Zasiłek dla bezrobotnych: często zadawane pytania (FAQ)

Wytyczne z zastrzeżeniem zmian, obecnie obowiązujące na dzień 31 marca 2020 r.

W dniu 27 marca 2020 r. Prezydent Stanów Zjednoczonych podpisał ustawę, która przewiduje dodatkową pomoc w zakresie Zasiłku dla Bezrobotnych (Unemployment Insurance; UI) dla pracowników dotkniętych COVID-19. Nowa ustawa przewiduje:

 • Program pomocy dla osób bezrobotnych na skutek pandemii (Pandemic Unemployment

Assistance; PUA) – rozszerzone uprawnienia dla osób, które tradycyjnie nie kwalifikują się do otrzymywania świadczeń z tytułu UI (np. osoby pracujące na własny rachunek, niezależni kontrahenci);

 • Odszkodowanie dla osób bezrobotnych na skutek pandemii (Pandemic Unemployment Compensation; PUC) – dodatkowe 600 USD tygodniowo, oprócz regularnych świadczeń, dla wszystkich świadczeniobiorców UI; oraz
 • Doraźne odszkodowanie dla osób bezrobotnych na skutek pandemii (Pandemic Emergency Unemployment Compensation; PEUC) – dodatkowe 13 tygodni zasiłku dla bezrobotnych poza regularnymi 26 tygodniami już przewidzianymi; w sumie 39 tygodni zasiłku.

Program pomocy dla osób bezrobotnych na skutek pandemii(PUA) – rozszerzone uprawnienia do świadczeń z tytułu Zasiłku dla Bezrobotnych

PYTANIE: Kto jest uprawniony do świadczeń w ramach PUA?

ODPOWIEDŹ: PUA zapewnia wypłatę dla osób niekwalifikujących się tradycyjnie do otrzymywania UI (w tym osób samozatrudnionych, niezależnych kontrahentów), które nie są w stanie pracować, ponieważ:

 • Zdiagnozowano u nich COVID-19 lub mają objawy COVID-19 i czekają na diagnozę medyczną;
 • U członka ich gospodarstwa domowego zdiagnozowano COVID-19;
 • Zapewniają opiekę członkowi rodziny lub gospodarstwa domowego, u którego zdiagnozowano COVID-19;
 • Są głównym opiekunem dziecka, które nie może uczęszczać do szkoły lub innego obiektu zamkniętego z powodu COVID-19;
 • Nie są w stanie dotrzeć do miejsca pracy z powodu nałożonej kwarantanny lub z powodu zalecenia wydanego przez pracownika służby zdrowia, aby poddać się kwarantannie z powodu COVID-19;
 • Planowały rozpoczęcie nowego zatrudnienia i nie mogą dotrzeć do miejsca pracy na skutek COVID-19;
 • Zostały głównym żywicielem rodziny, ponieważ głowa rodziny zmarła z powodu COVID-19;
 • Odeszły z pracy w bezpośrednim rezultacie COVID-19;
 • Miejsce ich pracy zostało zamknięte na skutek COVID-19;
 • Spełniają dodatkowe kryteria określone przez Sekretarza Pracy Stanów Zjednoczonych.

Do świadczeń z tytułu PUA nie kwalifikują się osoby, które mogą wykonywać telepracę lub otrzymują świadczenia z tytułu płatnego urlopu chorobowego lub inne świadczenia z tytułu zwolnienia lekarskiego (niezależnie od tego, czy spełniają wyżej wymienione kryteria).

PYTANIE: Jak złożyć wniosek o PUA?

ODPOWIEDŹ: Wniosek o PUA można złożyć przez stronę internetową labor.ny.gov. Pamiętaj, że nie możesz ubiegać się o PUA, dopóki nie zostaniesz uznany za niekwalifikującego się do korzystania ze świadczeń UI. Zanim złożysz wniosek o PUA musisz najpierw złożyć wniosek o UI.

PYTANIE: Jaka jest maksymalna wysokość świadczeń w ramach PUA?

ODPOWIEDŹ: Wysokość twojego zasiłku opiera się na twoim ostatnim wynagrodzeniu. W Stanie Nowy Jork, obecna maksymalna stawka tygodniowego świadczenia wynosi 504 USD. Minimalna stawka świadczenia PUA wynosi 50% średniej kwoty świadczenia tygodniowego w Nowym Jorku. Za okres 27 stycznia 2020 – 31 marca 2020, minimalna stawka świadczenia wynosi 172 USD. Za okres 1 kwietnia 2020 – 30 czerwca 2020, minimalna stawka świadczenia wynosi 182 USD.

PYTANIE: Czy otrzymam dodatkowo 600 USD tygodniowo w ramach Odszkodowania dla osób bezrobotnych na skutek pandemii?

ODPOWIEDŹ: Tak. Świadczenia PUA obejmą dodatkowe 600 USD tygodniowo do 31 lipca 2020 r.

PYTANIE: Czy muszę czekać tydzień po tym, jak straciłem pracę, zanim będę mógł otrzymywać świadczenia PUA?

ODPOWIEDŹ: Nie, nie ma tygodniowego okresu oczekiwania na PUA.

PYTANIE: Jak długo można otrzymywać świadczenia z tytułu PUA?

ODPOWIEDŹ: Świadczenia PUA mogą obejmować okres bezrobocia do 39 tygodni.

PYTANIE: Czy świadczenia w ramach PUA mogą być przyznawane z mocą wsteczną?

ODPOWIEDŹ: Tak, świadczenia PUA mogą być wypłacane z mocą wsteczną za okresy bezrobocia, rozpoczynające się 27 stycznia 2020 r. lub później.

PYTANIE: Mogę wykonywać pracę zdalnie. Czy kwalifikuję się do świadczeń PUA?

ODPOWIEDŹ: Nie. Jeśli otrzymujesz wynagrodzenie za pracę na odległość, nie przysługuje ci prawo do świadczeń PUA.

Program pomocy dla osób bezrobotnych na skutek pandemii – dodatkowe 600 USD/tydzień świadczeń UI

PYTANIE: Obecnie otrzymuję już Zasiłek dla Bezrobotnych (UI). Co muszę zrobić, aby otrzymać dodatkowe 600 USD tygodniowo? 

ODPOWIEDŹ: Nic. Dodatkowe 600 USD tygodniowo będzie automatycznie dodawane do wszystkich regularnych świadczeń UI i PUA.

PYTANIE: Czy dodatkowe 600 USD tygodniowo obniży moje regularne świadczenia UI?

ODPOWIEDŹ: Nie. Dodatkowe 600 USD/tydzień zasiłku nie zmniejszy żadnych świadczeń z tytułu UI lub PUA.

PYTANIE: Jak długo będę otrzymywać dodatkowe świadczenie w ramach UI?

ODPOWIEDŹ: Wypłacanie dodatkowych 600 USD tygodniowo zasiłku kończy się 31 lipca 2020 roku.

PYTANIE: Czy to dodatkowe 600 USD tygodniowo będzie wliczane do moich uprawnień do innych programów rządowych?

ODPOWIEDŹ: Dodatkowe 600 USD tygodniowo nie będzie wliczane do dochodu kwalifikującego się do programu Medicaid i Children’s Health Insurance Program (CHIP).

Doraźne odszkodowanie dla osób bezrobotnych na skutek pandemii – 13 dodatkowych tygodni uprawnień

PYTANIE: Już otrzymuję świadczenia UI. W jaki sposób dotyczy mnie ten program?

ODPOWIEDŹ: W przypadku wyczerpania 26 tygodni regularnego zasiłku UI, będziesz otrzymywać świadczenia przez dodatkowe 13 tygodni.

PYTANIE: Wyczerpałem swoje 26 tygodni zasiłków kilka tygodni temu. Czy nadal jestem uprawniony do tych 13 tygodni przedłużonych świadczeń z tytułu UI?

ODPOWIEDŹ: Tak. Każdy, kto wyczerpał świadczenia z tytułu UI po 1 lipca 2019 r., jest uprawniony do otrzymania świadczeń przez 13 dodatkowych tygodni.

PYTANIE: Czy otrzymam również dodatkowe 600 USD tygodniowo w ciągu tych 13 tygodni uprawnień do UI?

ODPOWIEDŹ: Tak. Dodatkowe 13 tygodni świadczeń będzie obejmować dodatkowe 600 USD tygodniowo do 31 lipca 2020 roku.

Ogólne informacje na temat Zasiłku dla Bezrobotnych

 

PYTANIE: Czym jest Zasiłek dla Bezrobotnych?

ODPOWIEDŹ: Zasiłek dla Bezrobotnych (znany również jako UI) zapewnia tymczasowe świadczenia pieniężne dla pracowników, którzy stracili pracę. Jeśli pracowałeś w Stanie Nowy Jork w ciągu ostatnich 18 miesięcy i straciłeś pracę nie z własnej winy, możesz kwalifikować się do UI.

PYTANIE: Jaka jest maksymalna wysokość świadczenia, które mogę otrzymać w ramach Zasiłku dla Bezrobotnych?

ODPOWIEDŹ: Stawka zasiłku dla danej osoby jest oparta na ostatnim wynagrodzeniu, które otrzymywała od swojego pracodawcy (pracodawców). Obecna maksymalna stawka tygodniowego świadczenia wynosi 504 USD.

PYTANIE: Jak długo trwają świadczenia z tytułu Zasiłku dla Bezrobotnych?

ODPOWIEDŹ: Obecnie limit ten wynosi 26 tygodni w roku. Niedawno rząd federalny stworzył nowy program o nazwie Odszkodowanie dla osób bezrobotnych na skutek pandemii umożliwiający wnioskodawcom, którzy wyczerpią swoje regularne świadczenia UI, otrzymanie zasiłku przez 13 dodatkowych tygodni.

PYTANIE: Jak należy ubiegać się o świadczenia z tytułu Zasiłku dla Bezrobotnych?

ODPOWIEDŹ: Wniosek możesz złożyć przez stronę labor.ny.gov. Możesz również zadzwonić do Telefonicznego Centrum Wniosków pod numer888-209-8124. Ze względu na większą niż normalnie ilość połączeń, zdecydowanie zachęcamy osoby chcące złożyć wniosek o odwiedzenie strony internetowej, jeśli to możliwe.

PYTANIE: Kiedy powinienem złożyć wniosek?

ODPOWIEDŹ: Powinieneś złożyć wniosek w pierwszym tygodniu, w którym pracowałeś mniej niż cztery dni i zarobiłeś mniej niż 504 USD brutto. Jeśli pracowałeś cztery lub więcej dni lub zarobiłeś więcej niż 504 USD, powinieneś złożyć wniosek w następnym tygodniu.

PYTANIE: Nie mogę dodzwonić się do centrum obsługi telefonicznej.  Czy mój wniosek zostanie przetworzony?

ODPOWIEDŹ: Otrzymasz wszystkie świadczenia, do których jesteś uprawniony. Twoje uprawnienia rozpoczynają się w dniu, w którym rozstałeś się ze swoim pracodawcą. Obecnie mamy do czynienia z bezprecedensową ilością połączeń i ruchem na stronie internetowej. Zachowaj cierpliwość i próbuj ponownie. Wniosek najlepiej jest składać online.

PYTANIE: Nie mogłem złożyć wniosku w ciągu tygodnia, w którym rozstałem się ze swoim pracodawcą z powodu problemów ze stroną internetową Departamentu Pracy i/lub centrum obsługi telefonicznej. Czy otrzymam świadczenia za ten tydzień?

ODPOWIEDŹ: Tak, otrzymasz wszystkie świadczenia, do których jesteś uprawniony. Twoje uprawnienia rozpoczynają się w dniu, w którym rozstałeś się ze swoim pracodawcą, a Departament Pracy opatrzy datą wsteczną wszelkie wnioski, które nie zostaną rozpatrzone na czas ze względu na jakiekolwiek problemy ze stroną internetową lub centrum obsługi telefonicznej Departamentu.

PYTANIE: Co to jest tydzień oczekiwania i co to znaczy, że został uchylony?

ODPOWIEDŹ: Zwykle pierwszy pełny tydzień świadczeń nosi nazwę tygodnia oczekiwania. Oznacza to, że nie otrzymujesz zapłaty za ten tydzień, ale musisz nadal ubiegać się o tygodniowe świadczenia i spełniać wszystkie wymagania kwalifikacyjne. 12 marca 2020 r. gubernator zawiesił tygodniowy okres oczekiwania dla osób, na które wpłynął kryzys zdrowotny związany z COVID-19. Oznacza to, że jeśli zostaniesz uznany za kwalifikującego się do otrzymywania świadczeń, otrzymasz zasiłek za pierwszych tydzień w ramach swojego wniosku (nie za drugi tydzień). Nie oznacza to, że otrzymasz płatność, jak tylko złożysz swój wniosek.

PYTANIE: Jeśli zostanę uznany za kwalifikującego się do Zasiłku dla Bezrobotnych, kiedy mogę spodziewać się pierwszej wypłaty?

ODPOWIEDŹ: Jeśli kwalifikujesz się do UI, Twoja pierwsza płatność zostanie zrealizowana w ciągu dwóch do trzech tygodni od momentu zgłoszenia wniosku. W niektórych przypadkach musimy uzyskać dodatkowe informacje przed dokonaniem płatności, dlatego też realizacja pierwszej wypłaty może potrwać dłużej. Ten czas

wykorzystujemy w celu przejrzenia i przetworzenia Twojego wniosku o świadczenia. Nie otrzymasz świadczeń w tym okresie. Kontynuuj ubieganie się o tygodniowe świadczenia, o ile jesteś bezrobotny i spełniasz wymagania kwalifikacyjne. Sprawdzaj pocztę i natychmiast odpowiadaj na kwestionariusze lub telefony z Departamentu Pracy, aby uniknąć opóźnień w płatnościach. Jeśli zostaniesz uznany za uprawnionego, otrzymasz tygodniowe świadczenia z tytułu zaległości wraz z pierwszą płatnością. Swoje świadczenia otrzymasz za pośrednictwem bezpośredniego depozytu lub bankowej karty debetowej.

PYTANIE: Mój pracodawca zredukował moje godziny pracy z powodu COVID-19. Czy kwalifikuję się do świadczeń z tytułu Zasiłku dla Bezrobotnych?

ODPOWIEDŹ: To zależy. Jeśli pracujesz mniej niż cztery dni w tygodniu i zarabiasz 504 USD/tydzień lub mniej, możesz być uprawniony do otrzymywania częściowych świadczeń UI.

PYTANIE: Pracuję w niepełnym wymiarze godzin. Czy jestem uprawniony do UI?

ODPOWIEDŹ: Jeśli pracujesz krócej niż cztery dni w tygodniu i zarabiasz 504 USD lub mniej, możesz otrzymać częściowe świadczenia. Każdy dzień lub część dnia pracy powoduje obniżenie stawki tygodniowego zasiłku o jedną czwartą.

PYTANIE: Mój pracodawca tymczasowo zamknąć zakład pracy. Czy jestem uprawniony do Zasiłku dla Bezrobotnych?

ODPOWIEDŹ: Powinieneś złożyć wniosek, jeśli zostałeś zwolniony z pracy. Naszym celem jest zapewnienie, aby świadczenia były wypłacane wszystkim osobom, które się o nie ubiegają i są prawnie upoważnione do ich otrzymania.

PYTANIE: Jestem osobą samozatrudnioną lub pracuję jako niezależny kontrahent. Czy kwalifikuję się do świadczeń z tytułu Zasiłku dla Bezrobotnych?

ODPOWIEDŹ: Obecnie większość samozatrudnionych osób i niezależnych kontrahentów pracujących w Stanie Nowy Jork nie jest uprawniona do otrzymywania świadczeń z tytułu Zasiłku dla Bezrobotnych.  Jednakże osoby samozatrudnione i niezależni kontrahenci mogą być uprawnieni do świadczeń w ramach PUA. PUA jest dostępny dla osób, które normalnie nie kwalifikowałyby się do regularnego zasiłku dla bezrobotnych, ale nie są w stanie pracować z powodu COVID-19. PUA jest dostępny dla okresów bezrobocia od 27 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Maksymalna stawka świadczenia wynosi 504 USD, czyli tyle samo, ile wynosi maksymalna stawka zasiłku dla bezrobotnych w przypadku regularnych świadczeń. Minimalna stawka PUA jest obliczana kwartalnie przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych jako 50% średniej kwoty świadczenia tygodniowego w każdym stanie. W okresie 1 stycznia 2020 – 31 marca 2020 minimalna stawka świadczenia wynosi 172 USD. W okresie 1 kwietnia 2020 – 30 czerwca 2020 minimalna stawka świadczenia wynosi 182 USD.

PYTANIE: Jestem właścicielem małego biznesu, który musiał zostać zamknięty z powodu COVID-19. Czy jestem uprawniony do UI?

ODPOWIEDŹ: Osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, na które wpływ miał COVID-19, mogą ubiegać się o świadczenia PUA.

PYTANIE: Nie mogę pracować, ponieważ szkoła lub placówka opiekuńcza mojego dziecka została zamknięta z powodu COVID-19 i muszę zostać w domu, aby zająć się dzieckiem. Czy kwalifikuję się do świadczeń z tytułu Zasiłku dla Bezrobotnych?

ODPOWIEDŹ: Podczas gdy zasiłek dla bezrobotnych przysługuje tylko wtedy, gdy jesteś zdolny i dostępny, aby podjąć pracę, w ramach PUA możesz otrzymać zasiłek, jeśli jesteś opiekunem podstawowym dziecka, którego szkoła lub placówka opiekuńcza została zamknięta z powodu COVID-19. PUA jest dostępny dla okresów bezrobocia od 27 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Minimalna stawka świadczenia PUA wynosi 50% średniej kwoty świadczenia tygodniowego w Nowym Jorku.  W okresie 1 stycznia 2020 – 31 marca 2020 minimalna stawka świadczenia wynosi 172 USD.  W okresie 1 kwietnia 2020 – 30 czerwca 2020 minimalna stawka świadczenia wynosi 182 USD. Maksymalna stawka świadczenia wynosi 504 USD, czyli tyle samo, ile wynosi maksymalna stawka zasiłku dla bezrobotnych w przypadku regularnych świadczeń.

PYTANIE: Jeśli nie mogę iść do pracy, ponieważ lekarz powiedział mi, że muszę poddać się kwarantannie, czy jestem uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych?

ODPOWIEDŹ: Prawdopodobnie nie, jeśli nadal jesteś zatrudniony. Ostatnio jednak gubernator uchwalił ustawę, która przewiduje ochronę miejsc pracy i płatny urlop dla osób podlegających kwarantannie lub izolacji przez jednostkę rządową z powodu COVID-19.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: ny.gov/COVIDpaidsickleave. Istnieją również dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników, którzy są chorzy lub zostali skierowani na kwarantannę. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Zdrowia Stanu Nowy Jork dedykowanej COVID-19 pod adresem:

ny.gov/coronavirus.

PYTANIE: Rząd federalny przyjął ostatnio ustawy, które przewidują dodatkowe świadczenia z tytułu Zasiłku dla Bezrobotnych. Jak te zmiany wpływają na nowojorczyków?

ODPOWIEDŹ: Rząd federalny stworzył ostatnio trzy nowe programy związane z zasiłkami dla bezrobotnych na skutek COVID-19:  Program pomocy dla osób bezrobotnych na skutek pandemii (PUA); Odszkodowanie dla osób bezrobotnych na skutek pandemii (dodatkowe 600 USD tygodniowo w ramach świadczeń); Doraźne odszkodowanie dla osób bezrobotnych na skutek pandemii (dodatkowe 13 tygodni świadczeń dla wnioskodawców, którzy wyczerpali już swoją pulę świadczeń). Dodatkowe informacje na temat tych programów są dostępne na stronie:   labor.ny.gov.

PYTANIE: Jestem starszym pracownikiem i/lub mam obniżoną odporność. Pracuję w pobliżu wielu osób i osobiście czuję się niekomfortowo idąc do pracy z powodu obaw o swoje zdrowie. Czy kwalifikuję się do świadczeń z tytułu Zasiłku dla Bezrobotnych?

ODPOWIEDŹ: Ogólnie rzecz biorąc, nie kwalifikujesz się do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli dobrowolnie odejdziesz z pracy. Przed odejściem z pracy należy rozważyć możliwość porozmawiania z pracodawcą na temat alternatywnych rozwiązań, które mogą być dostępne, takich jak wykorzystanie czasu choroby lub urlopu wypoczynkowego, wnioskowanie o rozsądne zakwaterowanie, np. możliwość pracy na odległość, poproszenie pracodawcy o urlop wypoczynkowy lub ubieganie się o tymczasowe zasiłki dla niepełnosprawnych. Jeśli nie są dostępne inne opcje, można złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. Należy uzyskać stosowną dokumentację medyczną, która określa wszelkie ograniczenia w pracy i przedstawić ją wraz z wnioskiem. Jeśli zostaniesz uznany za niekwalifikującego się do otrzymywania świadczeń z tytułu zasiłku dla bezrobotnych, możesz być uprawniony do otrzymywania świadczeń z tytułu PUA.

PYTANIE: Poradzono mi zadzwonić do specjalisty, aby uzupełnić wniosek, który już zacząłem składać, ale nie mogę się dodzwonić do centrum. Co powinienem zrobić?

ODPOWIEDŹ: Musisz skontaktować się z Telefonicznym Centrum Wniosków pod numerem 1-888-209-8124: jest to jedyny sposób na uzupełnienie wniosku (nie można wypełnić tej części wniosku online).

PYTANIE: Nie mogę zalogować się do swojego konta za pomocą swojego ID NY.GOV , aby złożyć wniosek. Co powinienem zrobić?

ODPOWIEDŹ: Zadzwoń pod numer 1-800-833-3000.  Wybierz język, a następnie wciśnij przycisk 2.

PYTANIE: Muszę zresetować swój PIN. Co powinienem zrobić?

ODPOWIEDŹ: Musisz zadzwonić do Telefonicznego Centrum Wniosków pod numer 1-888-209-8124 i porozmawiać z agentem. Jest to jedyny sposób zresetowania numeru PIN.

PYTANIE: Obawiam się, że jeśli złożę podanie o IU, mój pracodawca może się na mnie mścić lub nie przywrócić mnie do pracy po zakończeniu pandemii. Jakie są moje prawa?

ODPOWIEDŹ: Przepisy stanowe zapewniają wszystkim pracownikom prawo do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych, a prawo pracy przewiduje, że pracodawca nie może podjąć działań odwetowych przeciwko zaangażowaniu pracownika w chronioną działalność.

Jest to broszura wydana przez Departament Pracy stanu Nowy Jork

https://www.labor.ny.gov/ui/pdfs/ui-covid-faq-PO.pdf