Jak odszukać zapomniane pieniądze w Stanach i w Polsce

Tydzień temu przeczytaliśmy, jakie prawa chronią nas, jeżeli zapomnimy o rachunku w banku amerykańskim,  polskim, czy koncie emerytalnym IRA, i co dzieje się z tymi pieniędzmi (szukaj „Zapomniane pieniądze w banku”). Dziś wyjaśnimy, jak te odzyskać zapomniane pieniądze i jak zapobiec utracie majątku. Podpowiemy też, gdzie szukać nadpłaconych podatków niezwróconych przez IRS oraz zagubionej emerytury.

Jak pieniądze odzyskać

Finansowe instytucje mają obowiązek przekazywać zapomniane pieniądze do władz stanowych. Pieczę nad nimi sprawuje stanowy urząd zwany najczęściej Unclaimed Property Division, który jest częścią stanowego urzędu podatkowego.

Linki do Unclaimed Property Divisions we wszystkich stanach podaje witryna National Association of Unclaimed Property Administrators pod adresem www.unclaimed.org. Na ekranie pojawia się mapa Stanów Zjednoczonych. Kliknięcie na nasz stan przenosi nas do witryny odpowiedniego stanowego urzędu. Przeszukanie stanowej bazy danych jest bardzo proste: wystarczy wstawić swoje nazwisko, a zobaczymy listę osób noszących to nazwisko, na których czekają pieniądze.

Jeżeli masz szczęście i twoje imię i nazwisko jest na liście właścicieli bezpańskich pieniędzy, to wystarczy kliknąć na odpowiedni odsyłacz, a pojawia się formularz (claim form). Trzeba go wydrukować, wypełnić i podpisać w obecności notariusza, po czym wysłać wraz z kopiami dokumentów poświadczających, że to ty jesteś prawowitym właścicielem. Instrukcje pomogą w tym zadaniu.

Istnieje sporo firm, które trudnią się odzyskaniem pieniędzy dla ich właścicieli, za co pobierają pewne opłaty, wynoszące przeciętnie 10% znalezionej kwoty. Większość z nich działa legalnie, ale istnieją też oszuści. Pamiętaj, że swoje mienie możesz odzyskać samodzielnie bez pośredników.

Nadpłacone podatki

Zapominane bywają nie tylko pieniądze w banku, ale również zwroty podatkowe. Ludzie przenoszą się często, a do tego IRS może mieć omyłki w adresie. W rezultacie tysiące czeków wraca do IRS z napisem “adresat nieznany”. IRS jest w posiadaniu setek milionów nieodebranych dolarów.

Rada: Idź do www.irs.gov. Kliknij na „Where is my refund”. Jeżeli odnośnika nie ma na pierwszej stronie, to googluj “Where is my refund”. Będziesz musiał wstawić tam numer Social Security i kwotę spodziewanego zwrotu i znać swój status podatkowy. W razie problemów zadzwoń pod numer 1-800-TAX-1040 (1-800-829-1040).

Uwaga: Za każdym razem, gdy się przenosisz, poślij do IRS zgłoszenie zmiany adresu na formularzu 8822. Można go ściągnąć z www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8822.pdf  albo zamówić pod numerem 1-800/TAX-FORM (1-800-829-3676).

Niewypłacone emerytury

Od 1 marca 2013 roku urząd Social Security całkowicie zaprzestał wysyłania czeków, a świadczenia deponuje bezpośrednio na konto bankowe albo na kartę debetową.

Jeżeli twój program emerytalny w pracy (pension plan) został przerwany np. z powodu bankructwa firmy, istnieje szansa, że należne świadczenia wypłaci rządowa agencja zwana Pension Benefits Guaranty Corporation. PBGC ubezpiecza 44 miliony Amerykanów uczestniczących w prawie 29,400 programach emerytalnych. PBGC poszukuje kilka tysięcy zagubionych odbiorców, którym jest winien pieniądze, maksymalnie do $54,000. Średnia wypłacana renta wynosi obecnie $4,500 rocznie. By dowiedzieć się, czy jesteś jednym z nich, zadzwoń pod numer 1-800-400-PBGC (1-202-326-4000) lub sprawdź w www.pbgc.gov.

Jak odzyskać swoje pieniądze zapomniane w Polsce

Od lipca 2016 r. istnieje w Polsce usługa świadczona przez Krajową Izbę Rozliczeniową, która pozwala uzyskać informacje o własnych zagubionych czy odziedziczonych rachunkach bankowych.

Aby odnaleźć swoje zapomniane konto, składasz wniosek w dowolnym banku lub SKOK-u. Instytucja przyjmująca wniosek zweryfikuje twoją tożsamość, po czym wyśle wniosek do Centralnej informacji o rachunkach bankowych. Centralna informacja o rachunkach przesyła elektronicznie zapytanie do wszystkich banków i SKOK-ów w Polsce. Każdy bank oraz SKOK ma obowiązek udzielenia odpowiedzi Centrali w terminie trzech dni roboczych. Następnie Centralna informacja prześle raport – w formie zbiorczej informacji – do instytucji finansowej, w której złożyłeś zapytanie. Więcej informacji znajdziesz w witrynie Centralnej Informacji: http://www.centralnainformacja.pl.

Gdy szukasz odziedziczonego majątku w Polsce

Powiedzmy, że odziedziczyłeś spadek po dziadkach czy rodzicach w Polsce, ale nie wiesz, gdzie trzymali oni swoje pieniądze. W takim przypadku uzyskaj najpierw tytuł prawny do spadku. W celu uzyskania dostępu do informacji o koncie zmarłego, należy okazać w banku prawomocne postanowienie sądu, które potwierdza prawo do nabycia spadku lub akt notarialny poświadczający jego dziedziczenie. Wyjaśniam to w książce „Planowanie spadkowe w Stanach i w Polsce”.

Możesz też sprawdzić, czy ktoś nie założył rachunku, wykorzystując nielegalnie twoje dane osobowe. Tym samym Centralna informacja może być cennym narzędziem do walki z wyłudzeniami.

Jak zapobiec utracie majątku

Jak widać, pieniądze, akcje, dywidendy czy depozyty zostają uznane za „zapomniane”, gdy ustają transakcje i komunikacja z właścicielem. Dlatego też stosuj się do następujących sugestii:

  • Skonsoliduj swoje konta. Nie ma powodu, żeby mieć tuzin rachunków w różnych bankach, funduszach powierniczych, wielu domach maklerskich.
  • Informuj wszystkie instytucje finansowe, gdzie masz pieniądze, akcje, polisy ubezpieczeniowe itp., o zmianie adresu. Nie licz na to, że poinformuje je Urząd Pocztowy.
  • Zgłaszaj do finansowych instytucji zmianę nazwiska i statusu małżeńskiego. Upewnij się, że bank ma twój bieżący adres mailowy.
  • Uaktualniaj dane personalne swoich beneficjentów: nazwiska, adresy numery telefonów.
  • Realizuj od razu wszelkie czeki, przekazy pieniężne.
  • Odpowiadaj na pisemne prośby o potwierdzenie posiadania konta.
  • Załóż dostęp do konta przez komputer i odwiedzaj je od czasu do czasu. Zalogowanie się właściciela uznawane jest za komunikację.

Pani Monika z Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej radzi osobom wracającym do Polski, żeby podały Unii swój adres i numer telefonu w Polsce, a tam dostawać będą korespondencję. Najlepiej zapisać się na „e-statement”, żeby otrzymywać wyciągi z kont i inną korespondencję drogą elektroniczną. Gdy Pani Monika widzi długo nieaktywne konto i adres mailowy, to pisze maila prosząc o kontakt. W ten sposób uratowała dla członków Unii wiele tysięcy dolarów. Dziękujemy, Pani Moniko!

Wniosek

Zapomniane pieniądze nam nie przepadają, bo finansowe instytucje muszą je nam oddać, a gdy się nie zgłosimy – oddać stanowi, który przechowuje je do czasu, aż znajdzie się właściciel. Prawo do roszczeń nie wygasa: w dowolnym czasie ubiegać się o nie możemy sami, a nawet nasi spadkobiercy. Możemy również odzyskać swoje albo odziedziczone środki w Polsce. Niemniej, warto pilnować, żeby nie stracić z oczu swoich pieniędzy.

Elżbieta Baumgartner