WEP: Czy Polonia wywalczy godne emerytury?

Od kilkunastu lat emeryci walczą o eliminację klauzul Windfall Elimination Provision (WEP) i Government Pension Offset (GPO), które pomniejszają emerytury milionów seniorów. Jak co dwa lata, propozycja usunięcia tych klauzul upada, a na początku kolejnej sesji Kongresu powraca. Skoro z początkiem 2023 roku zaczęła się 118. sesja Kongresu, warto wyjaśnić, gdzie obecnie stoi sprawa WEP.

Propozycja Fair Social Security Act znowu w Kongresie

Dziewiątego stycznia tego roku do Kongresu została ponownie przedłożona propozycja Ustawy o Sprawiedliwym Social Security (H.R.82 Fair Social Security Act), która ma znieść klauzule WEP i GPO. Wiodącymi sponsorami są Reprezentant Garret N. Graves (R-LA) oraz Abigail A. Spanberger (D-VA). Propozycja ustawy została skierowana do komisji House Ways and Means Committee. Obecnie na początku kwietnia 2023 roku jest 204 współsponsorów, ale potrzebnych jest 290, aby doprowadzić do głosowania w Izbie Reprezentantów. W Senacie natomiast potrzeba co najmniej 60 współsponsorow, a mamy ich w tej chwili 36.

Progres propozycji ustawy można śledzić na sieci: https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/82

Każdy członek Polonii może pomóc, apelując do swojego reprezentanta o poparcie propozycji H.R. 82. Czytaj dalej.

Przypomnienie o WEP

Windfall Elimination Provision (WEP) – klauzula eliminująca nadmierne świadczenia – powoduje stosowanie mniej korzystnej formuły naliczania świadczeń Social Security dla odbiorców dwóch emerytur albo rent inwalidzkich. Klauzula ta, dodana do Social Security Act w roku 1983, dotyczy osób, które wypracowały emeryturę czy rentę inwalidzką Social Security, oraz drugą emeryturę czy rentę inwalidzką w innym systemie ubezpieczeń społecznych, takim jak polski ZUS czy KRUS. WEP powoduje znaczną redukcję amerykańskich świadczeń, przeważnie w wysokości połowy wartości drugiej emerytury, ale niekiedy więcej.  WEP dotyka nie tylko imigrantów, lecz ponad 1.8 miliona Amerykanów: pracowników federalnych i pracowników różnych administracji stanowych, powiatowych i municypalnych w 26 stanach – przede wszystkim nauczycieli, policjantów, strażaków i kolejarzy. WEP nie obejmuje rent rodzinnych ani pension plans – emerytur wypłacanych przez zakłady pracy czy związki zawodowe.

Government Pension Offset (GPO) to fragment ustawy o Social Security, który powoduje redukcję o dwie trzecie rent małżeńskich Social Security dla rządowych pracowników. W sumie ponad 2 miliony pracowników i członków ich rodzin w USA dotkniętych jest przez WEP, a prawie milion przez GPO.

Dlaczego WEP jest krzywdzący

Formuła naliczająca wysokość emerytur czy rent disability Social Security powoduje subsydiowanie świadczeń osobom ubogim, czyli tym, których średnie waloryzowane zarobki z 35 lat są niskie. Ale na przykład polski imigrant (czy nauczyciel) ma średnie zarobki niskie nie dlatego, że był biedny, lecz dlatego, że część swojej kariery spędził pracując poza systemem SSA, a średnie zarobki liczone mu są mimo to z 35 lat. WEP ma na celu wyeliminowanie tych „niezamierzonych korzyści”, ale nie robi tego sprawiedliwie.  Oto dlaczego:

WEP redukuje małe emerytury nieproporcjonalnie bardziej niż większe, gdyż  pomniejsza świadczenia Social Security o około połowę wartości emerytury polskiej albo o połowę emerytury amerykańskiej, w zależności od tego, co jest mniejsze (maksymalnie do 557.50 dol. miesięcznie w roku 2023). Taka sama kwota odejmowana jest od małej jak i dużej emerytury.  Na przykład, gdy emerytura ZUS wynosi 400 dol., redukcja o 200 dol. dla kogoś, kto ma 2,000 dol. emerytury Social Security wynosi tylko 10 proc., ale stanowi aż 40 proc. emerytury małej wynoszącej 500 dol.

WEP jest eliminowany tylko zamożniejszym – osobom legitymującym się 30-letnim stażem ze „znaczącymi zarobkami” (substantial earnings, w roku 2023 – 29,700 dol., patrz broszura Windfall Elimination Provision, www.ssa.gov/pubs/EN-05-10045.pdf). Ale wielu imigrantów zarabia mniej, szczególnie na początku swojej amerykańskiej drogi, i nawet jeżeli pracowali długo, nie są w stanie uzbierać trzydziestu lat ze znaczącymi zarobkami na potrzeby eliminacji WEP.

I tak powstało zjawisko absurdalne: dla bogatych redukcja WEP jest stosunkowo mała i do uniknięcia przez przepracowanie 30 lat. Dla biedniejszych – odwrotnie: nie dość, że WEP nieproporcjonalnie dotkliwie obcina ich niewielkie emerytury, to jeszcze ich skromne lata pracy nie są uwzględniane do eliminacji tej klauzuli.

„Gwarancja WEP” jest nieprawdą

Social Security Administration zapewnia, że redukcja z tytułu WEP jest limitowana, co nazywa „Gwarancją WEP” („WEP Guarantee”). W broszurze pt. „Windfall Elimination Provision” (www.ssa.gov/pubs/EN-05-10045.pdf) jest napisane: „Prawo chroni cię, jeśli otrzymujesz niską emeryturę. Nie zmniejszymy twojego świadczenia z Social Security o więcej niż połowę twojej emerytury, od której nie płaciłeś składek na Social Security”. Ci, którzy w to uwierzą, bywają bardzo zaskoczeni. „Gwarancja WEP” nie jest prawdziwa z następujących powodów:

  • Im bardziej pracownik opóźnia przejście na spoczynek, tym bardziej rośnie jego redukcja WEP, czasami sięga 60-70 proc. dla pracujących do 70-go roku życia przy znacznej inflacji (mierzonej przez Cost of Living Adjustment – COLA). Górny pułap WEP wynosi 50 proc. polskiej emerytury tylko dla tych, którzy zaczynają brać emeryturę Ssocial Security w wieku 62 lat.
  • Pary małżeńskie są podwójnie karane, bo WEP pracownika obcina jego emeryturę, a przez to uszczupla rentę małżeńską, która stanowi połowę emerytury pracownika.
  • Osobie na emeryturze redukcja WEP nie bywa przeliczana ani eliminowana, nawet jeżeli nadal kontynuuje ona pracę, ale nie osiągnie 30 lat ze znaczącymi zarobkami. Tylko przy zaliczeniu 30 lat ze znaczącymi zarobkami emerytura może być emerytowi przeliczona i WEP zniesiony. Zabraknie ci jednego dolara w jednym roku – WEP pozostanie na pierwotnym poziomie z dnia przejścia na spoczynek.
  • WEP nigdy nie jest przeliczany w celu uwzględnienia wahań kursów walut. Wielu polskim imigrantom naliczono emeryturę, gdy stosunek złotego do dolara był dwa do jednego – o połowę mniejszy niż obecnie, co skutkuje dwukrotnie wyższą redukcją WEP do końca ich życia.

Kwestie te wyjaśnione są dokładnie w książce „WEP: Jak walczyć z redukcją Social Security dla Polaków”.

Polonia za zniesieniem WEP

Do nas, wyborców, należy wywieranie nacisku na naszych reprezentantów i senatorów w Washingtonie. Wzięły się za to polonijne organizacje, między innymi PASI (Polish American Strategic Initiative), Oddział KPA z Missouri i Oddział KPA na Long Island, NY. PASI prowadzi szeroką akcję informacyjną, a ponadto zorganizowało petycję, którą imigranci mogą przeczytać w kilku językach i podpisać na sieci.

PASI radzi, co następuje:

  1. Zapoznaj się listą współsponsorów propozycji H.R. 82 tu: https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/82/cosponsors oraz z listą współsponsorów propozycji S579 w Senacie: https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/597/cosponsors.
  2. Jeśli twój reprezentant nie współsponsorował H.R. 82, zadzwoń do niego lub wyślij email z apelem o zrobienie tego. Kontynuuj apelowanie aż do skutku! To samo zrób z Senatorami, którzy powinni popierać propozycję S597. Swojego reprezentanta w Washingtonie znajdziesz tu: https://www.house.gov/representatives/find-your-representative. Wystarczy tylko wpisać swój kod pocztowy. Swojego senatora znajdziesz na witrynie Senatu: https://www.senate.gov/senators/senators-contact.htm.
  3. Jeśli twój reprezentant już poparł H.R. 82, podziękuj mu za wsparcie w działaniach o eliminację WEP i GPO. To samo zrób z Senatorami (S597).

4.„Trzymaj rękę na pulsie” i sprawdzaj na bieżąco status propozycji H.R. 82 (https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/82), oraz S597 (https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/597). Odwiedzaj PASI na Facebooku. https://www.facebook.com/aPASIorg.

Podpisz petycję

PASI jest autorem petycji do Kongresu USA, której podmiotem są imigranci uprawnieni do emerytury w USA oraz emerytury zagranicznej, a których świadczenia Social Security są redukowane przez klauzulę WEP. Petycja znajduje się na sieci pod adresem https://www.change.org/StopUnjustWep. Można ją też znaleźć na stronie internetowej PASI (https://joinpasi.org) pod zakładką AKCJA. Petycję można przeczytać w kilku językach obcych. PASI chce zachęcić inne narodowości, które dotyka ta klauzula, do przyłączenia się do tej akcji i podjęcia wspólnej walki o sprawiedliwość!

PASI zachęca do zapisania się do tej organizacji (https://joinpasi.org), by móc być w kontakcie z jak największą częścią Polonii. Z pytaniami i komentarzami warto pisać na adres info@joinpasi.org albo zadzwonić pod numer 844-650-7274.

Wiec pod Kongresem w Washingtonie

Skoro WEP i GPO dotykają 1/3 nauczycieli i 1/5 urzędników państwowych, PASI łączy siły z organizacjami pracowników służb cywilnych, między innymi z bardzo aktywną organizacją nauczycieli – National Educators Association.

Na połowę września planowany jest wiec pod budynkiem Kongresu w sprawie eliminacji WEP i GPO. PASI zaprasza już teraz, a dokładną datę poda wkrótce.

Należy aktywnie popierać polonijne organizacje w wysiłkach o uchylenie niesprawiedliwej klauzuli WEP, która pomniejsza emerytury imigrantów! Wygramy tylko wtedy, gdy politycy usłyszą nasz głos.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników, m.in. „WEP: Jak walczyć z redukcją Social Security dla Polaków”, „Emerytura polska i amerykańska, ich łączenie i skutki Umowy o zabezpieczeniu społecznym” i „Emerytura reemigranta w Polsce.