Praca w Ameryce

$25.00

ISBN: 0-9770453-1-5. Książka wyjaśnia wiele aspektów zatrudnienia imigrantów w USA. Szukanie pracy, obowiązki i prawa pracowników i pracodawców i wiele więcej.

Description

ISBN: 0-9770453-1-5. Praca w Ameryce. Praca i imigranci. Jak i gdzie szukać pracy. Agencje pośrednictwa pracy i prawa ich klientów. Jak napisać resume i cover letter. Interview. Jak zatrudnić się po jednym telefonie. Prawa chroniące pracownika: Dyskryminacja. Ubezpieczenie Workers Compensation. Ubezpieczenie od niezdolności do pracy. Związki zawodowe. Gdy pracodawca cię kantuje… Świadczenia pracownicze: wakacje, ubezpieczenia, emerytury pracownicze itp. Odejście z pracy. Zasiłek dla bezrobotnych. Ubezpieczenie zdrowotne COBRA. A może pracować na własną rękę? Format: 8.5 x 11”, 162 stronice, bindowanie spiralą.

Książka została uaktualniona na rok 2021.

Spis treści

Część I. Imigranci i poszukiwanie pracy

1. Praca w USA i imigranci 
1.1. Komu wolno pracować
1.2. Weryfikacja prawa do pracy
1.3. Pozwolenie na pracę i problemy z nim
1.4. Co chce wiedzieć pracodawca
1.5. Inne przeszkody na drodze do zatrudnienia
1.6. Jak zdobyć amerykańskie doświadczenie
2. Numer Social Security i ITIN 
2.1. Brak SSN – przeszkodą do legalnego zatrudnienia
2.2. Numer podatkowy ITIN
2.3. Numery ITIN wygasają
2.4. Podatki dochodowe nielegalnych
2.5. Rozliczenie na ITIN a emerytura
2.6. „No-Match Letter” – gdy twój numer Social Security w pracy się nie zgadza
3. Background check: Jak pracodawca cię prześwietli 
3.1. Program minimum
3.2. Kto może cię sprawdzić i dlaczego
3.3. Raport kredytowy, konsumencki, śledczy i kryminalny
3.4. Twoje prawo do prywatności
3.5. Sam zweryfikuj swoje dane
3.6. Czego pracodawcy nie wolno sprawdzać
4. Poszukiwanie pracy w USA 
4.1. Pułapki na poszukujących pracy
4.2. Jak i gdzie szukać pracy
4.3. Civil Service Exam – przepustka do rządowej posady
4.4. Gdzie znaleźć rządową pracę
4.5. Jak ubiegać się o rządową posadę
4.6. Odmowy
4.7. Jak zostać zatrudnionym już po pierwszym telefonie
5. Amerykańskie agencje pośrednictwa pracy 
5.1. Polonijne agencje
5.2. Biura rekrutacyjne
5.3. Przepisy dotyczące agencji pośrednictwa pracy
6. Jak napisać resume 
6.1. Co to jest resume
6.2. Układ resume
6.3. Czego nie zamieszcza się w resume
6.4. Co jest ważne w resume
6.5. List przewodni
7. Wielki moment, czyli rozmowa kwalifikacyjna 
7.1. Jak się przygotować do rozmowy
7.2. Rozmowa z pracownikiem działu kadr
7.3. Techniczne interview
7.4. Zasadnicze interview
7.5. Jak zachowywać się na interview
7.6. Po interview

Część II. Prawa chroniące pracownika

9. Dyskryminacja w pracy 
9.1. Dyskryminacja z powodu rasy, wyznania, płci i narodowości
9.2. Dyskryminacja z powodu wieku
9.3. Dyskryminacja z powodu niepełnosprawności
9.4. Szykany seksualne
9.5. Jeżeli jesteś ofiarą dyskryminacji lub szykan
10. Ubezpieczenie od wypadków przy pracy – Workers’ Compensation 
10.1. Kto i kiedy jest ubezpieczony
10.2. Rodzaje świadczeń
10.3. Zgłaszanie roszczeń
10.4. Kiedy można pozwać pracodawcę do sądu
10.5. Bezpieczeństwo pracy
11. Ubezpieczenie od niezdolności do pracy 
11.1. Rodzaje ubezpieczeń od niezdolności do pracy
11.2. Krótkoterminowe stanowe ubezpieczenie od niepełnosprawności
11.3. Długoterminowe ubezpieczenie od niepełnosprawności – long term disability insurance

12. Związki zawodowe 
12.1. Prawo do organizowania związków zawodowych
12.2. Stworzenie związku zawodowego
12.3. Plusy i minusy związków zawodowych
12.4. Obowiązki związków zawodowych
12.5. Jak działają związki zawodowe
12.6. Jak związki bronią pracowników
13. Gdy pracodawca cię kantuje… 
13.1. Obowiązki pracodawcy
13.2. Kiedy jesteś zatrudniony legalnie a kiedy nie
13.3. Pracownik a kontraktor
13.4. Gdy pracodawca odmawia legalnego zatrudnienia
13.5. Gdy pracodawca cię wykorzystuje
13.6. Gdy gosposia jest wykorzystywana (stan Nowy Jork)

Część III. Świadczenia pracownicze

14. Wakacje i dni wolne 
14.1. Mało uprawnień
14.2. Wakacje
14.3. Wolne dni
14.4. Family and Medical Leave Act
15. Ubezpieczenia 
15.1. Ubezpieczenie zdrowotne
15.2. Ubezpieczenie od niezdolności do pracy
15.3. Ubezpieczenie od wypadku przy pracy
15.4. Ubezpieczenie na życie
15.5. Świadczenia pracownicze do wyboru
16. Amerykańskie emerytury pracownicze
16.1. Rodzaje emerytur pracowniczych
16.2. Kiedy nabierasz praw do emerytury
16.3. Prawa do emerytury po współmałżonku
16.4. Twoje prawa związane z emeryturą
17. Inne świadczenia pracownicze 
17.1. Pomoc w zdobyciu wykształcenia
17.2. Flexible Spending Account
17.3. Health Savings Account
17.4. Matching Gift Program
17.5. Zwrot kosztów przeprowadzki
17.6. Inne świadczenia pracownicze
18. Jak utrzymać się w pracy
18.1. Czego twój szef nie chce słyszeć
18.2. Jak uniknąć zwolnienia z pracy
18.3. Jak przygotować się do rozmowy o podwyżkę
18.4. Jak wynegocjować podwyżkę
19. Czy pora na zmianę?
19.1. Jaki nowy zawód wybrać?
19.2. Jak zmienić pracę
19.3. Gdy jedziesz pracować do Polski

Część IV. Pożegnanie z posadą

20. Odejście z pracy
20.1. Przyczyny straty pracy
20.2. Sposoby rozstania
20.3. Jeżeli jesteś zwolniony bez przyczyny
20.4. Co warto wiedzieć zmieniając pracę
20.5. Na emeryturę czy na bezrobocie?
21. Zasiłek dla bezrobotnych 
21.1. Kto nie kwalifikuje się do zasiłku
21.2. Kto może otrzymać zasiłek
21.3. Jak zgłaszać roszczenie zasiłku
21.4. Poszukiwanie pracy
21.5. Jak przedłużyć zasiłek i dostać bezpłatne wykształcenie
21.6. Odwołania
21.7. Gdy szef kłamie, a Urząd d/s Bezrobocia odmawia zasiłku
22. Twoje prawa po odejściu z pracy 
22.1. COBRA: ubezpieczenie zdrowotne po odejściu z pracy
22.2. Obamacare z pomocą
22.3. Zakładowe konta emerytalne po odejściu z pracy
23. A może pracować na własną rękę? 
23.1. Jak dorabiać nie wychodząc z domu
23.2. Jak dorabiać w wolnym czasie
23.3. Zanim rzucisz pracę
23.4. Rozważ stracone świadczenia pracownicze
23.5. Wolny strzelec w Ameryce