Trudno żyć bez historii kredytowej

Twoja historia kredytowa (credit history) w USA jest badana przez zarząd osiedla mieszkaniowego, jeśli chcesz wynająć mieszkanie; przez bank, zanim udzieli ci on pożyczki na zakup domu; przez firmęubezpieczeniową, gdy chcesz ubezpieczyć swój samochód i coraz częściej, gdy starasz się o pracę, pracodawca zapoznaje się najpierw z raportami kredytowymi dotyczącymi twej osoby, by zorientować się, czy jesteś odpowiedzialny i zasługujesz na zaufanie. (Tutaj warto wiedzieć, że zgodnie z przepisami, potencjalny

photo shot of locked credit card
photo shot of locked credit card

pracodawca musi uzyskać od ciebie zgodę na sprawdzenie twojej historii kredytowej.) Od twej historii kredytowej zależy, czy – i na jakich warunkach – będziesz mógł wynająć mieszkanie, które ci siępodoba, czy dostaniesz pożyczkę, ubezpieczenie, pracę itd. Im lepszą i dłuższą historią kredytowąmożesz się wykazać, tym mniej “ryzykowny” się wydajesz, tym łatwiej jest ci uzyskać kredyt i tym lepsze mogą być jego warunki. Gerri Detweiler, autor książki The Ultimate Credit Handbook twierdzi, że “twoja historia kredytowa wywrze większy wpływ na twą finansową przyszłość niż jakikolwiek poziom twego wykształcenia”.

Trzy główne amerykańskie biura kredytowe – Experian (www.experian.com, Equifax (www.equifax.com) oraz TransUnion (www.transunion.com) opracowują raporty kredytowe dotyczące twej osoby. Mimo że posługują się one różnymi metodami w obliczaniu, na ile “ryzykownym” kredytobiorcą i dłużnikiem jesteś, wszystkie trzy w rezultacie podają twój wskaźnik FICO (FICO score). Obliczany jest on na podstawie danych z twego raportu kredytowego i może wynosić od 300 do 850. Z danych Fair Isaac Corp. – firmy, która opracowała system FICO – mniej więcej połowa mieszkańców USA ma wskaźnik FICO rzędu 700 punktów.

Im bardziej spadasz poniżej tej poprzeczki, tym trudniej ci się żyje w Ameryce opartej na kredytach i pożyczkach. Fair Issac opracowuje obecnie nowy system budowy historii kredytowej, w którym będą brane pod uwagę takie czynniki, jak korzystanie z krótkoterminowych pożyczek (payday loans), zakupy na raty, korzystanie z zabezpieczenia konta czekowego przed jego przekroczeniem, a w przyszłości być może również płacenie czynszu. Nowym systemem zainteresowały się już firmy udzielające pożyczek na zakup domu i samochodu oraz sprzedawcy telefonów komórkowych.

Młodzi ludzie mogą mieć niski wskaźnik FICO, gdyż z tytułu wieku nie mają długiej historii kredytowej. W budowie dobrej historii kredytowej pomaga im robienie zakupów na kartę kredytową (ale tylko na takąskalę, by można było co miesiąc bez problemów spłacić kredyt) oraz regularne spłacanie innego zadłużenia, np. pożyczek studenckich. (Pojawiła się także alternatywna metoda budowy historii kredytowej: Należy zarejestrować się w internetowym biurze kredytowym pod adresem www.payrentbuildcredit. com, gdzie następnie będą gromadzone dane odnośnie płacenia przez ciebie w terminie czynszu, rachunków za elektryczność, telefon, telewizję kablową, składek ubezpieczeniowych itp.)

Jeśli twe konta nie mają jeszcze sześciu miesięcy – nie masz jeszcze także wskaźnika FICO. Gdy już go posiadasz, największy wpływ na jego kształtowanie się wywiera to, jak spłacasz swoje długi. Płacenie z opóźnieniem 30-dniowym lub dłuższym jest odnotowywane w raporcie kredytowym przez 7 lat, bankructwo na ogół przez 10 lat, a niewywiązanie się z płatności orzeczonej przez sąd, czy też zastaw skarbowy mogą pozostać w raporcie na zawsze. Nie należy się jednak załamywać. Wskaźnik FICO jest ruchomy i od nas zależy, czy będzie rosnąć. Linda Sherry z organizacji ochrony konsumentów Consumer Action udziela następujących rad:

  1. Nie pozwalaj, by zadłużenie na kartach kredytowych przekroczyło 50% wszystkich twoich długów i spłacaj regularnie zaciągnięte pożyczki.
  2. Nigdy nie podpisuj wspólnego konta z krewnym czy przyjacielem. Bez względu na to, kto sięzadłuża – ma to negatywny wpływ na twój wskaźnik kredytowy.
  3. Co roku sprawdzaj swe raporty kredytowe, by wykryć ewentualne pomyłki i spowodować ich usunięcie. Każdy z raportów trzech głównych (wymienionych powyżej) biur kredytowych kosztuje ok. $10. Pod koniec roku bieżącego powstanie możliwość bezpłatnego wglądu do jednego z tych raportów raz na rok.
  4. Więcej informacji i dobrych rad na temat historii kredytowej można znaleźć w Internecie pod adresami www.myfico.com oraz www.money wise.org.

Opr. R. Kupczak