Prosto o koncie IRA

Reforma podatkowa wniosła od 2018 roku różne nowelizacje, ale jedno pozostało bez zmian: wpłata na konto emerytalne IRA jest jedyną drogą pomniejszenia podatków dla większości z nas.

Przypomnienie o IRA

IRA (Individual Retirement Account) jest uprzywilejowanym podatkowo kontem w banku, funduszu powierniczym (mutual fund) lub u maklera, jakie otwieramy dla siebie i składamy tam pieniądze z przeznaczeniem na emeryturę. Przywilej podatkowy polega na tym, że wpłata na konto IRA jest dla większości osób odpisem od dochodu, a pieniądze na nim rosną z odroczeniem podatków na przyszłość, kiedy pieniądze zaczniemy z konta wybierać, co w założeniu ma być na emeryturze, kiedy będziemy w niższym, a nawet zerowym przedziale podatkowym.

Za rok 2018 można wpłacić (do 15 kwietnia tego roku) do 5,500 dol., a za rok 2019 więcej, bo $6,000 dol., plus tysiąc dolarów więcej dla osob po pięćdziesiątce.

Konto IRA wydaje się być prostym instrumentem, ale pytania czytelników wskazują, że warto do tego tematu wrócić. Oto najczęściej zadawane pytania.

Czy dostanę odpis podatkowy?

Każdy może wpłacać na konto IRA, ale odpis podatkowy otrzymają osoby, które spełnią następujące warunki.

  • Jeżeli osoba samotna lub któreś z małżonków nie ma w pracy programu emerytalnego, to jej wpłaty na IRA są odliczane od wymiaru podatku niezależnie od wysokości zarobków rodziny.
  • Dla osoby mającej program emerytalny w pracy wpłaty na IRA są odpisem podatkowym, jeżeli zarabia poniżej pewnych limitów: 63,000 dol. dla osób samotnych i $101,000 dla małżeństw rozliczających się razem. Powyżej tych limitów odpisy są redukowane.
  • Małżonkowie osób mających w pracy program emerytalny mogą wpłacać na IRA i korzystać z odpisu, jeżeli dochód małżeństwa nie przekracza 199,000 dol.

Ile renty wypłaci mi moje IRA?

IRA nie wypłaci żadnej renty ani emerytury. Uzyskamy na nim tylko tyle, ile odłożymy i ile kapitału nam przyrośnie. Niejeden Polonus wpłacił coś przed laty na IRA, trzymał je na kocie oszczędnościowym w banku i czuje się rozczarowany. Ale mądrzy inwestorzy lokują  IRA nie w banku, lecz w którymś z bezprowizyjnych funduszy powierniczych (mutual fund).

W ostatnich dwudziestu latach, czyli od 1 stycznia 1999 roku, giełda mierzona wskaźnikiem Standard & Poor’s 500 przyniosła wraz z dywidendami 7.15 proc. średniego rocznego zwrotu (compounded annual growth rate), mimo kilku dotkliwych załamań, a za ostanie 30 lat – przyniosła 11.50 proc. zwrotu. Jeżeli nasz fundusz podążał za tym wskaźnikiem, to cztery tysiące deponowane regularnie co roku przyrosły przez dwadzieścia lat do około 185,000 dol., a przez trzydzieści lat, dzięki efektowi toczącej się kuli śniegowej  – do ponad 950,000 dol. (bez uwzględnienia inflacji). I tak pomalutku, Jan Kowalski stał się milionerem, bo pozwolił działać procentowi składanemu (compounded interest – zyski dodane do kapitału przynoszą dalsze nieopodatkowane zyski).

Wyniki wskaźnika S&P 500 za dowolny okres pokazuje kalkulator na stronie www.moneychimp.com/features/market_cagr.htm.

Kiedy można wypłacić z konta IRA?

Zawsze pieniądze możesz wybrać, tylko po co, i po co tracić uprzywilejowany status podatkowy? “Kuli śniegowej” musisz pozwolić się rozpędzić, by odczuć efekt procentu składanego.

Faktem jest, że środki na IRA są twoje i możesz nimi dowolnie dysponować. Należy tylko pamiętać o tym, że wybrana kwota podlega podatkom dochodowym. Ponadto, jeżeli nie osiągnąłeś 59 i pół roku, to zapłacisz karę w wysokości 10 proc. od wypłaty.

W starszym wieku, po osiągnięciu 70 i pół roku, masz obowiązek stopniowej likwidacji konta, o czym poniżej.

Ile podatków zapłacę od wybranych pieniędzy?

Kwoty wypłącone z konta IRA (i innych programów emerytalnych z wyjątkiem Roth IRA) zostaną dodane do dochodu podlegającego opodatkowaniu i obłożone podatkiem dochodowym zależnym od sytuacji finansowej podatnika. Na wysokość podatków wpływają rożne czynniki: rodzaje przychodu i jego wysokość w danym roku, stan cywilny podatnika, liczba osób na utrzymaniu, odpisy i kredyty podatkowe. Przed podjęciem decyzji warto przeliczyć sobie swoje podatkowe zobowiązania albo porozmawiać z podatkowym specjalistą, by uniknąć zaskoczenia.

Dlaczego muszę płacić podatki podwójnie?

Pytanie takie zadają czytelnicy, wskazując, że ich wynagrodzenie z pracy zostało już opodatkowane. Skąd więc podatki po likwidacji IRA?

Należy zwrócić uwagę na fakt, że dzięki odpisowi, depozyty na IRA są “przed podatkami”,  Wkład na koncie procentuje również bez podatków. IRS chce odzyskać, co mu się należy, więc nakłada podatki od środków wyjętych z IRA.

Wniosek: Podatki płacimy tylko raz, a nawet wcale, jeżeli wypłacamy środki w roku, w którym jesteśmy w zerowym przedziale podatkowym. W zerowym przedziale są m.in. emeryci, którzy mają tylko emeryturę Social Security i niewielkie inne przychody. W wydaniu na rok 2019 książki pt. “Jak oszczędzać na podatkach” pokazuję rozliczenie emeryta, który ma różne przychody, a wypłaca znaczne kwoty z IRA całkowicie bez podatków.

Kiedy muszę zacząć IRA likwidować?

Konta IRA obowiązkowo trzeba stopniowo likwidować po osiągnięciu wieku 70.5 roku, co nazywa się Required Minimum Distribution (RMD). Finansowa instytucja poinformuje klienta o tym na piśmie i poda kwotę do wypłaty w danym roku. Kwota ta obliczona jest na podstawie wysokości stanu konta oraz przewidywanej długości życia właściciela.

Nie ma przymusu likwidacji konta Roth IRA.

Czy emeryt może wpłacać na konto IRA?

Na IRA może wpłacać każdy poniżej wieku 70.5 roku, kto ma zarobiony przychód (earned income), tzn. wynagrodzenie z pracy, dochód z biznesu, prowizje, honoraria. Odsetki bankowe, dywidendy zaliczają się do pasywnego dochodu (passive income) i nie uprawniają do uczestnictwa w IRA. Po przekroczeniu 70.5 roku musimy rozpocząć wybieranie pieniędzy z IRA.

Wniosek

Warto wpłacać na zakładowe i indywidualne konta emerytalne, dobrze je zainwestować i dać sobie czas na przyrost kapitału. Na starość będzie jak znalazł.

Elzbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników, m.in. „Powrót do Polski”, „Emerytura reemigranta w Polsce, podręcznik seniora wracającego do kraju”, „Ubezpieczenie społeczne Social Security”.