Wyznaczenie spadkobiercy konta IRA

Przykład z życia: Pan Marian co roku składał pieniądze na swoje konta IRA. Otrzymywał w zamian odpisy podatkowe, a pieniądze rosły mu z odroczeniem podatków. Za spadkobiercę konta Marian wyznaczył swoją córkę. Córka i jej mąż okazali się rozrzutnikami, więc Marian zdecydował zostawić cały swój majątek synowi. Poszedł do prawnika i spisał stosowny testament. Kto dostał konto IRA po jego śmierci? Córka!

elderly-couple-11508870Trzeba wiedzieć: Konta IRA nie możesz zapisać w testamencie. Możesz nim zadysponować jedynie przez wyznaczenie beneficjenta (spadkobiercy). Przez testament nie możesz zmienić tego beneficjanta.

Ażeby wyznaczyć spadkobierców konta IRA, poproś w swoim banku (funduszu powierniczym, domu maklerskim) o formularz zwany Beneficiary Designation Form. Zobaczysz tam rubryki na primary beneficiary oraz secondary beneficiary.

·        Pierwotny spadkobierca (primary beneficiary). Na wielu formularzach możemy wyznaczyć dwie lub trzy osoby i dowolnie procentowo podzielić między nimi pieniądze.

·        Dodatkowi spadkobiercy. Na wypadek śmierci pierwotnych beneficjentów, możemy wyznaczyć dodatkowych spadkobierców (secondary beneficiaries). Gdyby nie było dodatkowych spadkobierców po naszej śmierci, środki na koncie IRA przechodzą na rzecz naszego majątku spadkowego (estate).

Beneficjentów można zmienić w każdej chwili przez wypełnienie drugiego formularza, ale nie można ich zmienić przez zapis testamentowy.

Dzielone konta IRA

Od 1 stycznia 2003 roku przepisy podatkowe zezwalają po śmierci właściciela na rozdzielenie konta IRA zostawionego kilku spadkobiercom (splitting the account). Poprzednio spadkobiercy musieli zatrzymać jedno konto, decydować o nim wspólnie i używać wiek najstarszego spadkobiercy do obliczenia harmonogramu wybierania pieniędzy (distribution schedule). Począwszy od 1 stycznia 2003 r. IRA zostawione kilku spadkobiercom może być rozdzielone na oddzielne konta. Zalet jest kilka:

·        Każdy spadkobierca podejmuje swoje własne decyzje odnośnie sposobu zarządzania kontem.

·        Każdy spadkobierca używa swojej przewidywanej długości życia do obliczenia wymaganej dystrybucji konta.

Ważne: Odziedziczone konto IRA musi być rozdzielone pomiędzy spadkobierców najpóźniej do końca roku następującego po roku śmierci właściciela konta.

Odziedziczone konto IRA można wybrać dowolnie szybko, nawet w jednej natychmiastowej kwocie, ale zapłaci się od tego duże podatki dochodowe. Mądrzy inwestorzy starają się jak najdłużej zachować uprzywilejowany podatkowo status kont IRA i wybierają z nich pieniądze jak najwolniej.