Roth IRA: Atrakcyjne konto nie tylko na emeryturę

Zarabiasz za dużo, żeby wpłacać na tradycyjne konto IRA? Obawiasz się zamrozić pieniądze na długi czas? Czy chcesz całkowicie uniknąć podatków? Schować pieniądze, by zakwalifikować się do pomocy studenckiej? Czy chcesz mieć konto do handlu papierami wartościowymi, z którego nie musisz rozliczać się z podatków? Konto Roth IRA jest dla ciebie.

Różnice między Roth IRA a IRA tradycyjnym

Program emerytalny Roth IRA został nazwany od nazwiska pomysłodawcy – senatora Williama V. Rotha. Jest on podobny do zwykłego IRA, ale ma kilka zasadniczych różnic:

  • wpłaty na Roth nie są odpisem podatkowym,
  • na koncie Roth pieniądze rosną całkowicie bez podatków (patrz poniżej),
  • na konto Roth IRA można wpłacać nawet po ukończeniu 70.5 roku życia (normalne konto IRA tego zabrania),
  • po ukończeniou 70.5 roku nie ma przymusy likwidacji konta, jak w przypadku tradycyjnego IRA.

Przeczytaj Publication 560, Individual Retirement Arrangements, która można zamówić pod numerem 1-800-TAX FORMs albo przeczytać na sieci pod adresem www.irs.gov/publications/p590/index.html. W języku polskim znajdziesz więcej w książce pt. Amerykańskie emerytury.

Kto może wpłacać na Roth

Na konto Roth IRA można wpłacać do $5,500 na osobę plus $1,000 dla osób po pięćdziesiątce – podobnie jak na IRA. Można mieć jednocześnie zarówno Roth jak i IRA, pod warunkiem, że wpłaty na nie łącznie nie przekraczają rocznego limitu.

Roth IRA zarezerwowane jest dla osób o umiarkowanych dochodach. Samotni podatnicy mogą w roku 2016 wpłacić na Roth IRA, jeżeli mają dochód (Adjusted Gross Income) nie przekraczający $117,000 rocznie. W przedziale od $117,001 do $132,000 wysokość dozwolonej wpłaty stopniowo maleje do zera. Dla małżeństw limity na rok 2016 wynoszą odpowiednio $184,000 i $194,000.

Tajemna furtka dla dużo zarabiających

Zarabiasz za dużo, by móc wpłacić na Roth? Oto sposób, by obejść przepisy. Wpłać na non-deductible IRA, co wolno zrobić każdemu, niezależnie od wysokości przychodu, a następnie przelej pieniądze na Roth (Roth conversion). Od roku 2011 przy konwersji na Roth limit przychodów został zniesiony.

Bezpodatkowy przychód na emeryturze

Jeżeli przypuszczasz, że na emeryturze będziesz płacić podatki (większość emerytów nie płaci), to Roth IRA jest dla ciebie korzystne, bowiem da ci strumień bezpodatkowego przychodu.

Jeżeli przypuszczasz, że potrzebować będziesz pieniędzy wcześniej, to Roth IRA umożliwia również wczesną dystrybucję. Konto Roth oferuje znacznie więcej elastyczności niż tradycyjne IRA.

Łatwy dostęp do pieniędzy w każdej chwili

Twoje wpłaty na Roth możesz wybrać w każdej chwili, bez podatków i kar. Obowiązuje tu zasada first in, first out, czyli najpierw wybieramy swoje depozyty.

Przychody z konta Roth traktowane są inaczej, czyli odsetki, dywidendy, przyrost kapitału. Wybierzesz je bez podatków i bez kary, jeżeli ukończysz 59.5 roku i jeżeli konto istniało co najmniej 5 lat. Uwaga: Dana kwota nie musi leżeć na Roth 5 lat, tylko pierwsza wpłata powinna być poczyniona przed pięciu laty. Wniosek: warto założyć Roth jak najszybciej.

Od przedwcześnie wybranych przychodów zapłacisz 10-procentową karę i podatek dochodowy. 10-procentowej kary za przedwcześnie wybrane przychody na koncie Roth unikniesz jeżeli istnieją szczególne okoliczności (podobnie jak w przypadku tradycyjnego IRA): gdy chcesz użyć pieniądze na zakup pierwszego domu, pokrycia kosztów edukacji czy rachunków medycznych itp.

Roth IRA dla inwestorów

Głównym celem konta IRA czy Roth IRA jest składanie pieniędzy na emeryturę. Niemniej niewielu młodych ludzi wie, że obydwa konta są znakomite dla… aktywnych inwestorów. Jeżeli obracasz akcjami i robisz dużo transakcji, to pod koniec roku masz dziesiątki, nawet setki transakcji, z których musisz się rozliczyć przed fiskusem, co jest bardzo pracochłonne. Jeżeli transakcje te prowadziłeś na koncie IRA czy Roth, to rozliczać się nie musisz, gdyż konta te są nieopodatkowane. Dlatego warto wpłacać na nie jak najwięcej, każdego roku.

Roth do ochrony majątkowej

Kolejną ważną cechą konta Roth jak i tradycyjnego IRA jest fakt, że są one chronione przez prawo stanowe przed wierzycielami na wypadek upadłości czy sądowego orzeczenia. W Google szukaj “State laws protecting IRA“.

Roth do sukcesji majątkowej

Po ukończeniu 70 i pół roku musisz zacząć likwidować tradycyjne konto IRA, a dopłacać do niego już nie wolno. Konto Roth natomiast możesz trzymać tak długo, jak chcesz, i dopłacać tak długo, jak długo zarobkujesz.  To sprawia, że Roth jest znakomitym narzędziem do bezpodatkowego przekazania majątku dzieciom czy wnukom. Oczywiście, trzeba uważać na podatki spadkowe, co wyjaśniam w książce Podręcznik ochrony majątkowej.

Roth a stypendium na studia

Rodzice powinni wiedzieć, że pieniądze zakumulowane na kontach emerytalnych (w tym Roth IRA), zarówno należące do rodziców jak i studenta, nie muszą być deklarowane na Free Application for Federal Student Aid (FAFSA). Poszczególne uczelnie mają jednak prawo pytać o stan kont emerytalnych na innych formularzach i uwzględniają je jako majątek rodziców czy studenta.

Wniosek

Konto Roth jest najlepsze dla osób, które mają zbyt duże przychody, by korzystać z tradycyjnego IRA. Daje ono zamożnym osobom różne możliwości, by pomnażać pieniądze. Na konto IRA za rok 2015 można wpłacić do 18 kwietnia, a na rok 2016 – do 15 kwietnia przyszłego roku.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu  poradników między innymi książek pt. „Emerytura reemigranta w Polsce, podręcznik seniora wracającego do kraju”, „Jak oszczędzać na podatkach”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”, „Jak inwestować w fundusze powiernicze” i wielu innych.