ZUS i Social Security odprawiają z kwitkiem

Pani Marta chciała złożyć wniosek o należną jej emeryturę ZUS w Polsce i o rentę małżeńską w Stanach. Ku jej zdziwieniu, tu i tam spotkała się z odmową. Pani Marta pyta, czy odrzucenie jej wniosków było uzasadnione.

Pytanie pani Marty

Moja siostra, która jest moim pełnomocnikiem w Polce, wystąpiła w moim imieniu o moja  emeryturę w ZUS. Mam 63 lata i przepracowane w Polsce 19 lat. W USA obecnie nie pracuję,  mam tu zaliczone 33 kwartały, i nie będę sie starała o emeryturę amerykańska, ponieważ brakuje mi kwartałów i ta emerytura byłaby malutka. Chcę poczekać na emeryturę męża i korzystać z jego połowy. Mąż ma 68 lat i jeszcze pracuje. Mojego wniosku w ZUS nie przyjęto, ponieważ zażądano zaświadczenia o okresach ubezpieczenia w USA. Chcę wystąpić tyko o emeryturę polska, czy zatem takie zaświadczenie jest konieczne a jeżeli tak, to jak je zdobyć?

Z amerykańską rentą też nie mam szczęścia. Poszłam do urzędu Social Security, żeby złożyć wniosek o rentę małżeńską, ale powiedziano mi, że nie mogę jej dostać tak długo, jak mąż pracuje. Pani Elżbieta natomiast mówiła w radio, że jest sposób, by ją w mojej sytuacji. Nie wiedziałam, jak to wytłumaczyć. Co mam robić?”

Rozwiązanie problemu z ZUS

Nie jest prawdą, że w ZUS trzeba udowodnić okresy pracy w USA, bo nawet gdyby pani Marta okazała wyciąg ze swojego konta Social Security (Your Social Security Statement,www.ssa.gov/myaccount/SSA-7005-OL.pdf), to ZUS i tak musi uzyskać potwierdzenie informacji od SSA. Pracownik ZUS nie miał podstaw do oddalenia podania pani Marty. Oto jak wygląda procedura rozpatrywania wniosku o emeryturę ZUS w przypadku osób, które pracowały w Polsce i w USA, opisana w witrynie ZUS.

Pani Marta składa wniosek o polską emeryturę w dowolnym lokalnym oddziale ZUS w Polsce. Skoro posiada także okresy ubezpieczenia w USA, jej wniosek, po skompletowaniu, Oddział ZUS przekazuje do I Oddziału ZUS w Warszawie – Wydziału Realizacji Umów Międzynarodowych, tj. do jednostki ZUS wyznaczonej do rozpatrywania wniosków emerytalno-rentowych na podstawie Umowy polsko-amerykańskiej.

I Oddział ZUS w Warszawie rozpatrzy wniosek na podstawie polskich przepisów, z uwzględnieniem postanowień Umowy. Ponadto przekaże wniosek do amerykańskiej instytucji tj. do Federalnego Biura Świadczeń przy Ambasadzie USA w Warszawie, w celu rozpatrzenia emerytury Social Security. Data zgłoszenia wniosku w ZUS będzie wiążąca także dla instytucji amerykańskiej.

Każda z instytucji: polska i amerykańska, równolegle rozpatrzy uprawnienia do emerytury i ustali świadczenie zgodnie ze stosowanymi przepisami prawnymi, z zastosowaniem w odpowiednim przypadku postanowień Umowy. “Dla potrzeb uwzględnienia w drugim państwie okresów ubezpieczenia przebytych w danym państwie, instytucje obu krajów będą wystawiać sobie zaświadczenia potwierdzające wymiar tych okresów.” – czytamy w witrynie ZUS.

Wniosek: Skoro pani Marta udzieliła pełnomocnictwa siostrze w Polsce, to sugeruję, by siostra udała sie do ZUS ponownie. Miejmy nadzieję, że trafi na lepiej poinformowanego urzędnika. A jeśli nie, niech siostra pokaże mu ten artykuł.

Rozwiązanie problemu z Social Security

Pani Marta została odprawiona z kwitkiem również przez Administrację Social Security. Jest prawdą, że żona nie dostanie renty małżeńskiej do czasu złożenia wniosku o emeryturę przez jej męża. Ale mąż pani Marty ma dobrą pracę i chce zarobkować jeszcze przez 2 lata do ukończenia 70-ki, co podwyższy jego emeryturę.

Wyjściem z takiego impasu jest strategia “złóż wniosek i zawieś świadczenia”, która stała się możliwa począwszy od 1 stycznia 2000 roku, gdy w życie weszła ustawa Senior Citizens’ Freedom to Work Act. Na jej mocy każda osoba, która osiągnęła pełny wiek emerytalny, ale nie przekroczyła 70 lat, może dobrowolnie zawiesić otrzymywanie świadczeń, by powrócić do pracy lub podwyższyć sobie emeryturę o 8 proc. rocznie. Skoro pracownik złożył wniosek o emeryturę, jego małżonek staje się uprawniony do renty małżeńskiej nawet wtedy, gdy pracownik tę emeryturę zaraz zawiesi.

Niestety, ustawa zwana Bipartisan Budget Act of 2015 z 2 listopada 2015 zmieniła przepisy. Utrzymała ona możliwość zawieszenia emerytury pracownika na poprzednich zasadach, ale wraz z nią ustawać ma również renta małżeńska, pobierana z tytułu związku z pracownikiem. Teraz żona będzie musiała czekać, aż mąż naprawdę przejdzie na emeryturę. Nowe przepisy zaczynają obowiązywać sześć miesięcy po wejściu w życie ustawy, czyli od 30 kwietnia 2016 roku. Tę i inne strategie pozwalające na maksymalizację świadczeń Social Security, ich warunki, oraz najnowsze zmiany w przepisach, opisuję dokładnie w książce pt. Ubezpieczenie Social Security uaktualnionej na rok 2016.

Wniosek dla pani Marty: Możecie państwo skorzystać ze strategii “złóż wniosek i zawieś świadczenia” jeszcze do końca kwietnia tego roku, ale zastanówcie się, czy warto, gdyż pani Marta nie ukończyła pełnego wieku emerytalnego, więc jej renta rodzinna będzie zredukowana. Sugeruję zwrócić się do kogoś, kto mając o państwu pełne informacje, rozpatrzy różne scenariusze (emerytura męża, renta małżeńska i ew. wdowia), dokładnie przeliczy, ile pani zyska, ile straci, oraz pomoże podjąć decyzję.

Elżbieta Baumgartner