Social Security i pracownicy zatrudnieni do prac domowych

Zatrudniając pomoc domową taką jak: sprzątacza(kę), kucharza(kę), ogrodnika czy nianię do dziecka, obydwie strony, zarówno zatrudniający jak i zatrudniony, powinni wiedzieć o obowiązku odprowadzania podatku na Ubezpieczenie Społeczne i medyczne (Medicare)

Pracownikom zatrudnionym do prac domowych mogą, któregoś dnia, należeć się świadczenia Ubezpieczenia Społecznego i zdrowotnego (Medicare)—jeżeli zatrudniający będzie potrącał podatki z pensji pracownika i odprowadzał je do Urzędu Skarbowego (IRS), a następnie zgłaszał zarobki do Urzędu Ubezpieczeń Społecznych.

cleaning_ladyPoprzez zgłaszanie zarobków i płacenie podatków pracownicy uzyskują kredyty uprawniające do świadczeń pieniężnych oraz do ubezpieczenia lekarskiego (Medicare). Świadczenia te obejmują emeryturę (już od 62 roku życia) oraz świadczenia z tytułu niezdolności do pracy dla pracownika oraz osób będących na jego(ej) utrzymaniu. Zaliczane są do nich świadczenia z tytułu śmierci pracownika dla uprawnionych członków rodziny.

Jakie zarobki należy zgłaszać

Jeżeli, w roku 2007, zapłacicie Państwo pracownikowi zatrudnionemu do prac domowych gotówką 1.500 USD lub więcej, musicie Państwo odtrącić podatki na Ubezpieczenie Społeczne i medyczne, jak również, raz na rok, zgłosić zarobki. Do dochodu wliczane są także koszty przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania pracownika poniesione przez pracodawcę i zapłacone gotówką. Jeżeli dochody nie zostaną zgłoszone w terminie, do zaległych podatków zostanie doliczona kara.

Czy wszyscy pracownicy zatrudnieni w domu uprawnieni są do świadczeń

Jeżeli roczny dochód pracownika wynosi w gotówce 1.500 USD lub więcej, podlega podatkom Ubezpieczeń Społecznych. Zasady te ulegają zmianie w pewnych sytuacjach.

Każdy dochód pracownika, nawet poniżej 1.500 USD na rok, podlega opodatkowaniu i musi być zgłoszony, jeżeli: zarządzamy hotelem, pensjonatem lub wynajmujemy pokoje na kwatery.Nie musimy płacić podatku Ubezpieczenia Społecznego, jeżeli zatrudniamy osoby poniżej 18 lat (np. nianię do dziecka), pod warunkiem, że nie jest to podstawowa praca tej osoby.

Płacenia podatków na Ubezpieczenie Społeczne i zdrowotne obowiązuje, jeżeli do wykonywania prac domowych, zatrudniamy nasze dzieci w wieku 21 lat i ponad. Również prace domowe wykonywane przez naszych rodziców mogą podlegać opodatkowaniu w pewnych sytuacjach.Prosimy o skontaktowanie się z jakimkolwiek biurem Ubezpieczeń Społecznych po więcej informacji.

Jak zgłaszać zarobki

Po informacje dotyczące wymagań w zgłaszaniu podatków i wymaganych formularzy, należy skontaktować się z Urzędem Skarbowym (Internal Revenue Service, IRS). Pracownicy tego urzędu udzielą wyczerpujących informacji związanych z procedurą wypełniania odpowiednich formularzy, terminu i miejsca ich składania.

nformacje te zawarte są także w publikacji IRS numer 926 Household Employer’s Tax Guide (Poradnik podatkowy dla osób zatrudniających pracowników do prac domowych—tylko w języku angielskim), dostępnej na stronie Internetowejwww.irs.gov/publications/p926/index.html. Poniżej wymieniamy parę faktów, o których należy wiedzieć.

Prowadzenie ewidencji—Dla celów ewidencyjnych Urzędu Ubezpieczeń Społecznych, pracodawca musi posiadać akta z nazwiskami, adresami i numerami kart Ubezpieczeń Społecznych oraz wysokością wypłaconego wynagrodzenia wszystkich pracowników, zatrudnionych do wykonywania prac domowych. Akta powinny również zawierać kopie oryginałów kart z numerami Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli pracownik nie posiada karty z numerem Ubezpieczenia Społecznego, powinien złożyć wniosek o jej wydanie w lokalnym biurze Ubezpieczeń Społecznych.

Potrącenia na podatki Ubezpieczenia Społecznego i medycznego Medicare—W 2007 roku, podatek na świadczenia Ubezpieczenia Społecznego wynosi 6,2%, tak dla pracodawcy jak i pracownika, przy zarobkach do 97.500 USD. Podatek na ubezpieczenie zdrowotne Medicare wynosi 1,45% całego rocznego dochodu, bez względu na jego wysokość.

Zgłaszanie zarobków do podatku—Do rozliczenia podatku z wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi, w kwocie 1.500 USD lub więcej, należy użyć własnego formularza podatkowego (formularz 1040 Urzędu Skarbowego). Pracodawca, w momencie rozliczania się z podatku, zobowiązany jest do zapłacenia swojej części podatku na świadczenia Ubezpieczenia Społecznego i medycznego Medicare razem z podatkami potrąconymi z zarobków pracowników.

Przedłożenie formularza W-2 na koniec roku—Pracownicy zatrudnieni w domu muszą otrzymać kopie B, C i 2 formularza Urzędu Skarbowego W-2 (Wage and Tax Statement, Oświadczenie o Zarobkach i Podatkach—tylko w języku angielskim) do 31 stycznia roku następującego po roku rozliczeniowym. Kopia formularza A powinna być wysłana do Urzędu Ubezpieczeń Społecznych do końca lutego roku następującego po roku rozliczeniowym. Formularz W-2 wraz z instrukcją jego wypełnienia można otrzymać kontaktując się z jakimkolwiek Oddziałem Urzędu Skarbowego (IRS), lub poprzez Internet można użyć opcji W-2 Online. W-2 Online jest elektroniczną opcją zeznania podatkowego dla pracodawców, należącą do Urzędu Ubezpieczeń Społecznych, która nie wymaga opłat. Przy użyciu tego sposobu można mieć dostęp do elektronicznej kopii formularza W-2, który można wypełnić na Internecie i w tenże sposób przedłożyć do Urzędu Ubezpieczeń Społecznych. Program ten także wypełni samodzielnie formularz W-3 (przesłanie). Można także wydrukować kopie W-2 dla pracowników lub dla własnych celów ewidencyjnych.

Aby skorzystać z tej usługi, należy najpierw zarejestrować się celem uzyskania numeru PIN oraz hasła, czego można dokonać na Business Services Online na stronie Internetowejwww.socialsecurity.gov/bso/bsowelcome.htm.  Więcej informacji, włączając w to szczegółowe instrukcje można uzyskać www.socialsecurity.gov/employer/bsohbnew.htm.

Jak pracownikom zatrudnionym do prac domowych zaliczane są kwartały niezbędne do otrzymania świadczeń

Ubezpieczenia SpołecznegoIstnieje różnica pomiędzy zaliczaniem wypracowanych kwartałów zwykłemu pracownikowi, a pracownikowi zatrudnionemu do wykonywania prac domowych. W roku 2007, kwota wymagana od zwykłego pracownika do zaliczenia 1 kwartału pracy wynosi 1000 USD. Maksymalnie, w ciągu roku, można uzyskać 4 kwartały. W przypadku pracownika zatrudnionego do prac domowych, dochód wymagany do zaliczenia 1 kwartału pracy w roku 2007 wynosi, co najmniej 1.500 USD od pracodawcy. Przykładowo pracownik zatrudniony w domu, pracujący dla 3 różnych pracodawców, zgłaszając, kolejno zarobki w wysokości 600 USD, 800 USD i 1.500 USD (ogółem 2.900 USD za rok) będzie miał zaliczony tylko jeden kwartał z kwotą 1.500USD zgłoszoną na jego kartotekę Ubezpieczenia Społecznego.Od wieku pracownika (włączając w to pracowników zatrudnianych do prac domowych) uzależniona jest, zarówno ilość potrzebnych kredytów, jak i rodzaj mogących przysługiwać świadczeń Ubezpieczenia Społecznego. Większość osób potrzebuje 10 lat pracy (40 kredytów), aby się zakwalifikować. Im młodszy aplikant(a), tym mniej wypracowanych kwartałów wymagane jest do wypracowania uprawnień do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy czy świadczeń z tytułu śmierci pracownika dla członków rodziny.Pamiętajmy, że nie zgłaszając dochodów naszych pracowników, odbieramy im szansę na otrzymanie należnych im świadczeń lub zmniejszamy ich wysokość.

Kontakt z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych

Więcej informacji oraz kopie naszych wydawnictw dostępne są na stronie internetowejwww.socialsecurity.gov lub dzwoniąc na bezpłatny numer 1-800-772-1213 (dla osób niesłyszących i z ograniczonym słuchem dostępny jest specjalny numer TTY, 1-800-325-0778). Automatyczny Serwis Informacyjny odpowiada na szczegółowe pytania i udziela informacji 24 godziny na dobę.

Administracja Social Security