Jak ubiegać się o zasiłek SSI

Jeżeli ubiega się Pan/Pani o zasiłek SSI, dużą część wniosku może Pan/Pani wypełnić na naszej stronie internetowej www.socialsecurity.gov. Może Pan/Pani również zadzwonić pod nasz bezpłatny numer telefonu 1-800-772-1213 i poprosić o spotkanie z przedstawicielem Urzędu Ubezpieczeń Społecznych.

signatureRodzice lub opiekunowie mogą zwykle składać wnioski w imieniu dzieci niewidomych lub niepełnosprawnych w wieku poniżej 18 lat. W niektórych przypadkach o zasiłek dla dzieci mogą ubiegać się inne osoby.

Przy składaniu wniosku należy przedłożyć pewne dokumenty. Nawet jeśli nie ma Pan/Pani wszystkich wymienionych niżej dokumentów, i tak wniosek należy złożyć. Osoby pracujące w biurze Urzędu Ubezpieczeń Społecznych pomogą Panu/Pani w zdobyciu niezbędnych dokumentów. Proszę przynieść ze sobą:

  • swoją kartę Ubezpieczenia Społecznego lub dokument potwierdzający Pana/Pani numer Ubezpieczenia Społecznego;
  • metrykę urodzenia lub inny dokument potwierdzający Pana/Pani wiek;
  • informacje na temat domu, w którym Pan/Pani mieszka, takie jak hipoteka lub dowód najmu wraz nazwisko właściciela nieruchomości;
  • odcinki wypłaty, książeczki bankowe, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty funduszu pogrzebowego oraz inne informacje o dochodach i posiadanych środkach;
  • nazwiska, adresy i numery telefonów lekarzy, szpitali i klinik, w których Pan/Pani przebywał/a, jeżeli ubiega się Pan/Pani o zasiłek SSI z tytułu niepełnosprawności lub ograniczonego widzenia;
  • dokument potwierdzający obywatelstwo lub status prawnie zamieszkującego w USA obcokrajowca.

Należy również przynieść ze sobą książeczkę czekową lub inne dokumenty informujące o Pana/Pani banku, towarzystwie kredytowym lub numerze konta oszczędnościowego lub pożyczkowego, abyśmy mogli Pana/Pani zasiłki przelewać bezpośrednio na rachunek bankowy. Przelew bezpośredni zapobiega utracie, kradzieży i opóźnieniom przesyłki pocztowej. Pieniądze przychodzą zawsze na czas i można je natychmiast wykorzystać bez konieczności udawania się do banku.

Uwaga dla osób niewidomych lub niepełnosprawnych

Jeżeli Pan/Pani pracuje, istnieją specjalne zasady mogące Panu/Pani pomóc. Może Pan/Pani nadal otrzymywać zasiłek SSI, jednocześnie pracując. W miarę zarabiania coraz większych sum pieniędzy wypłacanie zasiłku SSI może zostać ograniczone lub wstrzymane, ale nadal może Pan/Pani korzystać z ubezpieczenia Medicaid.

Może Pan/Pani również odłożyć nieco pieniędzy na cele związane z pracą lub uczęszczaniem do szkoły. W takim przypadku odłożone pieniądze nie spowodują zmniejszenia wysokości zasiłku SSI.

Osoby niewidome lub niepełnosprawne ubiegające się o zasiłek SSI mogą korzystać z niektórych bezpłatnych świadczeń mogącym im pomóc w wykonywaniu pracy. Te świadczenia obejmują porady, szkolenia zawodowe oraz pomoc w znalezieniu pracy.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w publikacji Podejmowanie pracy przez niepełnosprawnych—jak możemy Ci pomóc (publikacja nr 05-10095-PO).

Prawo do apelacji

Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani z decyzją podjętą w sprawie Pana/Pani wniosku, może się Pan/Pani od niej odwołać. Kroki, jakie należy podjąć, objaśnione są w publikacji Your Right To Question A Decision Made on Your Supplemental Security Income (SSI) Claim (publikacja nr 05-11008—tylko w języku angielskim).

Ma Pan/Pani prawo do reprezentacji prawnej przez wybranego prawnika lub inną uprawnioną do tego osobę. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w publikacji Prawo do reprezentacji prawnej (publikacja nr 05-10075-PO).

Social Security Administration, www.ssa.gov