizny pomniejszają zwolnienie spadkowe
11.3.Darowizny między małżonkami
11.4.Jak dawać bez podatków
11.5.Jak dawać mienie zamężnym/żonatym dzieciom

 1. Jak dawać, żeby skorzystać samemu już teraz

12.1.Co to jest “podwyższona podstawa podatkowa”
12.2.Przekaż dzieciom walory, które przyrosły na wartości
12.3.Pomniejsz podatki przez darowiznę dla organizacji charytatywnej
12.4.Załóż trust charytatywny
12.5.Co robić, gdy dostaniesz darowiznę z Polski

 1. Konsekwencje dopisania kogoś do konta w banku

13.1.Konto bankowe a podatki od darowizny
13.2.Co się dzieje po śmierci współwłaściciela konta
13.3.Wspólne pieniądze narażone na zajęcie
13.4.Kto płaci podatki dochodowe
13.5.Wspólne konto a pomoc społeczna
13.6.Dopisanie do konta a kredyt

 1. Gdy chcesz zostawić pieniądze pod opieką

14.1.Przykład z życia: Jak można stracić majątek
14.2.Co nie stanowi pełnomocnictwa
14.3.Pełnomocnictwo – power of attorney
14.4.POD – wyznaczenie spadkobierców konta
14.5.Twoje pieniądze gdy wracasz do Polski

 1. Jak schować pieniądze dziecka

15.1.Przed kim/czym chowasz pieniądze dziecka?
15.2.Rodzaje kont dla dzieci
15.3.Zalety trzymania pieniędzy na nazwisko dziecka
15.4.Wady trzymania pieniędzy na nazwisko dziecka
15.5.Konta opiekuńcze UGMA
15.6.Darowizny w formie trustów
15.7.Prawny opiekun dzieci
15.8.Trust dla dzieci na wypadek śmierci rodziców


 1. Jak zabezpieczyć się na wypadek rozwodu

16.1.Jak dzielony jest majątek rozwodzącej się pary
16.2.Jak uniknąć problemów
16.3.Kto spłaca długi gdy para się rozchodzi?
16.4.Prenuptial agreement
16.5.Postnuptial agreement
16.6.Podział programu emerytalnego
16.7.Pensja a rozwód

 1. Ochrona majątku przed wierzycielami

17.1.Plan majątkowy
17.2.Ubezpieczenie od odpowiedzialności
17.3.Konta emerytalne
17.4.Transfer majątku
17.5.Przekazanie majątku współmałżonkowi
17.6.Homestead exemption
17.7.Jak trusty chronią majątek
17.8.Przykłady krajowych trustów
17.9.Spółka komandytowa a zabezpieczenie majątku
17.10.Czynniki, jakie należy mieć na uwadze

 1. Jak zabezpieczyć swoją emeryturę

18.1.Czy ktoś może cię pozbawić świadczeń Social Security?
18.2.Kiedy stracisz świadczenia Social Security
18.3.Jak sami sobie pomniejszamy emerytury
18.4.Kiedy świadczenia Social Security mogą być zajęte za długi
18.5.Jak IRA chroni cię przed wierzycielami

 1. Jak zabezpieczyć majątek od kosztów domu opieki

19.1. Kiedy senior kwalifikuje się do Medicaid
19.2. Kiedy jesteś uprawniony do Medicaid Long Term Care
19.3. Ile przychodu możesz zatrzymać, gdy twój małżonek idzie do domu opieki
19.4.Ile majątku możesz zatrzymać, gdy twój małżonek jest w domu opieki
19.5.Jak pomniejszyć majątek
19.6. Jak obniżyć dochód
19.7. Finansowa odpowiedzialność współmałżonków
19.8. Czy Medicaid zabierze twój dom?
19.9. Medicaid trust
19.10. Co Medicaid wie o tobie
19.11. Jak planować zawczasu

 1. Jak ochronić biznes

20.1.Zapewnij sukcesję majątkową
20.2.Chroń przedmioty majątkowe biznesu
20.3.Uważaj na doktrynę Alter Ego
20.4.Metoda kilku korporacji
20.5.Jak uczynić korporację chronioną przed windykacją

Część III. Narzędzia służące planowaniu majątkowemu

 1. Ubezpieczenia

21.1.Dlaczego ubezpieczenie
21.2.Ubezpieczenie medyczne
21.3.Ubezpieczenie samochodowe
21.4.Ubezpieczenie na wypadek długotrwałej opieki
21.5.Ubezpieczenie domu i od odpowiedzialności cywilnej
21.6.Ubezpieczenie na życie
21.7.Gdzie szukać polisy

 1. Współwłasność a ochrona majątkowa

22.1.Joint tenancy – współwłasność łączna
22.2.Tenancy by the entirety – własność niepodzielna
22.3.Współwłasność „tenancy in common”
22.4.Wspólnotowe prawo majątkowe – community property
22.5.Współwłasność majątkowa a bankructwo
22.6.Uwaga na formy współwłasności

 1. Trusty

23.1.Co to jest trust
23.2. Rodzaje trustów 141
23.3.Podatkowe aspekty trustów
23.4.Trusty a podatek od darowizny
23.5.Trusty a podatki spadkowe
23.6.Proste przykłady trustów

 1. Formy organizacji biznesu

24.1.Spółka  partnerska z pełną odpowiedzialnością
24.2.Spółka komandytowa
24.3.Rodzinna spółka komandytowa
24.4.Korporacja
24.5.Korporacja typu “S”
24.6.Limited Liability Company

 1. Gdy masz pieniądze za granicą

25.1.Twoje obowiązki, gdy masz pieniądze za granicą
25.2.Kiedy zagranicznego konta deklarować nie musisz
25.3.Jeżeli nie deklarowałeś swego zagranicznego konta
25.4.Ustawa o ujawnianiu kont zagranicznych
25.5.Polski bank będzie na ciebie donosił do IRS
25.6.Jak polskie banki identyfikują amerykańskie konta
25.7.Jak uniknąć identyfikacji konta jako „amerykańskie”

 1. Konta za granicą i zamorskie oazy

26.1.Co to jest “zamorska oaza”
26.2.Co jest legalne a co nie
26.3.Wymagania raportowe IRS
26.4.Zamorskie inwestycje i przepisy podatkowe
26.5.Trusty zagraniczne (offshore trusts)

 1. Załącznik. Książki Poradnika Sukces

27.1.Książki w języku polskim dostępne w wersji tradycyjnej i elektronicznej
27.2.Książki dostępne tylko w wersji tradycyjnej
27.3.Materiały pomocnicze do kursów
27.4.Książki wydane w wersji elektronicznej (e-książki)
27.5. Książki w języku angielskim dostępne w wersji tradycyjnej i elektronicznej
27.6.Książki w języku angielskim wydane w wersji elektronicznej (e-książki)