Gdy szef odmawia zapłaty za dzień chorobowy

Od 1 kwietnia 2014 roku osoby pracujące w Nowym Jorku są uprawnione do pięciu dni chorobowych na mocy ustawy zwanej New York City Paid Sick Time Act. Ustawa ta wyjaśniona jest w artykule Więcej płatnych dni chorobowych w Nowym Jorku. Mimo zachęcającego tytułu nie zmienia ona niczego dla przeważającej części Nowojorczan.

W tym artykule wyjaśniamy, co robić, jeżeli szef odmawia zapłacenia ci za dzień chorobowy.

Zwolnienie lekarskie

hiding-moneyJeżeli masz trudnego szefa i spodziewasz się kłopotów, to dokumentuj każdy wolny dzień.

Po trzydniowej nieobecności w pracy albo krótszej nie musisz dostarczać zwolnienia lekarskiego (doctor’s notice). Pracodawca ma jednak prawo zażądać od ciebie pisemnego oświadczenia, że wziąłeś wolne dni tytułem Paid Sick Time Act.

W takiej sytuacji możesz napisać do swojego przełożonego:

Dear Mr….
Please accept this letter as written notification that I was unable to attend work on August 1 and 2, 201X due to serious illness of my 2-year old daughter. Please consider those days as paid sick days under New York City Paid Sick Time Act.
Please let me know if I can provide any further information.

Sincerely,
Maria Kowalska

Gdy wzięłaś więcej niż trzy kolejne wolne dni, czy to z powodu choroby swojej czy twojej rodziny, musisz okazać w pracy zwolnienie lekarskie (doctor’s notice). Poślij je wtedy wraz z notatką od siebie:

Dear Mr. ….
Please see attached doctor’s note, testifying that I was unable to attend work on July 2-5, 201X due to sickness. Please consider those days as paid sick days, as per New York City Paid Sick Time Act.
Regards
Maria Kowalski

Gdy pracodawca odmawia zapłaty

Gdy pracodawca nie zapłacił ci za dni chorobowe, a jesteś do niego uprawniona, to się upomnij. Posłuż się poniższym wzorem.

Dear Mr. Smith,
On May 11 201X, I asked you for three paid sick days: on May 12, 13, and 15, as my child had a serious case of pneumonia. On May 14, I provided you with doctor’s note to this effect (see the attached copy). My latest paycheck indicates that I did not get paid for those days, contrary to the New York City Paid Sick Time Act (New York City Council bill number 0001-2014). Please correct this mistake.
Maria Kowalski

Oto bardziej stanowcza wersja drugiego listu:

Dear Mr. Smith,
I still did not receive reimbursement for three paid sick days I took on May 12-15, 201X or reply to my letter of May 20. I wish to remind you that I provided you with doctor’s note and expect to be paid for those days, as per New York City Paid Sick Time Act.
For your convenience I quote New York City Administrative Code, Title 20, Consumer Affairs,
§ 20–913 Right to sick time; accrual. a. All employees have the right to sick time pursuant to this chapter.
1. All employers that employ five or more employees and all employers of one or more domestic workers shall provide paid sick time to their employees in accordance with the provisions of this chapter and the schedule set forth in section 7 of the local law which enacted this section.”
Please reimburse me for three sick days, according to the New York City law.
Thank you.
Maria Kowalski

Pełny tekst ustawy: http://72.0.151.116/nyc/AdCode/Title20C8_20-913.asp

Jeżeli szef straszy cię zwolnieniem, powołaj się na rozdział tej ustawy: §20–918 Retaliation and interference prohibited, http://72.0.151.116/nyc/AdCode/Title20C8_20-918.asp.

Kary dla pracodawców

Gdy pracodawca nie zapłaci za dzień chorobowy, należy ci się rekompensata w wysokości trzykrotnej dniówki za każdy dzień, albo $250, w zależności od tego, która kwota jest większa. Poprosisz o sick day, a pracodawca odmówi, albo domaga się znalezienia zastępstwa, to może ci się należeć $500 rekompensaty. Gdybyś został nielegalnie zwolniony z powodu złożenia skargi za łamanie prawa, to stajesz się uprawniony do zwrotu zaległego wynagrodzenia i do $2,500 odszkodowania.  Department of Consumer Affairs może ukarać pracodawcę grzywną od $500 do $1,000 za każdy incydent.

Na początek małe firmy objęte będą sześciomiesięcznym okresem karencji, w trakcie którego nie będą płacić kar za nieprzestrzeganie nowego prawa.

Jeżeli twój pracodawca nie przestrzega prawa, to możesz poskarżyć się do NYC Department of Consumer Affairs: http://www.nyc.gov/html/dca/html/home/home.shtml. Masz dwa lata na wniesienie skargi.

Elzbieta Baumgartner