Trzecia ustawa stymulacyjna: 10 sposobów, jak dostać więcej

11 marca weszła w życie trzecia ustawa stymulacyjna – American Rescue Plan Act (ARPA), która nie tylko dała Amerykanom hojny zasiłek stymulacyjny, ale również liczne podatkowe kredyty i ulgi. Warto je poznać, by nie przegapić tego, co nam się należy.

1.    Nie musisz się spieszyć z rozliczeniem podatków

IRS przedłużył termin wysłania zeznań do 17 maja, bo ustawa ARPA weszła w życie 11 marca i zrobiła wielki bałagan. W środku sezony rozliczeniowego ustawa dała nowe pomocowe ulgi, które rościć można tylko na rozliczeniach za rok 2020. Ponadto o niedopłacony pierwszy i drugi zasiłek stymulacyjny można upominać się również tylko na podatkowej deklaracji za 2020. Jeżeli wybierasz się właśnie do księgowego, to najpierw przemyśl swoją sytuację, by móc ją z nim omówić.

A jeżeli już posłałeś podatkową deklarację, a odkryłeś w niej błędy albo ulgi, z których nie skorzystałeś, to doślij poprawkę, o czym dalej.

2.    Więcej osób w rodzinie dostaje czeki

American Rescue Plan przyznał trzeci czek stymulacyjny (Economic Impact Payment, w skrócie EIP) w wysokości 1,400 dol. każdej osobie w rodzinie, która ma dobry numer Social Security (wystawiony do pracy), a przychody nie przekraczają 75,000 dol. dla samotnych i  150,000 dla małżeństw rozliczających się razem.

W pierwszej i drugiej rundzie pomocowej czeki przyznawano tylko na dzieci w wieku do 16 lat lub młodsze. Wykluczone były dzieci starsze oraz osoby, które ktoś deklarował, jako będące na jego utrzymaniu. Teraz ten warunek jest zniesiony, co może przynieść więcej pieniędzy twojej rodzinie. Zatem czteroosobowa rodzina, która spełnia wszystkie wymogi, otrzyma w trzeciej turze do 5,600 dol., a nawet więcej, jeśli uwzględnić podatkowe kredyty na dzieci i opiekę, o których dalej. Dzięki zmianie przepisów dostaniesz trzeci czek pomocowy na babcię, którą wpiszesz jako będącą na twoim utrzymaniu. A gdybyś jej nie wpisał, to babcia dostanie czek, gdy się sama rozliczy.

3.    Weź zasiłek dla noworodka

Na dziecko urodzone (adoptowane) w roku 2020 dostaniesz więcej niż 1,400 dol. należy ci się również retroaktywnie 500 dol. pierwszej płatności plus 600 dol. drugiej, czyli w sumie 2,500 dol., bo obydwie pierwsze płatności stymulacyjne zostały zdefiniowane, jako zaliczka na kredyt podatkowy za rok 2020 (advance on a 2020 tax credit). Tak więc dzieciom urodzonym przed 31 grudnia 2020 roku należą się obydwa zasiłki retroaktywnie (1,100 dol.) oraz trzeci (1,400 dol.).

Dzieci urodzone w roku 2021 powinny dostać się tylko trzeci czek, o który poprosisz na rozliczeniu za rok 2021.

4.    Poinformuj SSA o legalizacji swego statusu imigracyjnego

Jednym z warunków otrzymania stymulacyjnej płatności jest posiadanie autentycznego numeru Social Security (Social Security Number – SSN) dobrego do pracy. Może ci się wydawać, że masz dobry, ale zasiłku nie dostać. Powodem jest fakt, że wielu imigrantów zaczynało przed laty życie w Stanach z numerem Social Security nie do pracy, które w przeszłości wydawane bywały w celu otwarcia konta bankowego albo uzyskania prawa jazdy. Gdy po latach zdobyli zieloną kartę czy obywatelstwo, nie zgłosili tego do SSA, przez co nadal figurują w kartotekach jako nie uprawnieni do pracy i czeków stymulacyjnych nie dostają. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to zgłoś jak najszybciej uzyskanie zielonej karty czy obywatelstwa do SSA, by twoje dane i uprawnienie do pracy (work status) były aktualne. Zrób to to przy pomocy formularza SS-5 (www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf), a na rozliczeniu za rok 2020 wpisz kwotę zasiłku, jaka ci się słusznie należy.

5.    Upomnij się o pierwszy zasiłek wstrzymany rodzinie o „mieszanym statusie”

W pierwszej rundzie pomocowej brak jednego dobrego SSN dyskwalifikował całą rodzinę. Druga ustawa stymulacyjna dyskwalifikowała tylko osoby bez dobrego SSN i pozwoliła innym dostać należne płatności #1 retroaktywnie. Trzecia ustawa pozbawia zasiłku #3 tylko osoby bez numeru.

Rada: Na arkuszu kalkulacyjnym Recovery Rebate Credit Worksheet, zawartym w instrukcjach do druku 1040, oblicz, ile należy się twojej rodzinie i wpisz to na podatkowej deklaracji, co wyjaśniam poniżej.

6.    Obniż swój przychód w roku 2020

Wysokość Economic Impact Payment (EIP) oblicza się na ruchomej skali opartej na skorygowanym dochodzie brutto (Adjusted Gross Income – AGI). Osoby samotne dostają pełne zasiłki przy AGI poniżej 75,000, a powyżej 80,000 dol. nie dostają nic. Liczby dla małżeństw wynoszą dwa razy tyle: 150,000/160,000 dol. Jak widać, dolna granica zarobków jest taka sama, jak w pierwszej i drugiej rundzie, ale górna jest o wiele niższa, przez co o wiele zamożniejszych rodzin trzeciego czeku nie zobaczy.

Zasiłek pierwszy i drugi bazuje na rozliczeniu za rok 2019, zasiłek trzeci – za rok 2020 (albo 2019, jeżeli ktoś jeszcze nie posłał rozliczenia).

Uwaga: Obliczając zasiłek #1 i #2 na swojej deklaracji możesz wybrać pomiędzy rokiem 2019 a 2020. Gdy w roku 2019 zarobiłeś ponad limit (czyli EIP został ci zredukowany albo anulowany), a w 2020 roku masz przychód znacznie niższy, to możesz dostać wyrównanie, pod warunkiem, że zgłosisz to na zeznaniu podatkowym za rok 2020.

Co robić: Przelicz swój Economic Impact Payment, jeżeli twój przychód w roku 2020 jest niższy niż w roku poprzednim. Nawet jeżeli jest taki sam, to postaraj się obniżyć AGI – skorygowany dochód brutto. Jak obniżyć AGI? Przedsiębiorcy mają pewne pole do manewru, ale osobom pracującym najemnie (na W-2) pozostaje tylko wpłata na konto emerytalne IRA, na co jest czas do 17 maja, jako że termin rozliczeń podatkowych został wydłużony. Powiedzmy, że masz przychód 80,000 dol., deponujesz 5,000 dol. na IRA, i dostaniesz wyrównanie do pierwszego i drugiego czeku oraz pełny czek trzeci. To dużo pieniędzy. Porozmawiaj o tym ze swoim księgowym.

Ważne: Jeżeli w roku 2020 dostałeś podwyżkę, która podniosła twoje przychody ponad limit 75,000 dol. w porównaniu z rokiem poprzednim, to otrzymanego już czeku zwracać nie musisz.

7.    Skorzystaj z kredytu na opiekę nad dzieckiem

American Rescue Plan rozszerza istniejący Child Tax Credit z 2,000 do 3,000 dol. na dziecko w wieku 7-17 i do 3,600 dol. na dziecko poniżej 6. roku życia. Tu o nic nie zawalczymy, bo albo się nam ten kredyt należy, albo nie.

Ale warto zwrócić uwagę na inny kredyt – Child and Dependent Care Tax Credit – na opiekę nad dziećmi i osobami na utrzymaniu. Wynosi on do 4,000 dol. na jedno dziecko lub 8,000 dol. na dwoje lub więcej dzieci (poprzednio 3,000 i 6,000 dol.). Aby się kwalifikować, musisz zapłacić za opiekę nad dzieckiem do 12. roku życia, abyście ty i twój małżonek mogli pracować.

Sugestia: Nie płać za opiekę nad dzieckiem gotówką. Płać czekiem, weź numer Social Security opiekunki albo numer podatkowy przedszkola, bo wymagane są na podatkowej deklaracji. Zrób to nawet wtedy, gdy masz tak niskie przychody, że podatku nie płacisz wcale.  Zarówno Child Tax Credit jak i Child and Dependent Care Tax Credit są kredytami (odpisami od podatku, nie dochodu) zwracalnymi, czyli wypłacanymi w formie gotówki, gdyby przekroczyły należność podatkową rodziny. Przez to kredyt na opiekę pomoże rodzinom, które podatków płacą mało, albo wcale.

8.    Skorzystaj z ulgi dla bezrobotnych

To jest ważne. Trzecia ustawa pomocowa zwolniła od podatków do 10,200 dol. zasiłku dla bezrobotnych, co przysługuje osobom zarabiającym do 150,000 dol. (20,400 dol. dla dwojga bezrobotnych małżonków). Ulga ta dotyczy tylko zasiłków wypłaconych w roku 2020, więc musi być wstawiona na deklaracji za ten rok. Ale ustawa weszła w życie dopiero 11 marca, kiedy kilkadziesiąt milionów ludzi już się z fiskusem rozliczyło i nie miało szansy z tej ulgi skorzystać. Dlatego trzeba poprawić zeznanie podatkowe, o czym poniżej.

9.    Upomnij się o należne zasiłki na zeznaniu za rok 2020

Wypełnij zeznanie podatkowe 1040 albo 1040SR za rok 2020, starannie zrób obliczenia zasiłku na arkuszu kalkulacyjnym Recovery Rebate Credit Worksheet zawartym w instrukcjach, a należny ci Economic Impact Payment wstaw w wierszu 30 głównego druku 1040. Należność dostaniesz jako zwrot podatków (tax refund), który nie liczy się jako przychód. Gdyby zmiana twoich okoliczności w roku 2020 wskazywała na niższy zasiłek niż wyliczony przez IRS na podstawie lat wcześniejszych, nadwyżki oddawać nie musisz.

Jeżeli zostałeś pominięty w wypłacie, to wypełnij podatkową deklarację, nawet jeżeli zarabiasz poniżej kwoty wolnej i nie jesteś dłużny żadnych podatków. Na arkuszu kalkulacyjnym oblicz swój Recovery Rebate Credit. Pomoże ci program do rozliczania podatków albo każdy podatkowy specjalista. Więcej przeczytasz w artykule pt. “Jak wypełnić podatkową deklarację, żeby odzyskać należne zasiłki stymulacyjne“.

Trzeci Economic Impact Payment (EIP3) jest zaliczką podatkową na rok 2021 (advance on 2021 tax credit). Jeżeli w roku 2020 zarobiłeś za dużo, czeku nie dostałeś, a w roku 2021 zarobisz mniej, to będziesz mógł rościć trzecią płatność na rozliczeniu na rok 2021, które sporządzisz wiosną roku 2022. W taki sam sposób możesz rościć wyrównanie, gdybyś trzeciego czeku nie dostał wcale.

10. Popraw rozliczenie podatkowe

Miliony Amerykanów będzie musiało poprawić swoje zeznanie podatkowe. Trzecia ustawa pomocowa weszła w życie dopiero 11 marca i wniosła wiele zmian z mocą wsteczną. Poprawki powinni nanieść:

  • bezrobotni, by dostać odpis do 10,200 dol. od zasiłku;
  • osoby uprawnione do pierwszego albo drugiego zasiłku, które go nie dostały albo dostały zbyt mało;
  • rodziny o mieszanym statusie imigracyjnym, które nie dostały zasiłku #1, bo ktoś w rodzinie nie mał dobrego numeru SSN;
  • rodziny, które zaniedbały wstawienia kosztów opieki nad dzieckiem i skorzystania z Child and Dependent Care Tax Credit;
  • studenci, którym pożyczkodawca przebaczył studencki dług w roku 2020; teraz kwota przebaczona do końca 2026 roku nie podlega opodatkowaniu;
  • osoby, które chcą pomniejszyć swój przychód w 2020 przez wpłatę na konto IRA, co można zrobić do 17 maja.

Aby poprawić podatkową deklarację, trzeba wypełnić formularz IRS Form 1040X, Amended U.S. Individual Income Tax Returnhttp://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1040x.pdf, i posłać do IRS pod ten sam adres, gdzie posłałeś pierwotne rozliczenie. IRS apeluje jednak, by tego pospiesznie nie robić, lecz poczekać, aż urząd przygotuje odpowiednie formularze i procedury. Prawdę mówiąc, IRS sam mógłby naliczyć bezrobotnym podatkowy odpis, wszak ma wszystkie potrzebne informacje.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu  książek-poradników, m.in. książki pt. “Otwieram biznes”, “Praca w Ameryce”, „Jak oszczędzać na podatkach”, „Jak chować pieniądze przed fiskusem”. Są one dostępne w księgarni Polonia, 882 Manhattan Ave., Greenpoint, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.PoradnikSukces.com.