Ile wynosi zasiłek SSI

Wysokość zasiłku SSI zależy od kilku czynników, takich jak:

 • kategoria zakwalifikowania się do zasiłku (wiek 65 lat lub starszy, inwalida, niewidomy)
 • status rodzinny (samotna osoba dorosła, dziecko, w związku małżeńskim)
 • warunki mieszkaniowe (mieszkający samotnie lub z innymi, w domu albo w instytucji, procent pokrywanych kosztów)
 • dochód, który odbiorca SSI musi zgłaszać do Urzędu Social Security co miesiąc, do 10-go każdego miesiąca.

Obowiązek zgłaszania dochodu przed odbiorców SSI wyjaśniony jest tu:http://www.ssa.gov/pubs/10503.html.

Maksymalne stawki zasiłku SSI ustalone są dla każdego stanu. Oto dane dla stanu Nowy Jork:

 • Osoba samotna mieszkająca samotnie: $724
 • Osoba mieszkająca z innymi, ale pokrywająca swoje wydatki: $660
 • Osoba żyjąca na czyimś utrzymaniu: $447.67
 • Osoba żyjąca w domu opieki: $35
 • Małżeństwo mieszkające samodzielnie: $1,060
 • Małżeństwo mieszkające z kimś, ale płacące za swoje utrzymanie: $1,002
  Małżeństwo żyjące na czyimś utrzymaniu: $683.34

Zródło: http://www.ssa.gov/pubs/11146.html

Miesięczna kwota, jaką dostajesz równa się stawce minimalnej pomniejszonej przez twój uwzględniany dochód (countable income). Im wyższy jest twój uwzględniany dochód, tym mniej dostajesz zasiłku SSI. Jaki dochód jest uwzględniany, wyjaśniliśmy w poprzednim artykule tej serii.

Elżbieta Baumtartner