Jak otworzyć konto w banku bez SSN

Co powinieneś wiedzieć o założeniu konta bez numeru Social Security.

Otwarcie konta w banku bez numeru Social Security jest całkiem możliwe. Jeżeli mieszkasz w rejonie, gdzie mieszka niewielu imigrantów, to personel będzie pewnie zdziwiony i udzieli ci różnych sprzecznych nformacji. Usłyszysz pewnie coś na temat US PATRIOT Act. Oto jak wyglądają fakty.

Photograph of a social security card with one dollar bill, selective focus.Po terrorystycznych atakach 11 sierpnia 2001 roku, Kongres uchwalił ustawę znaną jako USA PATRIOT Act albo Patriot Act. Krótko mówiąc, US PATRIOT Act nakazuje bankom sprawdzanie tożsamości klientów w rozsądnym zakresie (to the extent it is reasonable and practicable), przechowywanie kopie dokumentów tożsamości oraz sprawdzanie, czy klienta nie ma na liście terrorystów.

Ażeby spełnić wymogi US PATRIOT Act, bank poprosi cię o imię i nazwisko, datę urodzenia oraz pełny adres. Okaż polski paszport, nawet jeżeli wiza w nim wygasła. Niestety, wygaśnięty paszport nie jest ważnym dokumentem i bank może go odrzucić.

Do czego służy formularz W-8 i W-9

Uwaga: Przeczytaj, zanim bank cię zaskoczy koniecznością wypełniania tego dokumentu.

Jeżeli nie masz numeru Social Security, to pracownik nowych kont da ci do wypełnienia formularz W-8 (Form W-8, Certificate of Foreign Status, http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf). Mimo że druk ma bardzo długą instrukcję, jest dość prosty. Podpisując go deklarujesz, że jesteś cudzoziemcem i tym samym nie podlegasz obowiązkowi powiadamiania IRS o dochodach ani i przepisom o odtrącaniu podatkowej zaliczki.

Jeśli uzyskasz obywatelstwo lub prawo stałego pobytu, albo z jakiegokolwiek innego powodu przestaniesz być “zwolnioną osobą zagraniczną” (exempt foreign person), musisz w ciągu 30 dni powiadomić bank lub maklera o zmianie statusu. W tym celu musisz ponownie wypełnić Form W-8 i zaznaczyć odpowiednią rubrykę. Wówczas instytucja finansowa zacznie zgłaszać twoje zarobki i potrącać tytułem zaliczki część odsetek (backup withholding), dopóki nie wypełnisz formularza W-9 w celu udowodnienia, że posiadasz właściwy Numer Identyfikacyjny Podatnika – Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) albo Social Security.

Numer Identyfikacyjny Podatnika

Bankowi pracownicy w działach nowych kont bywają zaskoczeni klientami-cudzoziemcami i nie zawsze potrafią ich prawidłowo obsłużyć. Często wprowadzają ich w błąd, mówiąc, że bez numeru Social Security nikt konta bankowego otworzyć nie może. Warto więc postarać się najpierw o Numer Identyfikacyjny Podatnika (Individual Taxpayer’s Identification Number) i otworzyć konto w banku dopiero po jego otrzymaniu. Jak otrzymać ten numer, jest opisane w rozdziale 14 książki Elżbiety Baumgartner Poradnik nielegalnego imigranta).

Ważne: Znając przepisy podatkowe rozumiemy, że cudzoziemiec może otworzyć konto w banku bez numeru Social Security nie dlatego, że sobie to “załatwił”, lecz dlatego, że pozwala na to prawo.

ITIN – klucz do (w miarę) normalnego życia dla cudzoziemców bez numeru Social Security.

Mając ITIN, nawet nielegalni imigranci mogą prowadzić wszelkie operacje finansowe: mieć konto w banku, u maklera, kartę kredytową i płacić podatki.

Posiadanie ITIN-u w żaden sposób nie legalizuje twego pobytu w USA, ani nie upoważnia do pracy zarobkowej. ITIN służy tylko do płacenia podatków i otwarcia konta w banku.

Dowód adresu

Rada: Przygotuj odpowiednie dokumenty zanim udasz się do banku.

Przeszkodą do otwarcia konta w wielu bankach jest nie tylko brak numeru Social Security, ale również brak poświadczenia adresu. Nawet jeżeli przekonasz bank, żeby przebaczył ci brak SSN, bo jesteś w USA czasowo na wizie studenckiej (F-1) czy wizie wymiany (J-1), to możesz nie przeskoczyć następnej przeszkody: dowodu adresu. Bank chce zobaczyć jaki oficjalny dokument z twoim nazwiskiem i adresem, pod którym mieszkasz: prawo jazdy, rachunek za gaz, telewizję kablową, umowę najmu mieszkania. Nowo przybyły takiego dokumentu nie ma.

W Naszej Unii lepiej

Rada: W Nowym Jorku udaj się do Polsko-Słowiańskiej Unii kredytowej (www.psfcu.com),  która rozumie potrzeby nowo przybyłych. Przynieś paszport i niewielką kwotę pieniędzy. Konto oszczędnościowe otworzysz już z kwotą $10. Pamiętaj, że otwierając konto będziesz musiał również wpłacić $10 na opłatę członkowską, by należeć do jednej z organizacji sponsorujących Unię. Bez numeru Social Security nie będziesz kwalifikować się do otwarcia konta czekowego, ale to nie szkodzi.

Wraz z kontem oszczędnościowym otrzymasz kartę ATM albo debetową, przy pomocy której będziesz mógł wybierać pieniądze w bankomatach. Karta ATM jest ze zdjęciem i dzięki temu może służyć jako dowód tożsamości (picture ID). Wspaniała rzecz dla nowo przybyłych!

Ponadto możesz dostać zabezpieczoną kartę kredytową Visa. Polega ona na tym, że limit karty odpowiada wysokości kwoty zamrożonej na twoim koncie oszczędnościowym. Niby niczego nie zyskujesz, ale karta kredytowa jest wygodna, wręcz niezbędna w wielu sytuacjach (np. przy wynajmie samochodu), a ponadto służy jako dodatkowy dowód tożsamości.

Elżbieta Baumgartner