Gdy musisz wybrać pieniądze przed czasem z lokaty terminowej

Straciłeś pracę czy też masz ważne, pilne wydatki? Potrzebujesz pieniędzy, ale masz je zamrożone na koncie terminowym. Dowiedz się, ile kosztować cię będzie zerwanie lokaty i czy masz szanse na to, by bank przebaczył ci karę.

W obecnej trudnejsytuacji wiele osób traci pracę i potrzebuje dostępu do swoich oszczędności. Niektóre instrumenty inwestycyjne zamrażają nasze pieniądze na pewien czas i nie pozwalają na ich przedwczesne wybranie. Można tu wymienić konta terminowe i różne programy emerytalne. Pomówmy dziś o tym, jakie są kary za wybranie pieniędzy przed czasem i czy są od nich jakieś wyjątki.

Lokaty terminowe

Definicja: Lokata terminowa, zwana też wkładem terminowym (certificate of deposit, w skrócie CD) to depozyt w banku (depozytariusz) na określony z góry okres czasu. Właściciellokaty (deponent) za złożone środki otrzymuje zapłatę w postaci odsetek, tymwyższą im dłuższy jest okres deponowania.

Za przedwczesne wybranie środków z lokaty terminowej prawo federalne nakłada minimalną karę wwysokości 7-dniowych odsetek. Prawo nie precyzuje maksymalnej kary, więc banki ustalają je według własnego upodobania. Oto typowe kary:

Typowe kary zazerwanie lokaty terminowej

Długość lokaty terminowej Wysokość kary
Do 30 dni Całe odsetki
2-18 miesięcy Trzymiesięczne odsetki
2 lata lub dłużej Sześciomiesięczne odsetki

Jak widać, możenas spotkać bardzo przykre rozczarowanie, gdy wycofamy pieniądze przed czasem,bo kara może być wyższa od zarobionych odsetek i otrzymamy mniej pieniędzy niżpierwotnie powierzyliśmy bankowi.

Oto paręokoliczności, kiedy bank musi wypłacić depozyt przed terminem bez potrąceniakary:

  • jeżeliwłaściciel zmarł albo został sądownie uznany za niepoczytalnego (incompetent);
  • jeżelikonto terminowe jest częścią IRA i właściciel osiągnął wiek emerytalny (59.5roku) lub stał się niezdolny do pracy;
  • jeżelidwa banki połączyły się, przez co klient ma w banku więcej pieniędzy niż jestubezpieczonych przez rząd. Wtedy bank musi pozwolić na wycofanie nieubezpieczonej części depozytu bez kary.

Lokaty terminowe mogąrównież być kupione lub sprzedane u maklera nawet przed upłynięciem ich terminu.Trzeba się jednak liczyć z zapłaceniem pewnej prowizji.

Wskazówka: Jeżeli stałeś się bezrobotny, czy też masz poważne kłopoty, poproś bank o zniesienie karty. Na przykład nasza Polsko-Słowiańska Unia Kredytowa przebacza karę członkom, którzy zerwą lokatę terminową w pierwszych 30 dniach i okażą dowód na to, że są na zasiłku dla bezrobotnych (proszę pytać w Unii o szczegóły).