Zmiany w Medicare na rok 2018

W artykule pt. Zmiany w Social Security na rok 2018 wyjaśniłam, co nowego czeka odbiorców emerytur i rent Social Security. W tym tekście informuję Państwa o tym, co się zmienia w ubezpieczeniu dla seniorów Medicare.

Przypomnienie: Kilka części Medicare

Do programu ubezpieczeniowego Medicare jest uprawniony każdy Amerykanin, który osiągnął 65 lat i jest w pełni ubezpieczony w systemie Social Security (bo przepracował legalnie co najmniej 40 kwartałów albo jest w związku małżeńskim z ubezpieczonym pracownikiem). Do Medicare kwalifikują się również osoby na rencie inwalidzkiej Social Security Disability po dwóch latach od rozpoczęcia pobierania tej renty. Specjalne zasady dotyczą ludzi śmiertelnie chorych. Uwaga: W niektórych sytuacjach osoba, która ukończyła 65 lat, może wykupić Medicare, nawet jeżeli nie wypracowała w Stanach 10 lat.

Medicare składa się z następujących części: Część A – bezpłatne ubezpieczenie szpitalne; część B – płatne ubezpieczenie medyczne zapewniające leczenie ambulatoryjne (wizyty u lekarza, badania itp.) oraz cześć D – płatna polisa na refundację wydatków za leki na receptę.

Pakiety ubezpieczeniowe stanowiące połączenie części A i B, udostępniane przez prywatne spółdzielnie lekarskie, nazywają się część C (Part C Medicare albo Medicare Advantage). Więcej przeczytać można w bezpłatnej broszurze pt. Medicare: http://www.ssa.gov/pubs/PO-05-10043.pdf.

Składki na Medicare droższe, ale nie dla wszystkich

W roku 2018 cena miesięcznej składki na część B Medicare wzrosła do 134 dol., ale nie dla każdego seniora. Wielu seniorów płaciło 109 dol. miesięcznie i nadal płaci. Dlaczego?

Dzieje się tak dzięki regule zwanej “hold harmless rule“, która mówi, że podwyżki składek nie mogą powodować, by emeryt czy rencista w danym roku dostawał mniej świadczeń niż w roku ubiegłym. W latach, gdy waloryzacji emerytur nie było, cena Medicare musiała stać w miejscu. W roku 2018 świadczenia Social Security podwyższono o 2 proc. z powodu COLA (Cost of Living Adjustment), więc cena składek na Medicare skoczyła do 134 dol. tylko tym osobom, które dostały odpowiednio wysoką podwyżkę COLA.

W sumie, reguła “hold harmless” nie chroni cię, jeżeli do Medicare zapisałeś się niedawno, bo już płacisz podstawową składkę 134 dol., w listopadzie i grudniu roku 2017 nie pobierałeś emerytury czy renty Social Security, albo twoja COLA jest zbyt mała, by pokryć podwyżkę Medicare.

Bogaci płacą więcej

Osoby o wysokim przychodzie płacą więcej za składki na część B i D Medicare, co nazywa się Medicare surcharge for high-income beneficiaries. Osoby samotne z przychodem ponad 85,000 dol. i  małżeństwa z przychodem 170,000 dol. w roku 2018 zapłacą za część B Medicare dodatkowo od 53.50 do 294.60 dol. miesięcznie. Jest to nieco więcej niż w roku ubiegłym, bo obniżono progi zarobków.

Rośnie udział własny

Deductible (potrącenie, zwane też udziałem własnym) – to ustalona na rok kwota, którą klient musi pokryć z własnej kieszeni, zanim ubezpieczalnia zacznie zwracać koszty.

Za część A Medicare w roku 2018 zapłacisz o 24 dol. więcej, bo 1,340 dol., a udział własny za część B pozostanie na tym samym poziomie: 183 dol. rocznie. Po uregulowaniu rocznego udziału własnego, płacisz 20 proc. uznanych przez Medicare kosztów, chyba że masz dodatkowe ubezpieczenie (Medicare C).

Rosną dopłaty na szpital

Jeżeli pacjent przebywa w szpitalu od 61 do 90 dni, dopłaci z własnej kieszeni po $335 za dzień w roku 2018, o 6 dol. więcej niż w roku ubiegłym. Po dziewięćdziesięciu dniach pacjent zapłaci 670 dol. za każdy dzień pobytu w szpitalu (o 12 dol. więcej), a Medicare pokrywa resztę.

Opłaty za dom opieki (skilled nursing care facility) są inne. Jeżeli po co najmniej 3-dniowym pobycie w szpitalu udasz się do domu opieki zatwierdzonego przez Medicare, ubezpieczenie to będzie pokrywać wszystkie koszty (w wysokości przez niego zaaprobowanej) przez pierwsze 20 dni. Po 20 dniach pacjent musi dokładać $167.50 dziennie ze swojej kieszeni, o 3 dol. więcej niż w roku 2017. Po 100 dniach pobytu Medicare przestaje płacić.

Mniej za ubezpieczenie na leki

Za ubezpieczenie na leki wydane z przepisu lekarza, czyli część D Medicare płacimy określoną składkę w zależności od jakości planu. Dobra wiadomość: cena tego ubezpieczenia trochę spada, przeciętnie do 33,50 dol. miesięcznie, w porównaniu z 34,70 dol. w roku minionym. Jest to pierwsza zniżka od roku 2012.

Rónież stopniowo znika “dziura w pączku” (doughnut hole). Oto o co chodzi: Pierwsze 400 dol. rocznie płacimy za leki z własnej kieszeni (deductible). Medicare pokrywa 75 procent kosztu lekarstw na receptę w przedziale od 400 do 3,750 dol. rocznie. Pozostałe 25 procent uiszczamy sami (coinsurance). Jeżeli wydamy na lekarstwa powyżej 3,750 dol. w roku 2018, to osiągamy ową “dziurę” i płacimy 35 procent za leki markowe i 44 procent za generyczne. Luka ta zmniejsza się stopniowo, ma zniknąć w roku 2020 i seniorzy płacić będą 25 proc. kosztu swoich leków.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników m.in. Ubezpieczenie społeczne Social Security,  Ochrona zdrowia w USA, Emerytura reemigranta w Polsce. Są one dostępne w księgarni Polonia, 882 Manhattan Ave., Greenpoint, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.PoradnikSukces.com.