W Social Security mozna domówić się po polsku

Do załatwienia spraw, związanych z Urzędem Ubezpieczenia Społecznego, Social Security Administratio (SSA) zapewnia bezpłatnie usługi tłumacza. Z usług tłumacza można korzystać zarówno w trakcie rozmowy telefonicznej, jak i podczas wizyty w biurze Urzędu Ubezpieczenia Społecznego.

Należy zadzwonić na bezpłatny numer 1-800-772-1213, nacisnąć 1 i poczekać na zgłoszenie się przedstawiciela. Przedstawiciel skontaktuje nas z tłumaczem, który pomoże nam w rozmowie. Jeżeli naszej sprawy nie można załatwić drogą telefoniczną, to SSA umówi nas na wizytę w miejscowym biurze Ubezpieczenia.