WEP: Jak walczyć z redukcją Social Security dla Polaków

$30.00

Strzeż się Windfall Elimination Provision, klauzuli powodującej redukcję świadczeń Social Security dla osób pobierających polską emeryturę. Jeżeli pobierasz polską emeryturę albo rentę, a planujesz złozyć wniosek o Social Security, to twoje amerykańskie świadczenia będą ci drastycznie obcięte. Jeżeli nie przyznałeś sie w SSA, że pobierasz polską emeryturę, to może przyjdzie ci zwracać tysiące dolarów nadpłaty. Przeczytaj, jak się bronić! Książka wyjaśnia metody, które pozowlą niektórym emerytom oszczędzić fortunę.

Description

Jeżeli pobierasz polską emeryturę albo rentę inwalidzką, a planujesz złożyć wniosek o emeryturę albo rentę inwalidzką Social Security (disability), to twoje amerykańskie świadczenia mogą ci zostać drastycznie obcięte. Jeżeli nie przyznałeś sie w SSA do polskiej emerytury, to może przyjdzie ci zwracać tysiące dolarów nadpłaty. Przeczytaj, jak się bronić! Książka wyjaśnia metody, które pozwolą niektórym emerytom oszczędzić fortunę.
Rok wydania: 2023, duży format, 162 stronice.

Spis treści

1. Wstęp

2. Co to jest WEP: Redukcja nadmiernych świadczeń
2.1. Klauzula Windfall Elimination Provision
2.2. Jak obliczana jest typowa emerytura
2.3. Zmodyfikowana formuła i „gwarantowany limit redukcji”
2.4. Jak WEP działa w przypadku wczesnej i późnej emerytury
2.5. Dlaczego WEP jest niesprawiedliwy
2.6. Jak walczyć o SPRAWIEDLIWE SOCIAL SECURITY?

3. Kiedy świadczenia Social Security nie są redukowane
3.1. Wyjątki od klauzuli redukcji nadmiernych świadczeń WEP
3.2. Ulga dla długoletnich pracowników
3.3. WEP a łączona emerytura
3.4. WEP a minimalna emerytura
3.5. WEP a pomoc społeczna
3.6. Kiedy WEP się kończy

4. Co SSA wie o twojej polskiej emeryturze
4.1. Wymiana informacji między SSA a innymi instytucjami
4.2. Sam się przyznajesz
4.3. Czy SSA sprawdza podane przez ciebie dane
4.4. Okoliczności, o których należy powiadomić SSA
4.5. Szukamy informacji o naszych obowiązkach raportowych
4.6. Uzasadnione powody niezgłoszenia zmian
4.7. Czy można przemilczeć fakt pobierania emerytury w Polsce?
4.8. Kary za wprowadzanie SSA w błąd

5. Gdy SSA rząda zwrotu nadpłaty
5.1. Jak powstaje nadpłata
5.2. SSA przysyła „Zawiadomienie o nadpłacie”
5.3. Jakie są twoje prawa
5.4. Plan działania po otrzymaniu pisma

6. Odwołanie od decyzji (apelacja)
6.1. Wniosek o ponowne rozważenie sprawy
6.2. Przesłuchanie przez sędziego administracyjnego
6.3. Rada Apelacyjna
6.4. Sąd Federalny
6.5. Czy możesz liczyć na pomoc?

7. Prośba o odstąpienie od zarzutów (waiver)
7.1. Kiedy masz szansę na „waiver”
7.2. Kiedy jesteś „bez winy”
7.3. Co „zaprzecza celowi programu” Social Security
7.4. Co jest „sprzecznie ze społeczną sprawiedliwością”
7.5. Procedura postępowania


8. Walka o „przedawnienie” nadpłaty
8.1. Reguła nieodwracalności administracyjnych postanowień
8.2. „Przedawnienie”, gdy SSA nie uwzględnił twojej polskiej emerytury
8.3. „Przedawnienie”, gdy zeznałeś w SSA niezgodnie z prawdą
8.4. Polska emerytura po wniosku o Social Security
8.5. „Przedawnienie” w innych okolicznościach
8.6. „Defraudacja albo podobna wina”
9. Ostatnia deska ratunku: kompromisowa ugoda
9.1. Co to jest kompromisowa ugoda
9.2. Kiedy masz szansę na ugodę
9.3. Jak ubiegać się o kompromis
9.4. Co SSA bierze pod uwagę
9.5. Jaki kompromis jest możliwy

10. Jak SSA odbiera pieniądze za nadpłatę
10.1. Komu i jak SSA dobiera się do skóry
10.2. Gdy musisz zwrócić pieniądze
10.3. Spłata na raty
10.4. Dochodzenie wierzytelności, gdy dłużnik się uchyla
10.5. Czy rząd weźmie cię do sądu?
10.6. Czy można ogłosić bankructwo?
10.7. Kiedy SSA się poddaje

11. Jak skutecznie walczyć z żądaniem zwrotu nadpłaty
11.1. Przykładowe podstawy do apelacji i wzory listów
11.2. Nieodpowiednie powody do apelacji
11.3. Jak udowodnić, że jesteś „bez winy”
11.4. Przykładowe listy z prośbą o waiver
11.5. Przykładowe listy w prawie „przedawnienia” nadpłaty
11.6. Jak udowodnić swoją sytuację materialną
11.7. Planowanie majątkowe w celu uniknięcia egzekucji w przyszłości
11.8. Typowe błędy i jak ich unikać

12. Dobre (i mniej dobre) sposoby pomniejszenia WEP
12.1. Najpierw wniosek o Social Security
12.2. Metoda z zawieszeniem
12.3. Metoda przeliczenia polskiej emerytury
12.4. Metoda z łączoną polską emeryturą
12.5. Metoda dla podstępnych
12.6. Metoda dla pracowitych
12.7. Metoda dla odważnych

13. Kwestionariusz do wyjawienia polskiej emerytury
14. Wniosek o odwołanie
15. Wniosek o zwolnienie z obowiązku zwrotu nadpłaconej SS
16. Kwestionariusz do wyjawienia sytuacji materialnej