Jak bank na ciebie donosi

Może cię to zdziwić, lecz bank wcale nie strzeże twojej prywatności, lecz jest największym donosicielem. Szczególnie gorliwie donosi do instytucji, przed którą pewnie wolałbyś się schować, a mianowicie do Urzędu Podatkowego (IRS). Poza tym bank umożliwi zajęcie twoich pieniędzy, jeżeli ktoś ma przeciwko tobie sądowy nakaz platności.

Poufne: Choć przysłowie mówi “bezpiecznie, jak w banku”, bezpieczeństwo dotyczy tylko faktu, że pieniądze zdeponowane w banku amerykańskim nigdy nie przepadną, bowiem są ubezpieczone przez rząd federalny do kwoty $250,000 na osobę. Bezpieczeństwo to nie dotyczy natomiast informacji o klientach ani o stanie ich finansów. Dzieje się to z kilku powodów.

  • Banki (fundusze powiernicze, domy maklerskie) informują IRS o zarobionych przez ciebie odsetkach. Dzięki temu IRS może sprawdzić, czy zapłaciłeś wszystkie podatki i oszacować wysokość twoich oszczędności.
  • Banki donoszą o likwidacji kont emerytalnych, gdyż IRS chce być pewny, że zapłacisz podatki od wybranych kwot.
  • IRS wie o twojej pożyczce hipotecznej, gdyż banki informują go o jej kosztach (zapłaconych odsetkach).
  • Przepisy federalne wymagają od banków rejestrowania i przechowania informacji o każdej transakcji bezgotówkowej – wpłatach, wypłatach i przelewach. Ze wszystkich czeków sporządza się kopie i przechowuje przez 5 lat. Te informacje są dostępne dla agencji rządowych prowadzących śledztwo.
  • Banki mają obowiązek sporządzania i wysyłania raportów o wszystkich transakcjach dotyczących gotówki o wartości przekraczającej $10,000 a nawet o pomniejszych transakcjach, które wydają się podejrzane.
  • Banki przechowują informacje o każdej, nawet najmniejszej transakcji finansowej (czeki, transfery, operacje na kartach kredytowych), gdyż muszą być w stanie rozliczyć się z pieniędzy klienta czy odnaleźć błąd w razie jego zaistnienia.
  • Twoje pieniądze w banku są narażone na zajęcie przez IRS czy wierzycieli mających przeciw tobie wyrok sądowy (judgement creditors). W takiej sytuacji bank zamrozi twoje konto.
  • Banki muszą wyjawiać informacje o kontach swoich klientów ubiegających się o pomoc społeczną.

Kilka słów na temat tego ostatniego punktu. Przepisy stanowe nakazują finansowym instytucjom (bankom, uniom kredytowym, domom maklerskim itp.) uczestniczyć w programie udzielania informacji (Data Use Agreement). Na życzenie agencji przyznającej pomoc społeczną – Medicaid, SSI – czy alimenty na dzieci, banki muszą przekazać informacje o swoich klientach.

Urząd Medicaid nie tylko weryfikuje dane podane przez wnioskodawcę na podaniu, lecz zleca przeszukanie banków w okolicy, a nawet w innych stanach. Współpracująca ze stanem agencja śle do banków elektronicznie zapytanie (inquiry). Jeżeli bank ma konto zarejestrowane na twoje nazwisko, to musi przekazać pełne informacje nie tylko na dzień dzisiejszy, ale również wsteczne.

Bank doniesie na ciebie, nawet jeżeli jesteś tylko współwłaścicielem rachunku (secondary owner) albo jeżeli IRS nie wie o tym koncie, bo nie jest ono oprocentowane, albo odsetki wyniosły mniej niż $10 w roku, więc druk 1099-INT nie został do IRS posłany.

W wyszukiwarce wpisz Asset Verifcation Medicaid oraz nazwę swego stanu. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale o Medicaid książki pt. “Podręcznik ochrony majątkowej“.

Pamiętaj: W USA nie ma prawdziwej tajemnicy bankowej. Trzeba przyznać jednak, że IRS nie wie nic o fakcie otwarcia przez ciebie konta, jego stanie (zna tylko wysokość wypłaconych odsetek), ani o niegotówkowych transakcjach: czekach, przelewach, transferach elektronicznych. Od wejścia w zycie Ustawy o ujawnianiu kont zagranicznych, IRS dowiedzieć się może o twoich kontach w Polsce. Więcej w książce pt. Jak chować pieniądze przed fiskusem.