Trzynasta emerytura w Polsce

23 kwietnia 2019 prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o jednorazowym świadczeniu dla emerytów i rencistów. Nazwane “trzynastką” albo “Emeryturą Plus”, ma ono być wypłacane w maju tego roku. Warto wyjaśnić trzynastą emeryturę, bo wielu naszych słuchaczy ma świadczenia ZUS czy KRUS przelewane na konta w polskich bankach i nie przyglądają się bieżącym depozytom.

Co to jest Emerytura Plus

Tomasz Warszewski

Emerytura Plus to jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, czyli 1 100 zł brutto. Jest ona jedną z przedwyborczych obietnic PiS-u, czyli tzw. piątki Kaczyńskiego, do której należą: (1) Emerytura Plus, (2) 500 Plus na pierwsze dziecko, (3) likwidacja PIT-u dla osób do 26 roku życia, obniżenie PIT-u pracowniczego, (4) wzrost kwoty wolnej od podatku, (5) przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych.

Kto otrzyma trzynastkę

Trzynastka jest dla wszystkich emerytów i rencistów, niezależnie od tego, jakie otrzymują świadczenie. Dostaną ją: emeryci i renciści z powszechnego systemu ubezpieczeniowego (ZUS), renciści i emeryci rolnicy (KRUS), osoby, które otrzymują emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, renty rodzinne oraz renty inwalidzkie i renty wojenne.

Trzynastkę dostaną również te osoby, które otrzymują niewielkie emerytury.

Przychody a trzynasta emerytura

Wielu naszych słuchaczy zarabia albo dostaje emeryturę Social Security w Stanach. Czy to nie przeszkodzi? Czy należy wykazać się niskim dochodem, by dostać trzynastkę?

Odpowiedź brzmi: nie. Stan majątkowy ani wysokość przychodów nie mają znaczenia. Nawet milionerzy dostają trzynastkę.

Ile dostaniemy

Nazwa jest trochę myląca. W ramach trzynastki nie dostanie się w maju podwójnej emerytury, lecz tylko kwotę równą minimalnej emeryturze, która w roku 2019 wynosi 1,100 złotych.

Po odliczeniu podatków, emeryci dostaną na rękę 888,25 zł. Dlaczego tyle, a nie 934,60 zł, jak w przypadku “normalnej” najniższej emerytury?  Różnica ta zależy od podatku, a właściwie od kwoty zmniejszającej ten podatek, która dla trzynastki nie będzie rozłożona na 12 miesięcy.

Trzynastka w Stanach

Polacy mieszkający w Stanach czy w Kanadzie niepokoją się, czy bonus wypłacony zostanie również osobom mieszkającym poza Polską. Niepotrzebnie, bo każdy odbiorca rent i emerytur trzynastkę otrzyma, niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Kiedy trzynastka zostanie wypłacona

Wiele osób trzynastkę już dostało, bo wypłacana jest ona w maju 2019 roku razem z regularną emeryturą albo rentą. Nie ma żadnych odrębnych dodatkowych terminów na wypłaty tego dodatkowego świadczenia.

Polskie emerytury wypłacane są w kilku terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. Jednak 940 tys. seniorów dostało trzynastą emeryturę już w kwietniu. Powodem jest fakt, że 1 maja był dniem wolnym od pracy, więc  ZUS rozpoczął wysyłkę przelewów 27-28 kwietnia.

Trzynastka w przypadku renty rodzinnej

Dla jednej osoby trzynastka wynosi 1100 zł, a 888,25 zł po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Jednakże rodzinie dostającej wieloosobową rentę rodzinną przysługuje tylko jedno świadczenie pieniężne – bez względu na liczbę osób uprawnionych do tej renty. Gdy uprawnione będą do niej na przykład dwie osoby – każdej będzie przysługiwało 550 zł brutto.

Trzynastka a pomoc społeczna

Czy trzynastka nie ograniczy prawa do pomocy społecznej naszej rodziny w Polsce? Nie. Świadczenie jest specjalne, to znaczy, że: nie doliczane do dochodu, nie ogranicza prawa do polskiej pomocy społecznej oraz jest wolne od potrąceń komorniczych.

Inaczej jest w Stanach Zjednoczonych. Trzynasta emerytura jest przychodem, który jest uwzględniany przy obliczeniu pomocy społecznej SSI czy czynszu za miejskie mieszkania.

Co robić, żeby dostać trzynastkę

Nie trzeba składać żadnych wniosków, bo świadczenie ma być wypłacane automatycznie.

Emeryci zastanawiają się, czy trzynasta emerytura będzie jednorazowym gestem czy stałym elementem systemu. Premier Morawiecki zapowiedział, że może to być nie “jednorazowy strzał”, lecz regularna coroczna wypłata, jeżeli PiS wygra wybory.

Kto zapłaci za ten prezent dla seniorów

Żeby wypłacić trzynaste świadczenie każdemu emerytowi i renciście, państwo wyda aż 10,8 mld złotych. Zapłaci budżet państwa, czyli inni podatnicy. Konkretnie mówiąc, środki pochodzą z Funduszu Pracy służącego walce z bezrobociem.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników, m.in. „Powrót do Polski”, „Amerykańskie emerytury” i „Emerytura reemigranta w Polsce”.