Praca w Ameryce

$25.00

ISBN: 0-9770453-1-5. Książka wyjaśnia wiele aspektów zatrudnienia imigrantów w USA. Szukanie pracy, obowiązki i prawa pracowników i pracodawców i wiele więcej.

Description

ISBN: 0-9770453-1-5. Praca w Ameryce. Praca i imigranci. Jak i gdzie szukać pracy. Agencje pośrednictwa pracy i prawa ich klientów. Jak napisać resume i cover letter. Interview. Jak zatrudnić się po jednym telefonie. Prawa chroniące pracownika: Dyskryminacja. Ubezpieczenie Workers Compensation. Ubezpieczenie od niezdolności do pracy. Związki zawodowe. Gdy pracodawca cię kantuje… Świadczenia pracownicze: wakacje, ubezpieczenia, emerytury pracownicze itp. Odejście z pracy. Zasiłek dla bezrobotnych. Ubezpieczenie zdrowotne COBRA. A może pracować na własną rękę? 130 stronic.

Książka została uaktualniona na rok 2015.

Spis treści

Część I. Imigranci i poszukiwanie pracy

1. Praca i imigranci
Komu wolno pracować
Jakie dane powinien sprawdzić pracodawca
Co pracodawca może sprawdzić
Czego pracodawcy nie wolno sprawdzać
Pozwolenie na pracę
Brak SSN – przeszkodą do legalnego zatrudnienia
Nielegalni a podatki dochodowe
Inne przeszkody na drodze do zatrudnienia
Jak zdobyć amerykańskie doświadczenie
2. Poszukiwanie pracy
Pułapki na poszukujących pracę
Jak szukać pracy
Odmowy
Jak zmienić pracę
Jak zostać zatrudnionym już po pierwszym telefonie
3. Agencje pośrednictwa pracy
Polonijne agencje
Biura rekrutacyjne
Przepisy dotyczące agencji pośrednictwa pracy
4. Jak napisać resume
Co to jest resume
Układ resume
Czego nie zamieszcza się w resume
Co jest ważne w resume
List przewodni
5. Wielki moment, czyli rozmowa kwalifikacyjna
Jak przygotować się do rozmowy
Rozmowa z pracownikiem działu kadr
Techniczne interview
Zasadnicze interview
Jak zachowywać się na interview
Po interview

Część II. Prawa chroniące pracownika

6. Płaca minimalna i nadgodziny
Wynagrodzenie
Praca młodocianych
Wypłata wynagrodzenia
Godziny pracy
7. Dyskryminacja w pracy
Dyskryminacja z powodu rasy, koloru, wyznania, płci i narodowości
Dyskryminacja z powodu wieku
Dyskryminacja z powodu niepełnosprawności
Szykany seksualne
Jeżeli jesteś ofiarą szykan lub dyskryminacji
8. Ubezpieczenie od wypadków przy pracy – Workers’ Compensation
Kto i kiedy jest ubezpieczony
Rodzaje świadczeń
Zgłaszanie roszczeń
Kiedy można pozwać pracodawcę do sądu
Bezpieczeństwo pracy
9. Ubezpieczenie od niezdolności do pracy
Kto kwalifikuje się do świadczeń
Składanie roszczeń

10. Związki zawodowe
Prawo do organizowania związków zawodowych
Stworzenie związku zawodowego
Plusy i minusy związków zawodowych
Obowiązki związków zawodowych
Jak działają związki zawodowe
Jak związki bronią pracowników
11. Gdy pracodawca cię kantuje…
Obowiązki pracodawcy
Kiedy jesteś zatrudniony legalnie, a kiedy nie
Pracownik a kontraktor
Gdy pracodawca odmawia legalnego zatrudnienia
Gdy pracodawca cię wykorzystuje
Pracodawca nie wypłaca zaległych poborów

Część III. Świadczenia pracownicze

12. Wakacje i dni wolne
Mało uprawnień
Wakacje
Wolne dni
13. Ubezpieczenia
Ubezpieczenia zdrowotne
Ubezpieczenie od niezdolności do pracy
Ubezpieczenie od wypadku przy pracy
Ubezpieczenie na życie 67
14. Emerytury pracownicze
Rodzaje emerytur
Prawa do emerytury po współmałżonku
Twoje prawa związane z emeryturą
15. Inne świadczenia pracownicze
Pomoc w zdobyciu wykształcenia
Flexible Spending Account
Matching Gift Program
Zwrot kosztów przeprowadzki
Inne świadczenia pracownicze

16. Jak utrzymać się w pracy
Ażeby nie wyleli cię z pracy
Jak poprosić o podwyżkę

Część IV. Pożegnanie z posadą

17. Odejście z pracy
Przyczyny straty pracy
Sposoby rozstania
Jeżeli jesteś zwolniony bez przyczyny
Co warto wiedzieć zmieniając pracę
18. Zasiłek dla bezrobotnych
Kto nie kwalifikuje się do zasiłku
Kto może dostać zasiłek
Jak zgłaszać roszczenie zasiłku
Poszukiwanie pracy
Odwołania
19. Ubezpieczenie zdrowotne po odejściu z pracy
COBRA
Kuntynuacja grupowego ubezpieczenia
Zamiana polisy
20. A może na własną rękę?
Zanim rzucisz pracę
Rozważ stracone świadczenia pracownicze
Nie warto ukrywać dochodów