Testamenty i ostatnie dyspozycje (e-book)

$12.00

Konsekwencje braku testamentu. Ustawowy podział majątku. Co dziedziczy żona. Jak sporządzić testament. Probacja i jej wady. Jak unikać probacji. Współwłasność majątkowa. Adnotacja Pay-on-Death. Living Trust. Living Will. Health Care Proxy. Pełnomocnictwa.

Description

Mały format, 96 stronic, tylko w wersji elektronicznej (e-book). Książka wydana w roku 2008

Spis treści

ABC testamentów  
1.1. Konsekwencje braku testamentu
1.2. Kiedy testament jest ważny
1.3. Rodzaje testamentów
1.4. Co można zapisać w testamencie
1.5. Czego nie można zapisać w testamencie
1.6. Zabezpieczenie dzieci
1.7. Wykonawca testamentu
2. Podział majątku   
2.1. Dziedziczenie ustawowe
2.2. Co dziedziczy współmałżonek
2.3. Jeżeli spadkodawca nie miał współmałżonka
2.4. Przykład stanu New Jersey
2.5. Problem jednoczesnej śmierci małżonków
2.6. Wydziedziczenie
2.7. Podważenie testamentu
3. Jak sporządzić testament
3.1. Z czego składa się testament
3.2. Świadkowie
3.3. Podpisanie testamentu
3.4. Co jeszcze w testamencie
3.5. Gdzie trzymać testament
3.6. Zmiany w testamencie
3.7. Unieważnienie testamentu
4. Probacja i dlaczego warto jej uniknąć
4.1. Co to jest probacja
4.2. Jak wygląda probacja
4.3. Dlaczego należy unikać probacji
4.4. Czy potrzebny jest prawnik
4.5. Kiedy probacja jest konieczna
4.6. Kiedy probacja jest użyteczna

5. Jak uniknąć probacji
5.1. Nieformalna probacja
5.2. Stanowe zwolnienia od probacji
6. Współwłasność majątkowa  
6.1. Współwłasność majątkowa łączna
6.2. Tenancy by the entirety
6.3. Tenancy in common
6.4. Community property
6.5. Problemy ze współwłasnością
7. Adnotacja Pay-on-Death         
7.1. Co to jest P.O.D.
7.2. Wybór beneficjenta
7.3. Adnotacja Pay-on-Death w banku
7.4. Konto maklerskie
7.5. Pułapki P.O.D.
8. Living trust    
8.1. Co to jest living trust
8.2. Powody do stworzenia living trust
8.3. Zalety living trust
8.4. Wady living trust
9. Dyspozycje o podtrzymaniu życia 
9.1. Przejmij kontrolę nad podtrzymaniem  życia
9.2. Living will
9.3. Health Care Proxy
10. Decyzje o zarządzaniu majątkiem    
10.1. Pełnomocnictwo do zarządzania majątkiem
10.2. Guardianship
11. Testament to nie wszystko  
11.1. Lista mienia rodziny
11.2. Lista zobowiązań rodziny
11.3. Zabawa w chowanego
11.4. Ubezpieczenie na życie
11.5. Pochówek
11.6. Podatek spadkowy