Utracone odpisy podatkowe

Ustawa o Redukcji Podatków i Miejscach Pracy (Tax Cuts and Jobs Act), która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku, przewiduje redukcję podatków dochodowych korporacji i osób indywidualnych o 1.5 biliona dolarów w ciągu 10 lat. Ile zyskamy my sami, przekonamy się dopiero w przyszłym roku, gdy rozliczać będziemy podatki za rok 2018.

Ustawa zniosła kilka rodzajów odpisów podatkowych. Mimo ich likwidacji warto je opisać, by wiedzieć, co utraciliśmy, a także dlatego, że mogą powrócić po roku 2025.

Odpisy osobiste

Odpisy osobiste (personal exemptions) pozwalały na odpisanie $4,050 na każdą osobę będącą na utrzymaniu podatnika (włącznie z nim samym). Największą zmianą reformy podatkowej dla osób indywidualnych było podwojenie standardowych odpisów, a zlikwidowanie personal exemptions.

Straty losowe

Jak było: Straty losowe (casualty and theft losses) wynikłe z kradzieży, wypadków, pożaru, powodzi i sił przyrody odpisywane były na formularzu 4684, Casualties and Thefts. Można było odpisać od przychodu tylko straty powyżej 10% Adjusted Gross Income plus $100.

Jak jest: Pozostała możliwość odpisania strat  tylko spowodowanych siłami przyrody, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych uzna dany teren za rejon klęski (disaster area). Podatnik ma wybór. Może uwzględnić tę stratę w roku zaistnienia lub w roku poprzednim (musi poprawić swoje rozliczenie, czyli zrobić ammended tax return), aby uzyskać jak największy zwrot.

Miscellaneous deductions

„Rozmaite odpisy” (miscellaneous deductions) odpisywane były w wymiarze, o jaki przekraczały 2% przychodu brutto (Adjusted Gross Income). Zaliczały się do nich trzy kategorie wydatków:

  • wydatki pracownicze niezwrócone przez pracodawcę (patrz poniżej),
  • koszt przygotowania podatkowego rozliczenia (patrz poniżej).
  • wydatki inwestycyjne: koszt fachowych finansowych książek, publikacji, honorarium doradcy finansowego, opłaty za prowadzenie kont IRA (custodial fees) itp.

„Rozmaite odpisy” zostały od 2018 roku zlikwidowane.

Wydatki pracownicze

Jak było: Koszty związane z pracą, których ci pracodawca nie zwrócił, obejmowały wydatki na podróże służbowe, składki na związki zawodowe lub profesjonalne, prenumeratę profesjonalnych czasopism, odzież ochronną, badania lekarskie (jeśli wymagane przez pracodawcę), koszty poszukiwania pracy, koszty dokształcania, uzyskania niezbędnych licencji, koszt utrzymania części domu lub mieszkania używanego wyłącznie i regularnie do pracy na żądanie pracodawcy.

Jak jest: Podatkowa rekompensata za wydatki pracownicze należy do przeszłości. Jedynym sposobem na nadrobienie tej straty jest poproszenie pracodawcy, by je sam pokrywał.

Koszty rozliczenia podatków

Jak było: Podatnik mógł odpisać sobie koszty rozliczenia podatków, czyli honorarium księgowego, koszt dojazdu do niego, koszt programu komputerowego do rozliczania podatków, podatkowych książek czy prasy itp.

Jak jest: Dobre czasy się skończyły, ze stratą nie tylko dla podatników lecz i samych księgowych.

Koszty przeprowadzki

Jak było: Koszty przeprowadzki były odpisem, jeżeli przeniosłeś się z powodów zmiany pracy, a dojazd ze starego domu do nowej pracy musiałby być o 50 mil dłuższy niż do poprzedniej pracy. Koszt przeprowadzki można było uwzględnić nawet wtedy, gdy się nie wyliczało ulg podatkowych (itemize deductions), bowiem wstawiało się go w wierszu 26 głównego druku podatkowego 1040.

Jak jest: Od 2018 roku koszty przeprowadzki odpisem nie są.

Koszty pożyczki pod zastaw domu

Jak było: Koszty pożyczki pod zastaw domu (home equity loan intereset) mogły być odpisane od dochodu do wysokości $100,000 pożyczki.

Jak jest: Od 2018 roku przywilej ten pozostał tylko dla obecnych właścicieli domów. Właściciele domów kupionych po 31 grudnia 2017 roku, odsetek od home equity loan odpisywać nie mogą.

Koszty ochrony zdrowia

Jak było: Wydatki poniesione na ochronę zdrowia (medical and dental expenses), a nie zwrócone przez firmę ubezpieczeniową, były odliczane od wymiaru podatku o tyle, o ile przekraczały 10% Adjusted Gross Income.

Jak jest: Odpisy na ochronę zdrowia pozostały i obniżony został pułap z 10 na 7.5%. Przykład: Jeżeli zarabiasz $40,000, a wydałeś na leczenie z własnej kieszeni np. $7,000 w roku 2018, to wolno ci będzie odpisać $4,000. W roku 2017 odpisałbyś tylko $3,000.

Wniosek

Za rok 2017 ciągle rozliczamy się po staremu. Jeżeli masz któreś z wymienionych wyżej odpisów, postaraj się skorzystać z nich po raz ostatni.

Reforma podatkowa wniosła więcej zmian niż te wymienione powyżej. Opisałam je w artykule pt. “Co wniosła dla nas reforma podatkowa“.

Elżbieta Baumgartner