Kwartały Social Security, gdy przedsiębiorca ponosi straty

Masz jednoosobowy biznes, pracujesz na własną rękę (self-employed)? W czasie trudnej sytuacji ekonomicznej twój biznes mógł poważnie ucierpieć. Czy mając straty możesz zaliczyć kwartały składkowe Social Security? Dla osób w średnim i późniejszym wieku jest to ważne pytanie.

fixing-credit-score-bankruptcy-001Składki na Social Security płacą osoby pracujące na własną rękę, które w danym roku zarobiły co najmniej $400. Co ma robić osoba, która poniosła w danym roku stratę? Czy nie będzie miała zaliczonego roku składkowego?

Normalna metoda obliczania składek na Social Security polega na tym, że dochód netto (net earnings) mnoży się przez 0.9235, po czym oblicza 15.3 procentową składkę (self-employment tax) na Social Security i Medicare. W przypadku małego dochodu lub straty można skorzystać z innej alternatywnej metody.

Kto może skorzystać z alternatywnej metody

Można zaliczyć sobie kredyty Social Security mimo straty jednoosobowego biznesu, jeżeli spełni się następujące warunki:

  1. Pracujesz regularnie na własny rachunek. Znaczy to, że twoje zarobki z pracy na własną rękę (self-employment income) wyniosły $400 lub więcej w dwóch latach z ostatnich trzech.
  2. Twój zysk z biznesu (profit) wyniósł mniej niż $4,548 i mniej niż 72.189% dochodu brutto (gross nonfarm income).
  3. Nie uzywałeś tej metody więcej niż pięć lat (metody tej można używać tylko przez 5 lat w ciągu życia).

Przepisy są nieco inne dla farmerów.

Jakie zarobki można wstawić na potrzeby Social Security?

Jeżeli spełnia się powyższe warunki, to metoda pozwala ustalić zarobki na potrzeby Social Security na następującym poziomie:

  1. Jeżeli przychód brutto biznesu (gross nonfarm income) wynosi $6,300 lub mniej, to twoje zarobki (net earnings) wyniosą: dwie trzecie przychodu brutto albo rzeczywiste zarobki, w zależności od tego, co jest większe.
  2. Jeżeli przychód brutto biznesu wynosi więcej niż $6,300, to twoje zarobki (net earnings) wyniosą: $4,200 albo rzeczywiste zarobki, w zależności od tego, co jest większe.

Przykład 1: Mały zysk netto. W minionym roku pani Anna miała $22,000 przychodu (gross income), ale tylko $900 zysku, co dało jej $900 zarobków netto (net earnings).

Załóżmy, że pani Anna spełnia trzy warunki podane powyżej. Oto jak obliczone będą jej zarobki na potrzeby SS: $900 x 0.9235 = 831.15. Ponieważ jej profit jest niższy niż $4,548 i niższy niż 72.189 jej przychodu brutto, może ona użyć alernatywnej metody i zgłosić na zeznaniu podatkowym swoje zarobki netto na poziomie $4,200.

Przykład 2: Strata netto. Pani Anna poniosła stratę za rok 2008 i mimo przychodu biznesu na poziomie $22,000, poniosła $700 straty, a więc nie miała żadnych zarobków.

W tym przypadku również Anna może zgłosić na zeznaniu podatkowym swoje zarobki netto na poziomie $4,200. Jest to dokładnie tyle, ile wynosi minimum – $1,050 na kwartał w roku 2008 ($1,090 w roku 2009).

Wniosek

Przepisy pozwalają samozatrudnionej osobie zaliczyć cały rok składkowy, czyli 4 kwartały, na potrzeby Social Security mimo tego, że osoba ta miała niski dochód albo poniosła straty. Zgłoszony do SSA będzi minimalny dochód. Jak zadbać o wyższą emeryturę? Zarobić w przyszłości więcej, gdyż do obliczania emerytury SSA bierze średnie zarobki z najlepszych 30 lat.

Więcej można przeczytać w Publication 334,Tax Guide for Small Business,http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p334.pdf

2009