Przymusowe wypłaty z emerytalnego konta

Individual Retirement Account (IRA) jest najpopularniejszym rodzajem kont emerytalnych w USA. Spoczywa na nich jedna czwarta funduszy odłożonych na emeryturę – ponad 5 miliardów dolarów. Skoro wpłaty na IRA były odpisem podatkowym, na emeryturze przepisy zmuszają nas do likwidacji kont i zapłacenia podatków.

Co to jest RMD

Wypłaty funduszy z konta IRA są obowiązkowe po osiągnięciu 70 i pół roku, co nazywa się Required Minimum Distribution (RMD). Obowiązkowe wypłaty dotyczą wszystkich rodzajów kont IRA (z wyjątkiem Roth) oraz programów emerytalnych sponsorowanych przez pracodawców: 401(k), 403(b), 457(b), profit sharing. By uniknąć uogólnień, w tym artykule piszę o zwykłym IRA.

Po osiągnięciu wieku 70 i pół roku nie wolno nam więcej wpłacać na konto IRA i mamy obowiązek zacząć wybierać z niego środki, nawet jeżeli pieniądze nie są nam teraz potrzebne. Jeżeli ktoś tego nie zrobi, to grozi mu kara w wysokości 50 proc. kwoty, która powinna być wybrana.

Twoja pierwsza wypłata RMD musi być wzięta do 1 kwietnia w roku, w którym kończysz 70 i pół roku. Następnie wypłaty RMD mają być czynione do 31 grudnia każdego roku.

Kiedy osiągasz wiek 70½ roku

Jeżeli twoje siedemdziesiąte urodziny przypadają w pierwszej połowie roku, to osiągasz 70 i pół roku w tym roku kalendarzowym. Jeżeli twoje urodziny przypadają w drugiej połowie roku, to kończysz 70 i pół roku w roku następnym.

Przykład: Twoje 70-te urodziny są w pierwszej połowie 2016 roku, więc osiągasz 70 i pół roku w 2016 roku i pierwszą przymusową ratę z IRA możesz wybrać albo w 2016 roku (i zapłacić od niej podatki do 15 kwietnia 2017 roku), albo wybrać pieniądze do 1 kwietnia 2017 i zapłacić podatki na rozliczeniu za rok 2017 do 15 kwietnia w roku 2018. Decyzja zależy od ciebie.

Jeżeli urodziłeś się w drugiej połowie roku, to kończysz 70 i pół roku w 2017 roku i możesz odłożyć pierwszą wypłatę aż do 1 kwietnia 2018 roku.

Ile wynosi obowiązkowa rata

Obowiązkowa wypłata ma wynosić tyle, żeby w serii regularnych wypłat opróżnić konto w czasie przewidywanej długości życia właściciela. Statystycy wyliczyli, ile lat żyje przeciętna osoba. Urząd podatkowy  podaje tabele żywotności (life expectancy tables) w Publikacji 590, Distributions from IRAswww.irs.gov/publications/p590b.

Powiedzmy, że Jan Kowalski ma 70 lat, a jego konto IRA jest warte $50,000. Z tabeli IRS wynika, że panu Kowalskiemu zostało przeciętnie 17 lat życia, dlatego powinien wybrać w tym roku 2,941 dol. ($50,000 dzielone przez 17). Skoro w przyszłych latach stan konta będzie mniejszy i mniej lat życia pozostanie Kowalskiemu, to obowiązkowe wypłaty z roku na rok będą coraz niższe.

W obliczeniu obowiązkowych rat pomagają kalkulatory. W sieci szukaj „RMD calculator”.

Co robią banki

Banki mają obowiązek dopilnować, by klienci wiedzieli o wymaganej dystrybucji i jej dokonali.  Banki wysyłają formularz zwany IRA Distribution Request, na którym klient podaje swoje instrukcje. Można zlecić jednorazową albo okresowe wypłaty (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne), podać początkową datę oraz sposób wypłaty (czek, transfer na konto oszczędnościowe w tym albo innym banku), wstrzymanie zaliczki podatkowej. Gdy fundusze słane są za granicę, albo zleciłeś wypłatę określonej kwoty, bank ma obowiązek wstrzymać 10 proc. podatkowej zaliczki.

Jeżeli masz kilka kont IRA, możesz zsumować ich wartość i zrobić wypłatę z jednego konta. Warto skonsolidować swoje konta IRA, by uprościć sobie życie. Obowiązkowe wypłaty z kont 401(k) czy 403(b) muszą być poczynione oddzielnie.

Kiedy bez RMD

Tylko konto Roth IRA jest wolne od RMD, bowiem wpłaty na to konto nie były odpisem podatkowym. Wszystkie inne rodzaje kont IRA muszą być likwidowane po siedemdziesiątce. Nie ma znaczenia, czy przeszedłeś na spoczynek czy nie.

Jeżeli masz w pracy programy 401(k), 403(b), 457(b), albo profit sharing, to możesz opóźnić RMD po siedemdziesiątce, jeżeli jeszcze pracujesz na etacie. Możesz na nich nadal akumulować fundusze, aż do 1 kwietnia po roku, w którym przejdziesz na emeryturę. Natomiast samozatrudnieni mający konto Keogh muszą zacząć je opróżniać zgodnie z zasadami RMD, nawet jeżeli nadal dla siebie pracują.

Nadmierne wypłaty nie liczą się na przyszły rok

Ukończyłeś siedemdziesiątkę, wypłaciłeś połowę ze swego konta emerytalnego dla świętego spokoju i uważasz, że obowiązkowe wypłaty masz z głowy. Błąd! W przyszłym roku pozostała połowa konta będzie podlegała takim samym przepisom i będziesz musiał wypłacić jej stosowną część. Nie będzie to kłopotliwe, jeżeli raz odpowiednio wypełnisz formularz IRA Distribution Request i zlecisz, by środki przelewane były na twoje konto oszczędnościowe. Na początku przyszłego roku bank prześle ci druk 1099-R, z podaną kwotą podlegającą opodatkowaniu.

Jak uniknąć RMD?

Wbrew powszechnym opiniom, opuszczenie USA czy rezygnacja z amerykańskiego obywatelstwa nie zwalnia nas z obowiązkowych wypłat.

Jedyną metodą uniknięcia obowiązkowych wypłat, jest zamiana tradycyjnego konta IRA na Roth IRA (Roth IRA conversion). Niemniej będziesz musiał wtedy zapłacić podatki dochodowe od całej kwoty. Konwersja części IRA może mieć sens w roku, gdy twoje przychody nagle spadły. Porozmawiaj o tym ze swoim doradcą podatkowym.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników dla imigrantów w USA, m.in. “Ubezpieczenie społeczne Social Security”, „Powrót do Polski”, „Amerykańskie emerytury”.