Świadectwo pracy, by otrzymać emeryturę ZUS

Wielu Polonusów pracowało kiedyś w Polsce i jest uprawnionych do jakiejś emerytury ZUS. Jeżeli chcesz ubiegać się o polską emeryturę, powinieneś wiedzieć, że zostanie ci ona przyznana, ale wypłacana tylko wtedy, gdy udowodnisz, że zaprzestałeś pracy. Oto szczegóły.

 Zawieszenie emerytury

ZUS domaga się, żeby wnioskodawcy udowodnili ustanie stosunku pracy, w którym pozostawali w dniu przed nabyciem prawa do emerytury, w przeciwnym razie ich świadczenia zostaną zawieszone.

tax_treatyNa swojej witrynie internetowej ZUS wyjasnia: “Zgodnie z art. 103a ustawy emerytalnej, prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Przepis ten stosuje się również do emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie, w zależności od daty urodzenia. Tak więc ci emeryci, którzy kontynuują zatrudnienie u tego samego pracodawcy, u którego byli zatrudnieni przed dniem nabycia prawa do emerytury, muszą się liczyć z tym, że mimo iż ukończyli wiek zwalniający ich z zawieszalności – przysługująca im emerytura zostanie zawieszona.”

Żrófło: http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=3710

Po otrzymaniu twego kompletnego wniosku, ZUS emeryturę przyzna, ale napisze do ciebie pismo z żądaniem udowodnienia, że rozwiązałeś stosunek pracy z pracodawcą, gdzie byłeś zatrudniony w dniu bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury.

Zawieszenie emerytury w trybie art. 103a ustawy emerytalnej trwa do czasu rozwiązania stosunku pracy i przedłożenia w Oddziale ZUS świadectwa pracy lub zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, potwierdzającego ustanie stosunku pracy.

Świadectwo pracy w Polsce

W Polsce odchodzący pracownik dostaje świadectwo pracy. Jeżeli go nie masz, to napisz do zakładu pracy z prośbą o wystawienie tego dokumentu.

Świadectwo pracy to podstawowy dokument, który polski pracodawca jest zobowiązany wystawić w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Taki obowiązek nakłada na pracodawcę art. 97 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

Świadectwo pracy jest niezbędne byłemu pracownikowi przy podejmowaniu nowego zatrudnienia, do zarejestrowania się w urzędzie pracy czy do uzyskania albo odwieszenia emerytury. Świadectwo pracy powinno być wydane przez pracodawcę niezwłocznie.

Odchodząc z pracy pracownik bierze też zaświadczenie o zarobkach (ZUS Rp-7). Pracodawca ma obowiązek wystawić ci to zaświadczenie (art. 125 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.).

Polski pracodawca ma obowiązek wyrejestrowania byłego pracownika z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Należy tego dokonać w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (art. 36 ust. 11 ustawy z dnia 13października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).

Certificate of Employment w Stanach

W Stanach urząd Social Security dokładnie wie, gdzie, kiedy i za ile pracują ubezpieczone osoby, bo pracodawcy ślą do SSA składki i raporty.

W Stanach pracodawcy nie wystawiają świadectwa pracy. Odchodzący pracownicy czasami proszą o referencje (references albo letter of recommendation), ale nie często. W Stanach kandydatom do pracy wierzy się na przeważnie na słowo, ewentualnie weryfikuje referencje telefonicznie albo sprawdza się ich przeszłość przez zrobienie background check. Pisemnych referencji z poprzedniej pracy nowi pracodawcy nie traktują poważnie, bo wiedzą, że referencje nie bywają szczere, bo za negatywne opinie pracodawcy mogliby być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej.

W Stanach trudno wyobrazić sobie okoliczności, które wymagałyby udowodnienia, że w danym zakładzie już się nie pracuje. Daruj sobie szczegółowe wyjaśnienia polskich przepisów, które wymagają zaświadczenia, bo szef czy dział kadr będzie zdumiony. Poproś zakład pracy o Certificate of Employment z datami podjęcia i zaprzestania zatrudnienia. To Amerykanie zrozumieją. („I need Certificate of Employment with dates when I was employed by your company.” Na pytanie przeznaczenia tego zaświadczenia, powiedz “This document is required by the Polish social security office”.

Duże firmy mają z pewnością wzory Certificate of Employment na komputerze, małej przyda się wzór.

Oto przykładowy tekst: “This is to certify that Jan Kowalski, residing at 110 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222, has been employed by our company from July 2008 to May 2016 in the capacity of building manager. On May 12, 2016, Jan Kowalski has left our company at his own request.”

Amerykańskie zaświadczenia nigdy nie podają wysokości zarobków. Jeżeli potrzebujesz do czegoś te informacje, to używasz odcinki czeków.

Jeżeli oprócz poświadczenia daty zatrudnienia szef również doda rekomendacje, to mogą ci się one przydać przyszłości, szczególnie w Polsce. Wzór zaświadczenia z rekomendacjami podaję w książce pt. Emerytura polska i amerykańska.

Zaświadczenie osoby samozatrudnionej

Wiele osób pracuje dla samych siebie. Jak one mają udokumentować zaprzestanie pracy, wyjaśniam w książce Emerytura polska i amerykańska. Pomoc znajdą też osoby, których zakład pracy przestał istnieć.

Krótko mówiąc, osoby samozatrudnione mogę kontynuować pracę na własną rękę, bo emerytura ZUS będzie im przyznana. Muszą tylko udowodnić ZUS-owi, są prowadzą działalność gospodarczą.

Elzbieta Baumgartner