Zielona karta a bankructwo

Pytanie. Posiadam tymczasową zieloną kartę uzyskaną poprzez małżeństwo z obywatelem. Mój mąż rozważa ogłoszenie bankructwa, będąc jednocześnie moim jedynym sponsorem. Jakie mogą byą konsekwencje jego decyzji dla mojego statusu imigracyjnego? Czy ja, będąc tymczasowym rezydentem mogę ogłosić bankructwo nie ryzykując tym samym utraty zielonej karty? Jadwiga.

Osoba, która zawarła związek małżeński z obywatelem lub stałym rezydentem USA nie wcześniej niż na dwa lata przed przyznaniem jej statusu stałego rezydenta, otrzymuje status warunkowego rezydenta (conditional resident). Jeżeli taka osoba posiada dzieci, one również uzyskują status warunkowego rezydenta. Taki sam status warunkowy mają również niektórzy imigranci – inwestorzy.

piggy-bank_2752870kWarunkowy rezydent ma te same prawa i obowiązki co stały rezydent. W ciągu dwóch lat od uzyskania statusu warunkowego rezydenta osoba ta musi złożyć albo formularz I-751, Petition to Remove the Conditions on Residence (Petycja o Zniesienie Warunków Rezydencji). Data ta zbiega się zwykle z terminem wygaśnięcia Karty Stałego Rezydenta. Formularze te należy złożyć w ciągu 90 dni przed upływem drugiej rocznicy uzyskania statusu warunkowego rezydenta, w przeciwnym razie traci się swój status imigracyjny.

Wiele czynników ma negatywny wpływ na zniesienie warunkowości zielonej karty, na jej utrzymanie, a w rezultacie na otrzymanie amerykańskiego obywatelstwa. Zaliczają się do nich opuszczenie kraju na dłuższy czas, popełnienie przestępstwa, brak „prawego charakteru” itp. Wyjaśniamy je dokładnie w książce pt. Obywatelstwo z przeszkodami.

Upadłość, o którą pyta pani Jadwiga, jest jednak procedurą cywilną, a nie kryminalną. Również nie jest brana pod uwagę przez USCIS w orzekaniu o prawości charakteru (good moral charakter). Tak więc:

  • bankructwo męża sponsora nie ma żadnego wpływu przy zniesieniu warunkowości zielonej karty osoby sponsorowanej, a jedynie wpływa na poziom życia małżonków;
  • bankructwo stałego rezydenta (czy warunkowego rezydenta) nie ma żadnego wpływu na rezydenturę.

Przy znoszeniu warunku tymczasowości ważne są wszelkiego rodzaju wspólne dokumenty na dwa nazwiska a przede wszystkim finansowe (karty kredytowe, konta bankowe, ubezpieczenia), oprócz tego wspólna umowa na wynajem lokalu lub dowód kupna domu, wspólne rachunki telefoniczne, za prąd i gaz, etc. Oczywiście wspólne dzieci.

Bardzo ważne i wymagane są wspólne zaprzysiężone oświadczenia 2 świadków stwierdzających prawdziwość i harmonie małżeństwa. Pomocne są także zdjęcia z różnych okazji podczas 2-letniego trwania małżeństwa. Więcej w książce pt. Obywatelstwo z przeszkodami.

Uwaga: Jedynym przypadkiem, gdy upadłość może mieć wpływ na zieloną kartę jest sytuacja, kiedy do upadłości doszło w drodze przestępstwa.

Barbara Chlebińska

http://lewyckyjlaw.com/