Wybieranie pieniędzy z odziedziczonego IRA

Każdy spadkobierca może odziedziczone pieniądzy wybrać natychmiast, ale z powodów podatkowych opłaca się jak najbardziej ten proces opóżnić. Oto pokrótce zasady wybierania pieniędzy z odziedziczonego konta IRA.

  • Wdowa lub wdowiec właściciela konta IRA może traktować IRA zmarłego jako swoje własne (po jego odpowiednim przepisaniu).
  • Inne osoby (nie będące małżonkiem zmarłego) mogą wybierać pieniądze stopniowo, zgodnie ze swoim terminarzem (life expectancy of the beneficiary).
  • Jeżeli właściciel konta IRA nie wyznaczył beneficjenta, konto przeszło na rzecz masy spadkowej (estate), a spadkobierca został wyznaczony przez testament, to beneficjent musi wybrać pieniądze najpóźniej w ciągu 5 lat (five year rule).

IRA 401(k) emeryturyPrzepisy zezwalające na tempo likwidacji kont IRA są dosyć skomplikowane i zależą również od tego, czy zmarły zaczął już tę likwidację, czy nie. Warto zasięgnąć informacji dotyczących naszej konkretnej sytuacji u specjalisty od kont emerytalnych w banku. W naszej Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej specjalistą od kont IRA jest miła pani Anna Chrzanowska, która pomogła już wielu osobom rozwikłać emerytalne problemy.

Spadkobierca powinien zgłosić się do banku i przerejestrować konto IRA (tradycyjne,rollover, SEP, SIMPLE albo Roth) jako odziedziczone (inherited IRA). Pieniądze będą rosły z odroczeniem podatków do czasu likwidacji konta.

Uwaga: Spadkobierca nie powinien przelać odziedziczonych pieniędzy emerytalnych do swego istniejącego konta IRA. Nie powinien też dopłacać do tego konta. Warto odziedziczone pieniądze pozostawić je oddzielnie. Powód, m.in. jest taki, że przed ukończeniem 59 i pół roku wybranie pieniędzy z własnego konta jest obłożone 10-procentową karą, ale kara ta nie dotyczy pieniędzy wybieranych z kont odziedziczonych.

Od kwot wybieranych z odziedziczonego konta IRA niezależnie od wieku beneficjenta, nie płaci się kary (dla właściciela konta kara wynosi 10% pieniędzy wybranych przed ukończeniem 59.5 roku), chyba że małżonek przejmie konta jako swoje. Z tego wniosek, że młodemu małżonkowi warto nie pozostawić konto jako odziedziczone, a nie przejmować, jako własne.

Jako właściciel konta IRA czy jako spadkobierca, powinieneś wiedzieć, że trzeba dobrze się zastanowić, zanim zadysponuje się odziedziczonym znacznym kontem emerytalnym. W tym celu przyjdzie wypełnić formularz Beneficiary Request for Distribution. Warto poprosić o ten druk w banku i wypełnić go spokojnie w domu.

Bank zgłasza transakcje dotyczące kont emerytalnych do IRS przy pomocy specjalnych kodów literowych, które odpowiadają sytuacji. Zgodnie z tym kodem IRS odpowiednio traktuje odziedziczone konto i oczekuje podatków, albo nie. Jeżeli nieprecyzyjnie wypełnisz Beneficiary Request for Distribution, to odkręcenie transakcji może być niemożliwe.