Żródła informacji pomocnych w wyjątkowych sytuacjach w Nowym Jorku

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT PRZYGOTOWANIA DO SYTUACJI WYJĄTKOWEJ I PROWADZENIA AKCJI RATUNKOWEJ:

New York City Office of Emergency Management: www.NYC.gov/oem lub telefon 311

New York State Emergency Management Office: 1-518-457-2200 lub www.nysemo.state.ny.us

Federal Emergency Management Agency (FEMA): opublikowała dłuższy, bardziej szczegółowy przewodnik na temat przygotowań na wypadek zagrożenia zatytułowany „Are You Ready? A Guide to Citizen Prepardness”. Aby zamówić tę publikację, zadzwoń do centrum dystrybucji FEMA pod numer 1-800-480-2520 lub odwiedźwww.fema.gov/library.

Strona internetowa FEMA, www.fema.gov  również zawiera wiele informacji na temat przygotowań i reakcji na sytuacje wyjątkowe.

U.S. Department of Homeland Security: 1-800-BE-READY (1-800-237-3239) lub www.ready.gov

U.S. Centers for Disease Control & Prevention: 1-800-311-3435 lub www.cdc.gov

U.S. Department of Energy: 1-800-DIALDOE (1-800-342-5363) lub www.energy.gov

U.S. Environmental Protection Agency: 1-800-424-8802 lub www.epa.gov

National Weather Service: www.weather.gov

NOAA Weather Radio: www.nws.noaa.gov/nwr

American Red Cross:1-877-733-2767 lub www.nyredcross.org

PRACY DLA OCHOTNIKÓW W MIEÂCIE NOWY JORK:

Dla nowojorczyków zainteresowanych poświęceniem swoich zdolności i czasu istnieje wiele możliwości ochotniczej pracy na rzecz ludzi poszkodowanych w razie katastrofy.

DLA RODZICÓW I RODZIN:

American Academy of Pediatrics: www.aap.org  Więcej informacji znajdziesz w broszurze Nowy Jork przygotowany, wydanej przez NYC Office of Emergency Management. Broszura przyda się wszystkim, niezależnie od miejsca zamieszkania.