Trzynasta emerytura w Polsce – co roku

W roku 2020, jak i w poprzednim, polscy emeryci i renciści znowu dostali prezent w postaci trzynastej emerytury. 25 lutego Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu. Nazwane „trzynastką” albo „emeryturą plus”, zostało ono tym razem wypłacone w kwietniu. Warto wyjaśnić trzynastą emeryturę, bo wielu naszych czytelników otrzymuje świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) przelewane na konta w polskich bankach i nie przyglądają się bieżącym depozytom. A czeka ich tam niespodzianka, szczególnie przydatna w obecnych trudnych czasach.

Co to jest emerytura plus

„Trzynastka” to świadczenie pieniężne dla polskich emerytów i rencistów w wysokości najniższej krajowej emerytury, czyli 1,200 zł brutto w roku 2020 (1,100 zł rok temu). Była ona jedną z przedwyborczych obietnic PiS-u w 2019 roku, czyli tzw. piątki Kaczyńskiego.

Pomimo recesji spowodowanej pandemią koronawirusa i kosztownej antyrecesyjnej pomocy dla gospodarki, polscy ustawodawcy zdecydowali, że widocznie mają środki na kolejny prezent dla seniorów, tuż przed majowymi prezydenckimi wyborami. Co dziwniejsze, trzynastka ma być teraz wypłacana co rok, przez co warto omówić ją dokładniej.

Kto otrzyma trzynastkę

Trzynastka jest przeznaczona dla wszystkich emerytów i rencistów, niezależnie od tego, jakie otrzymują świadczenie. Dostaną ją: emeryci i renciści z powszechnego systemu ubezpieczeniowego (ZUS), renciści i emeryci rolnicy (KRUS), osoby, które otrzymują emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, renty rodzinne oraz renty inwalidzkie i renty wojenne.

Trzynastkę dostaną również te osoby, które otrzymują niewielkie emerytury.

Przychody a trzynasta emerytura

Nasi czytelnicy pracują albo dostają emeryturę Social Security w Stanach. Czy to nie przeszkodzi? Czy należy wykazać się niskim dochodem, by dostać trzynastkę?

Odpowiedź brzmi: nie. Stan majątkowy ani wysokość przychodów nie mają znaczenia. Nawet milionerzy dostają ten zasiłek.

Ile dostaniemy

Nazwa jest trochę myląca. W ramach trzynastki nie dostanie się podwójnej emerytury, lecz kwotę równą minimalnej emeryturze ustalonej na dany rok, która teraz wynosi 1,200 zł (1,100 zł rok temu). Po odliczeniu podatków i uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku, emeryci dostaną na rękę 981 zł na rękę.

Na wypłatę trzynastek przeznaczono blisko 11.75 miliarda złotych.

Trzynastka w Stanach

Polacy mieszkający w Stanach czy w Kanadzie niepokoją się, czy bonus wypłacony zostanie również osobom mieszkającym poza Polską. Niepotrzebnie, bo każdy odbiorca rent i emerytur z systemu ZUS trzynastkę otrzyma, niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Kiedy trzynastka zostanie wypłacona

Większość osób trzynastkę już dostało, bo wypłacana jest ona w kwietniu 2020 roku razem z regularną emeryturą albo rentą. Polskie emerytury wypłacane są w kilku terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. Nie ma żadnych odrębnych dodatkowych terminów na wypłaty tego dodatkowego świadczenia.

Jeżeli polska emerytura spływa ci na konto w polskim albo amerykańskim banku, to trzynastka czeka już na ciebie.

Trzynastka w przypadku renty rodzinnej

Dla jednej osoby trzynastka wynosi brutto 1,200 zł. Jednakże rodzinie dostającej wieloosobową rentę rodzinną przysługuje tylko jedno świadczenie pieniężne – bez względu na liczbę osób uprawnionych do tej renty. Gdy uprawnione będą do niej na przykład dwie osoby – każdej będzie przysługiwało 600 zł brutto.

Trzynastka a pomoc społeczna

Czy trzynastka nie ograniczy prawa do pomocy społecznej naszej rodziny w Polsce? Nie. Świadczenie jest specjalne, to znaczy, że: nie doliczane do dochodu, nie ogranicza prawa do polskiej pomocy społecznej oraz jest wolne od potrąceń komorniczych.

Inaczej jest w Stanach Zjednoczonych. Trzynasta emerytura jest przychodem, który jest uwzględniany przy obliczeniu pomocy społecznej SSI czy czynszu za miejskie mieszkania.

Co robić, żeby dostać trzynastkę

Nie trzeba składać żadnych wniosków, bo świadczenie jest wypłacane automatycznie i będzie w przyszłych latach.

Rok temu w czasie przedwyborczej kampanii Premier Morawiecki zapowiedział, że może to być nie „jednorazowy strzał”, lecz regularna coroczna wypłata, jeżeli PiS wygra wybory. Emeryci pospieszyli do urn, dali PiS-owi przewagę w Sejmie, więc w nagrodę dostają teraz regularną trzynastą emeryturę. Płaci za nią budżet państwa, czyli młodsi polscy podatnicy.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników dla imigrantów w USA, m.in. „WEP: Jak walczyć z redukcją Social Security dla Polaków”, „Emerytura polska i amerykańska, ich łączenie i skutki Umowy o zabezpieczeniu społecznym” i „Emerytura reemigranta w Polsce.