Program zamrożenia czynszów w mieście Nowy Jork

Pytanie pani Krystyny: Mieszkam w Nowym Jorku w 6-rodzinnym budynku. Co roku czynsz mi rośnie o kilka procent, zależnie od inflacji. Słyszałam, że niektórym lokatorom czynsze nie są podnoszone. Nie mogę się dowiedzieć, czy to prawda i jeżeli tak, to jak to sobie załatwić. Właściciel domu mówi, że nic nie wie.

Odpowiedź: W mieście Nowy Jork istnieją dwa programy zamrażania czynszów: dla seniorów – Senior Citizen Rent Increase Exemption, SCRIE) oraz dla niepełnosprawnych – (Disability Rent Increase Exemption, DRIE).

Program zamrożenia czynszów pomaga uprawnionym najemcom w starszym wieku (od 62 lat) i najemcom z niepełnosprawnością zapewnić przystępny cenowo najem mieszkania poprzez zamrożenie stawki ich czynszu. Różnicę między rzeczywistą wysokością czynszu a jego zamrożoną stawką pokrywa miasto, bo daje właścicielowi domu ulgę w podatku od nieruchomości. Ubieganie się o tę ulgę należy do właściciela domu. Jest to dodatkowa fatyga, wiec właściciele domów wolą o zamrożeniu czynszów „nie wiedzieć”.

Kto kwalifikuje się do programu zamrożenia czynszu? Wymogi kwalifikacyjne SCRIE:

  • Być osobą starszą (mieć 62 lat albo więcej) albo niepełnosprawną
  • Łączny miesięczny dochód gospodarstwa domowego: 50 000 USD lub niższy.
  • Ponad jedna trzecia miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego musi zostać przeznaczona na zapłatę czynszu.
  • Wnioskodawca musi zamieszkiwać w lokalu o regulowanym czynszu (np. mieszkaniu z czynszem podlegającym stabilizacji lub kontroli i posiadać umowę najmu sporządzoną na jego nazwisko lub posiadać prawa do dziedziczenia po najemcy.

W sieci szukamy „Program zamrożenia czynszów” New York, a znajdziemy broszurę w języku polskim.

https://www.nyc.gov/assets/rentfreeze/downloads/pdf/rf-faq-translations/rent-freeze-faq_pol.pdf.