Gdy nie wpuszczają do USA

Mnożą się przypadki odmawiania Polakom, posiadającym amerykańską wizę, wjazdu na terytorium USA już po ich wylądowaniu na amerykańskim lotnisku. Dlaczego tak się dzieje i co robić, gdy to nas spotka?

635501902302941305-department-of-homeland-security-dhsNiewątpliwie wielkie rozczarowanie, frustrujące przeżycie (nie mówiąc o stratach finansowych) staje się udziałem każdego Polaka, który po wyjściu z samolotu chodzi już po amerykańskiej ziemi i nagle celnik mówi mu, że tak naprawdę, to do USA nie będzie wpuszczony – trzeba wracać do Polski… Nie są to bynajmniej przypadki odosobnione i w związku z tym warto pamiętać – a także poinformowować naszych krewnych i przyjaciół wybierających się do USA – że:

  • Wiza amerykańska nie gwarantuje otrzymania zezwolenia na wjazd do USA. Decyzję o wydaniu pozwolenia na przekroczenie granicy USA podejmuje oficer imigracyjny w punkcie granicznym.
  • Obywatele polscy, którzy poprzednio przedłużyli pobyt na terenie Stanów Zjednoczonych muszą starać się o nową wizę w Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie lub w Amerykańskim Konsulacie Generalnym w Krakowie.
  • Nawet jeśli poprzednio obywatel Rzeczypospolitej Polskiej wjechał bez problemów do Stanów Zjednoczonych, mimo wcześniejszego przekroczenia dozwolonego czasu pobytu w USA, nie oznacza to, że będzie wpuszczony ponownie. W miarę udoskonalania i powiększania baz danych stosowanych podczas kontroli wjazdowej wzrasta prawdopodobieństwo wykrycia przez oficera imigracyjnego wcześniejszego naruszenia przepisów.
  • Zatajenie przed konsulem lub oficerem imigracyjnym informacji o poprzednim przedłużonym pobycie uważane jest za świadome wprowadzenie w błąd i prowadzi do dożywotniej odmowy wydania wizy (dotyczy to również wiz imigracyjnych).
  • Obywatele RP maja prawo domagać się – w przypadku zatrzymania – kontaktu z konsulem oraz do godnego traktowania.

Trzeba też wiedzieć, że nieobywatele amerykańscy karani kiedyś w Stanach za przestępstwo kryminalne nie powinni wyjeżdżać za granicę, nawet jeżeli odsiedziały swoją karę, bowiem może się okazać, że nie zastaną wpuszczone z powrotem. Osoby karane powinny skonsultować się z kompetentnym prawnikiem. O tym, jak sprawdzić swoją kartotekę kryminalną wyjaśnia książka pt. Obywatelstwo z przeszkodami dostępna w www.PoradnikSukces.com

Oto numery telefonów do polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych na terytorium USA:

Ambasada RP w Waszyngtonie: http://www.washington.polemb.net, + 01 202 234 3800

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku: http://www.polishconsulateny.org/

+ 01 646 237 2100 w godzinach urzędowania Konsulatu i

+ 01 646 237 2108 poza godzinami urzędowania

Konsulat Generalny RP w Chicago: http://www.polishconsulatechicago.org, + 01 312 3378166

Konsulat Generalny RP w Los Angeles:
http://www.losangeleskg.polemb.net, + 01 310 442 8500

Skargi na odmowę wjazdu na terytorium USA

Osoby, które uważają, iż odmówiono im prawa wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych z powodu niedokładnych lub niewłaściwych informacji na ich temat w bazach danych służb imigracyjnych, mają prawo zwrócić się z zapytaniem/skargą w swojej sprawie do U.S. Department of Homeland Security poprzez program Department of Homeland Security Traveler Redress Inquiry Program (DHS TRIP). Informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej www.dhs.gov/trip.

Informacje o powodach odmowy wjazdu na terytorium USA

Osoby, które chciałyby uzyskać informację o powodach, dla których zatrzymano je na granicy USA bądź odmówiono wjazdu na terytorium USA, mają możliwość złożenia zapytania w Customs and Border Protection Customer Service Center na dwa sposoby:

  • Telefonicznie: nr tel. 877-227-5511 w godzinach od 8.30 rano do 5.00 po południu czasu Eastern Time;
  • Online: na stronie www.cbp.gov.xp.cgov/travel/customerservice – poprzez zakładkę „Questions”;

Prośba o wyciąg z akt swojej sprawy – Freedom of Information Act (FOIA) oraz Privacy Act

W celu uzyskania wyciągu z akt swojej sprawy (w przypadku zatrzymania na granicy USA), należy wysłać pisemną prośbę na następujący adres:

U.S. Customs and Border Protection, 1300 Pennsylvania Ave. NW, Attn: Mint Annex Building, FOIA Division, Washington, DC 20229.

Kontaktując się ze służbami imigracyjnymi należy podać swoje imię i nazwisko, dokładny adres, datę urodzenia, przedstawić kopię strony ze zdjęciem z paszportu oraz dokładnie wyjaśnić swój problem.

Co za kulisami dzieje się na granicy, co urzędnicy wiedzą o tobie i jak uniknąć niespodzianek wyjaśnia książka pt. Obywatelstwo z przeszkodami .

Opr. R. Kupczak

2009