Odnowienie zielonej karty, deportacja i emerytura Social Security

Oto problem pana Ryszada: „Miałem konflikt z prawem za naruszenie nakazu ochrony (protection order violation)i zostałem skazany w zawieszeniu. W 2012 roku skończyła mi ważność zielonej karty. Czy nieważna Green Card może mieć wpływ na otrzymanie emerytury czy renty Social Security? Mam 3 kwartały do łączenia polskich i amerykańskich emerytur. Jestem od trzech lat po rozwodzie. Mam 63 lata. Wiem, że jak będę deportowany to stracę wszystko. Czy mogę wykupić te 3 kwartały i jak to wygląda? Nie mogę przedłużyć Green Card, bo mogę być deportowany. Jakie jest najlepsze wyjście?.

Konsekwencje odnowy zielonej karty

Green CardDokument zielonej karty ( I-551 – Alien Registration Card) jest wystawiany na 10 lat, po czym należy go odnowić. Po dziesięciu latach imigrant nie traci statusu stałego rezydenta, musi tylko zamienić dokument na nowy. Jest to podobnie jak z paszportem – po 10 latach traci ważność, ale jego właściciel nie traci obywatelstwa.

Ubiegając się o nową zieloną kartę należy złożyć odciski palców, bo Urząd Imigracyjny chce sprawdzić karalność imigranta. Odciski palców aresztowanych w przeszłości osób znajdują się w bazie danych FBI. Jeżeli ktoś dokonał przestępstawa, które kwalifikuje go do deportacji, zielona karta odnowiona nie zostanie, a on  – poddany procedurze deportacyjnej.

Odpowiedź na pytanie pana Ryszarda

Po odpowiedź w sprawie pana Ryszarda zwróciliśmy się do ekspertki w sprawach imigracyjnych, pani Barbary Chlebińskiej. Stwierdziła ona, że nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, tym bardziej, że nie zna pełnych faktów.  Pan Ryszard musi zabrać ze sobą “certified deposition” jego przestępstwa i pójść na konsultacje do prawnika od prawa kryminalnego znającego się również na sprawach imigracyjnych. Prawnik musi stwierdzić, czy przestępstwo jest w kategorii, która czyni go „usuwalnym” (deportable). Bardzo ważne jest też KIEDY przestępstwo zostało dokonane i czy było wielokrotne czy jednorazowe.

Każda domowa przemoc (“domestic violence“) jest w zasadzie deportacyjna (crime of domestic violence, stalking, violation of a protective order, or child abuse). Deportacyjne  jest teź przestępstwo dokonane w ciągu pierwszych 5 lat pobytu, a także przestępstwo z wyrokiem większym niż 1 rok (nie jest pewne, jak liczyć wyrok w zawieszeniu).

Czasem można wystąpić o zaniechanie uwzględniania przestępstwa, ale trudno to określić nie znając szczegółów życia p. Ruszarda. Tak wiec historia kryminalna MOZE ale nie zawsze MUSI wpływać na odnowienie zielonej karty – mówi pani Chlebińska.

O tym, jak zajrzeć do swojej kryminalnej kartoteki i ją ewentualnie „wyczyścić” piszemy w książce pt. Życie od nowa: Jak uporządkować problemy w urzędach.

Emerytura po deportacji

Deportowanej osobie emerytura czy renta Social Security zostaje wstrzymana, aż do czasu otrzymania przez nią legalnego statusu imigracyjnego w USA.

Rodzina deportowanego emeryta (żona czy nieletnie dzieci) mogą nadal otrzymywać swoje świadczenia, jeżeli są obywatelami Stanów Zjednoczonych. Jeżeli nie są obywatelami amerykańskimi, mogą otrzymywać świadczenia tylko na terenie USA.

Więcej przeczytać można na stronie SSA: http://www.ssa.gov/OP_Home/cfr20/404/404-0464.htm.

Trzy kwartały

Przed wejściem w życie polsko-amerykańskiej umowy o zabezpieczeniach społecznych należało mieć przepracowane 40 kwartałow, by zostać uprawnionym do emerytury. Obecnie wystarczą trzy kwartały, jeżeli ma się również co najmniej 37 kwartałow udokumentowanej pracy w Polsce (w sumie co najmniej 10 lat), bo przysługuje emerytura „łączona” – bazująca na okresach pracy w obydwu krajach. Jak i gdzie ubiegać się o łączoną emeryturę wyjaśniam dla państwa w książce pt. Emerytura polska i amerykańska.

Wiedzieć należy, że po trzech kwartałach pracy w USA świadczenia Social Security byłyby groszowe, tym bardziej, że dodatkowo pomniejszone przez podatek i Widnfall Elimination Provision. Ponadto, kwartałów pracy nie można „wykupić”, lecz należy przepracować płacąc podatki dochodowe i składki Social Security, co wyjaśniam w książce pt. Ubezpieczenie Social Security oraz Emerytura reemigranta w Polsce.

Świadczenia Social Security rozwodnika

Pan Ryszard pisze, że jest rozwiedziony. Jeżeli był on w związku małżeńskim co najmniej 10 lat, a nie zawarł innego związku przed ukończeniem 60 roku życia, stał się on uprawniony do renty małżeńskiej (spousal benefits) w wysokości połowy emerytury byłego małźonka. Zgoda byłej żony nie jest wymagana, nie musi on nawet wiedzieć o tym, że pan Ryszard pobiera świadczenia z tytułu byłego związku, bo jej emerytura uszczuplona nie będzie. Po śmierci byłej żony renta wynosi 100% jej emerytury. Więcej:http://www.ssa.gov/retire2/yourspouse.htm.

Niestety, nakaz deportacji pozbawia imigranta go tego świadczenia.

Wniosek

Bez ważnego dokumentu zielonej karty pan Ryszard nie otrzyma świadczeń Social Security, bo należy go najpierw odnowić. Jeżeli podlega pan deportacji, zielona karta odnowiona panu nie zostanie. Porady udzielić panu może tylko prawnik znający dokładnie pana sytuację.

Elzbieta Baumgartner