Prosto o koncie IRA oraz najnowsze zmiany

Od początku 2020 roku obowiązuje ustawa zwana Setting Every Community Up for Retirement Enhancement Act of 2019, znana jako SECURE Act, która zawiera zmiany mające na celu ułatwienie Amerykanom dostępu do programów emerytalnych. A wpłaty na programy emerytalne to jedyna droga pomniejszenia podatków dla większości z nas. W tym artykule przypomnę zasady działania konta emerytalnego IRA oraz wyjaśnię najnowsze zmiany.

Przypomnienie o IRA

IRA (Individual Retirement Account) jest uprzywilejowanym podatkowo kontem w banku, funduszu powierniczym (mutual fund) lub u maklera, jakie otwieramy dla siebie i składamy tam pieniądze z przeznaczeniem na emeryturę. Przywilej podatkowy polega na tym, że wpłata na konto IRA jest dla większości osób odpisem od dochodu, a środki na nim rosną z odroczeniem podatków na przyszłość, kiedy pieniądze zaczniemy z konta wybierać, co w założeniu ma być na emeryturze, gdy będziemy w niższym, a nawet zerowym przedziale podatkowym. Od roku 2019 można wpłacać na konto IRA do 6,000 dol., plus tysiąc dolarów więcej dla osoby po pięćdziesiątce. Małżonkowie mogą wpłacić dwa razy tyle.

Konto IRA wydaje się być prostym instrumentem, ale pytania czytelników wskazują, że warto do tego tematu wrócić. Oto najczęściej zadawane pytania.

Czy dostanę odpis podatkowy?

Każdy może wpłacać na konto IRA, ale odpis podatkowy otrzymają osoby, które spełnią następujące warunki.

  • Jeżeli osoba samotna lub któreś z małżonków nie ma w pracy programu emerytalnego, to jej wpłaty na IRA są odliczane od wymiaru podatku niezależnie od wysokości zarobków rodziny.
  • Dla osoby mającej program emerytalny w pracy wpłaty na IRA są odpisem podatkowym, jeżeli zarabia poniżej pewnych limitów: 65,000 dol. dla osób samotnych i $104,000 dla małżeństw rozliczających się razem. Powyżej tych limitów odpisy są redukowane.
  • Małżonkowie osób mających w pracy program emerytalny mogą wpłacać na IRA i korzystać z odpisu, jeżeli dochód małżeństwa nie przekracza 206,000 dol.

Ile emerytury wypłaci mi moje IRA?

IRA nie wypłaci żadnej renty ani emerytury. Uzyskamy na nim tylko tyle, ile odłożymy i ile kapitału nam przyrośnie. Niejeden Polonus wpłacił coś przed laty na IRA, trzymał je na koncie oszczędnościowym w banku i czuje się rozczarowany. Ale mądrzy inwestorzy lokują  IRA nie w banku, lecz w którymś z bezprowizyjnych funduszy powierniczych (mutual fund) albo w ETF-ach (electronic traded funds).

W ostatnich dwudziestu latach, czyli od 1 stycznia 1999 roku, giełda mierzona wskaźnikiem Standard & Poor’s 500 przyniosła wraz z dywidendami 8.2 proc. średniego rocznego zwrotu (compounded annual growth rate), mimo kilku dotkliwych załamań, a za ostanie 30 lat – przyniosła 12.1 proc. zwrotu. Jeżeli nasz fundusz podążał za tym wskaźnikiem, to cztery tysiące deponowane regularnie co roku przyrosły przez dwadzieścia lat do około 206,000 dol., a przez trzydzieści lat, dzięki efektowi toczącej się kuli śniegowej  – do ponad 1.1 mln dol. (bez uwzględnienia inflacji). I tak pomalutku, Jan Kowalski stał się milionerem, bo pozwolił działać procentowi składanemu (compounded interest – zyski dodane do kapitału przynoszą dalsze nieopodatkowane zyski). Znajdź na sieci “investment calculator” i sam sobie przelicz.

Wyniki wskaźnika S&P 500 za dowolny okres pokazuje kalkulator na stronie www.moneychimp.com/features/market_cagr.htm.

Kiedy można wypłacać z konta IRA?

Zawsze możesz dokonać wypłaty z konta IRA, ale po co i dlaczego tracić uprzywilejowany status podatkowy? „Kuli śniegowej” musisz pozwolić się rozpędzić, by odczuć efekt procentu składanego.

Faktem jest, że środki na IRA są twoje i możesz nimi dowolnie dysponować, ale wypłacone kwoty podlegają podatkom dochodowym. Ponadto, jeżeli nie osiągnąłeś 59 i pół roku, to zapłacisz karę w wysokości 10 proc. od wypłaty. Jest kilka sposobów uniknięcia 10-procentowej kary (patrz książka Amerykańskie emerytury“). Do nowych, wprowadzonych przez SECURE Act należy wypłata do 5,000 dol. z powodu narodzin albo adopcji dziecka, do 10,000 dol., jeżeli dwoje rodziców na dwa konta.

W starszym wieku, po osiągnięciu 72 lat, masz obowiązek stopniowej likwidacji konta, o czym poniżej.

Ile podatków od wypłaty?

Kwoty wypłacone z konta IRA (i innych programów emerytalnych z wyjątkiem Roth IRA) zostaną dodane do dochodu podlegającego opodatkowaniu i obłożone podatkiem dochodowym zależnym od sytuacji finansowej podatnika. Na wysokość podatków wpływają różne czynniki: rodzaje przychodu i jego wysokość w danym roku, stan cywilny podatnika, liczba osób na utrzymaniu, odpisy i kredyty podatkowe. Przed podjęciem decyzji o likwidacji konta warto przeliczyć sobie swoje podatkowe zobowiązania albo porozmawiać z podatkowym specjalistą, by uniknąć zaskoczenia.

Dlaczego muszę płacić podatki podwójnie?

Pytanie takie zadają czytelnicy, wskazując, że ich wynagrodzenie z pracy zostało już opodatkowane. Skąd więc podatki po zamknięciu IRA?

Należy zwrócić uwagę na fakt, że dzięki odpisowi, depozyty na IRA są „przed podatkami”.  Wkład na koncie procentuje również bez podatków. IRS chce odzyskać, co mu się należy, więc nakłada podatki od środków wyjętych z emerytalnego konta.

Wniosek: Podatki płacimy tylko raz, a nawet wcale, jeżeli wypłacamy środki w roku, w którym jesteśmy w zerowym przedziale podatkowym. W zerowym przedziale są m.in. emeryci, którzy mają tylko emeryturę Social Security i niewielkie inne przychody. W książce pt. „Jak oszczędzać na podatkach” pokazuję rozliczenie emeryta, który ma różne przychody, a wypłaca znaczne kwoty z IRA całkowicie bez podatków.

Kiedy muszę zacząć IRA likwidować?

W starszym wieku konta IRA należy stopniowo likwidować. Ustawa SECURE Act zmieniła zasady obowiązkowych minimalnych wypłat z IRA zwanych Required Minimum Distribution (RMD). W przeszłości po osiągnięciu wieku 70 i pół roku wpłaty na konta IRA (a także 401(k), 403(b) i 457), były zabronione, a nakazane wypłaty, nawet jeżeli pieniądze nie były właścicielowi potrzebne.

Co nowego: Od 1 stycznia 2020 mamy obowiązek rozpoczęcia wypłat z kont emerytalnych dopiero po ukończeniu 72. roku. Oczywiście, możemy korzystać z pieniędzy wcześniej, ale od 72-gich urodzin musimy zacząć stopniową likwidację konta w tempie dyktowanym przez spodziewaną długość naszego życia. Nasz bank czy fundusz powierniczy poinformują nas pisemnie o tym obowiązku.

Nowe przepisy dotyczą osób urodzonych po 1 lipca 1949, a te starsze mają stosować się do poprzednich regulacji: ich pierwsza wypłata RMD ma nadal być wzięta do 1 kwietnia w roku, w którym kończą 70 i pół roku, a następne do 31 grudnia każdego roku. Za zaniedbanie minimalnej wypłaty grozi kara w wysokości 50 proc. kwoty, która powinna być wybrana.

Nie ma przymusu likwidacji konta zwanego Roth IRA.

Czy emeryt może nadal wpłacać na konto IRA?

Na IRA może wpłacać każdy, kto ma (albo jego małżonek) zarobiony przychód (earned income), tzn. wynagrodzenie z pracy, dochód z biznesu, prowizje, honoraria. Odsetki bankowe, dywidendy zaliczają się do pasywnego dochodu (passive income) i nie uprawniają do uczestnictwa w IRA.

Przed 2020 rokiem po przekroczeniu 70.5 roku wpłaty były zabronione, nawet jeżeli ktoś nadal zarobkował. Obecnie wolno wpłacać na konta emerytalne nawet po ukończeniu 72 lat – tak długo jak chcesz, pod warunkiem, że masz przychód z pracy. Limit wiekowy został całkowicie zniesiony, więc możesz oszczędzać do woli.

Jeżeli jesteś na emeryturze, a pracuje twój małżonek, to możesz odkładać na konto emerytalne jako niepracujący małżonek (nonworking spouse), pod warunkiem, że twoje i małżonka depozyty na konta emerytalne nie przekraczają zarobków małżonka.

Wniosek

Warto wpłacać na zakładowe i indywidualne konta emerytalne, dobrze je zainwestować i dać sobie czas na przyrost kapitału. Na starość będzie jak znalazł.

Elzbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników, m.in. „Powrót do Polski”, „Emerytura reemigranta w Polsce, podręcznik seniora wracającego do kraju”, „Ubezpieczenie społeczne Social Security”.