Pułapki zmiany pracy

Jeżeli planujesz odejść z pracy, powinieneś być świadomy różnych przepisów, które dotyczą zasiłku dla bezrobotnych, twojego programu emerytalnego oraz odpisów podatkowych za poszukiwanie pracy i przeprowadzkę.

 Dlaczego odchodzisz

trap moneyUstanie stosunku pracy może nastąpić z wielu powodów zależnych od pracownika, pracodawcy lub od okoliczności. Możesz być zwolniony, jeżeli wyniki twojej pracy są niezadowalające, jeżeli spóźniasz się notorycznie lub np. zostałeś przyłapany na kradzieży lub innym działaniu sprzecznym z prawem. Możesz zostać zwolniony, jeżeli przedsiębiorstwo podlega reorganizacji i twoje stanowisko jest eliminowane, lub jeżeli firma jest w trudnej sytuacji finansowej i musi zredukować personel. Prawdę mówiąc, pracodawca może cię zwolnić nawet bez powodu. Oto sześć przyczyn ustania stosunku pracy:

 • 1. Rezygnujesz z pracy z przyczyn osobistych.
 • 2. Rezygnujesz z pracy będąc do tego zmuszonym (wymuszona rezygnacja) przez pracodawcę lub powodami zdrowotnymi.
 • 3. Porzucasz pracę.
 • 4. Pracodawca redukuje załogę (lay-off).
 • 5. Pracodawca zwalnia cię dyscyplinarnie.
 • 6. Pracodawca zwalnia cię bez podania przyczyny.

Sposób odejścia z pracy jest istotny dla twojej dalszej kariery (przyszły pracodawca nie będzie zachwycony, gdy dowie się, że z poprzedniej pracy zostałeś wyrzucony z hukiem) oraz ze względu na zasiłek dla bezrobotnych. Tylko drugi, czwarty i szósty z powyżej wymienionych powodów kwalifikuje cię do otrzymywania zasiłku.

Pułapki zasiłku dla bezrobotnych

Nie zakładaj z góry, że zasiłek dla bezrobotnych należy ci się niezależnie od sposobu, w jaki rozstałeś się z pracodawcą. Ażeby dostać zasiłek, musisz utracić pracę bez swojej winy, czyli zostać zwolnionym. Jeżeli sam zrezygnujesz z pracy, porzucisz ją czy zostaniesz wyrzucony dyscyplinarnie (fired), nie należy ci się ani cent tytułem bezrobocia. Nie warto zatajać prawdy, bo Unemployment Office pisze do pracodawcy, prosząc o potwierdzenie informacji.

Gdy zwalniasz się z powodów osobistych, nie licz na to, że pracodawca pójdzie ci na rękę, żebyś mógł dostawać zasiłek dla bezrobotnych, bowiem sporo by go ta przysługa kosztowała w formie podwyższonych stawek. Unemployment insurance jest ubezpieczeniem opłacanym z kieszeni pracodawców, a wysokość stawek zależy od tego, jak często pracodawca zwalnia ludzi i jak dużo pobierają oni świadczeń.

Wysokość zasiłku zależy od stanu: w Nowym Jorku wynosi on około połowę średnich zarobków z 52 tygodni, a w New Jersey 60%. Szczegółowe wyliczenia są dosyć skomplikowane. Zasiłek dla bezrobotnych podlega opodatkowaniu.

O zasiłkach dla bezrobotnych napisane jest obszernie w książce pt. Praca w Ameryce(www.PoradnikSukces.com).

Po więcej informacji skieruj się do swojego stanowego Unemployment Office. Stan Nowy Jork prowadzi tzw. Tele-Claim System pod numerem telefonu 1-888-209-8124. Pomocna też jest witryna U.S. Department of Labor pod adresem www.doleta.gov/layoff.

Pułapki programów emerytalnych

Jeżeli masz w pracy tradycyjny program emerytalny (pension plan), to przyjrzyj się mu dokładnie przed złożeniem wymówienia, gdyż przedwczesne odejście może cię dużo kosztować. Jeżeli nie wypracowałeś odpowiedniej liczby lat, emerytura ci przepadnie.

Programy o zdefiniowanych wpłatach (defined payment plan), takie jak 401(k), mniej wiążą pracownika, ale trzeba wiedzieć, że nie wszystkie pieniądze na koncie możesz zabrać ze sobą. Do ciebie należą kwoty wpłacone przez ciebie, ale z tych dołożonych przez pracodawcę zabierasz tylko fundusze, do których nabrałeś prawa (vested). Dowiedz się w dziale kadr, jaki jest vested schedule.

Pieniądze na koncie 401(k) możesz przelać na konto IRA albo zostawić, przelać na konto 401(k) w drugim zakładzie pracy.

Niektórzy liczą na to, że z pieniędzy emerytalnych utrzymają siebie i rodzinę w czasie, gdy są bez pracy. Czekają tu na nich dwie pułapki.

Pułapka podatkowa: Jeżeli chcesz wybrać pieniądze z konta 401(k) na pokrycie osobistych wydatków, to przygotuj się na niespodziankę. Wybrana kwota podlegać będzie opodatkowaniu zgodnie z twoim przedziałem podatkowym. Ponadto zapłacisz 10% kary za wyjęcie pieniędzy przed ukończeniem 59.5 roku życia. Jeżeli mieszkasz w którymś z wysoko opodatkowanych stanów, to możesz utracić połowę swoich pieniędzy. To jedna strata. Druga polega na utracie szansy na przyszłą bezpodatkową aprecjację. Z konta emerytalnego można szybko pieniądze wybrać, ale wkłada się je powoli, tylko tyle, ile zezwalają przepisy i własne finansowe możliwości. Jeżeli pozbawisz się przez lata składanej puli, poważnie zredukujesz swoją emerytalną pulę.

Pułapka pożyczkowa: Wielu pracowników ma zaciągnięte pożyczki ze swojego konta emerytalnego 401(k) na pokrycie pilnych wydatków. Jeżeli opuścisz pracę bez spłacenia pożyczki, to dług staje się automatycznie opodatkowaną dystrybucją. Do tego dochodzi 10-procentowa kara.

Problem: Wielu osobom przychodzi płacić podatki i karę w czasie, gdy mają najmniej pieniędzy, bo stracili pracę lub musieli pokryć koszty przeprowadzki.

Odpis podatkowy za poszukiwanie pracy

Jeżeli szukasz pracy w swojej dotychczasowej dziedzinie, to poniesione koszty mogą być odpisem podatkowym. Jest to prawdą niezależnie od tego, czy obecnie pracujesz czy nie, oraz czy twoje wysiłki zostaną uwieńczone sukcesem. Oto koszty, które mogą być odpisane:

 • Honorarium agencji pośrednictwa pracy.
 • Koszt sporządzenia, wydrukowania i rozesłania resume.
 • Koszty podróży dokonanych w trakcie poszukiwania pracy (travel expenses). Możesz odpisać koszt podróży w odległe miejsce (np. na Florydę), nawet jeżeli drugim celem podróży była przyjemność.
 • Opłaty za taksówki, autobusy, kolej itp. (transportation expenses).
 • Koszt posiłków i rozrywek (meals and entertainment expenses)
Odpis podatkowy za przeprowadzkę

Koszty przeprowadzki mogą być odpisem podatkowym, jeżeli spełnione są ścisłe wymagania.

 • Pracownik lub właściciel biznesu przenosi się z powodu zmiany pracy lub miejsca prowadzenia biznesu.
 • Odległość miedzy nowym miejscem pracy a dotychczasowym mieszkaniem jest większa o 50 mil niż odległość między poprzednim miejscem pracy a poprzednim mieszkaniem. Innymi słowy, ze starego domu dojazd do nowej pracy musiałby być o 50 mil dłuższy niż do starej pracy.
 • Jeżeli podejmujesz nową pracę jako pracownik (employee), to musisz pracować w nowym miejscu co najmniej 39 tygodni w ciągu 12 miesięcy po przeprowadzce.

Odliczyć można koszt przejazdu i przewozu mienia, ale nie można uwzględnić kosztów posiłków, ani tymczasowego zakwaterowania.

Ważne: Koszt przeprowadzki można uwzględnić nawet wtedy, gdy się nie wylicza ulg podatkowych (itemize deductions). Po więcej informacji zamów w IRS bezpłatną broszurę Publication 521, Moving Expenses, tel. 800/829-3676, www.irs.gov.

Rozstań się z klasą

Przepisy nie mówią nic o długości wypowiedzenia, ale dobre maniery nakazują tydzień albo dwa. Warto rozstać się w zgodzie, by dostać dobre referencje. Daj wypowiedzenie na piśmie.

Ponadto, pamiętaj, że zawodowa stabilność jest bardzo ceniona. Jeżeli zmieniasz pracę do rok czy dwa, będziesz miał kłopoty ze znalezieniem dobrej posady, bo każdy pracodawca będzie obawiał się, że u niego tez nie zagrzejesz miejsca.

Bezproblemowo odjejść z pracy pomoże książka Praca w Ameryce.

Elżbieta Baumgartner